Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozporządzenie o odpadach medycznych

Streszczenie:
Tło
: Z dniem 23 września 2007 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (DzU nr 162, poz. 1153). Określone tym rozporządzeniem zasady postępowania z odpadami medycznymi obowiązują w zakładach opieki zdrowotnej oraz innych podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych (np. praktykach zawodowych lekarzy rodzinnych), a także w podmiotach prowadzących badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny.
Cel:
Artykuł przybliża zasady klasyfikacji odpadów medycznych, obecnie obowiązujący tryb postępowania z odpadami powstającymi podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz przedstawia obowiązki posiadacza tego rodzaju odpadów w zakresie ich zbiórki, magazynowania i usuwania.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.