Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Akredytacja w podstawowej opiece zdrowotnej

Streszczenie:
Tło: Zewnętrzną metodą oceny jakości podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych jest system akredytacji. Od 7 kwietnia 2011 r. obowiązują zatwierdzone przez ministra zdrowia standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
Cel: Artykuł przedstawia możliwości prawne ubiegania się o certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ przez podmioty lecznicze oraz praktyki zawodowe lekarzy rodzinnych, tryb i warunki uzyskania akredytacji, przebieg audytu akredytacyjnego i opłaty z tym związane oraz korzyści płynące z poddania się weryfikacji.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.