Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie i leczenie choroby tętnic obwodowych

Streszczenie:
Choroba tętnic obwodowych (PAD) jest procesem miażdżycowym prowadzących do zwężenia głównych tętnic dystalnych w stosunku do łuku aorty. Najczęstszym objawem jest chromanie przestankowe; występuje ono jednak jedynie u 10% pacjentów. Do badań przesiewowych i rozpoznania PAD w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej można zastosować wskaźnik kostkowo-ramienny (ABI). Wartość ABI poniżej 0,9 wiąże się z 2- do 4-krotnym zwiększeniem względnego ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz śmiertelności ogólnej. W celu poprawy stratyfikacji ryzyka sercowo-naczyniowego oraz modyfikacji czynników ryzyka Amerykańskie Towarzystwo Cukrzycy zaleca badania przesiewowe z użyciem ABI w przypadku pacjentów powyżej 50. r.ż. z cukrzycą, a Amerykańskie Towarzystwo Serca rekomenduje takie badania u wszystkich pacjentów ≥ 65. r.ż. oraz u osób ≥ 50. r.ż. z dodatnim wywiadem w kierunku cukrzycy lub palenia tytoniu. Ponieważ brak jest potwierdzonych danych świadczących o tym, iż badania przesiewowe prowadzą do mniejszej liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych lub niższej śmiertelności ogólnej, Zespół Zadaniowy ds. Świadczeń Prewencyjnych Stanów Zjednoczonych w podsumowaniu stwierdził, że obecne potwierdzone dane są niewystarczające, aby ocenić korzyści względem szkody wyrządzonej przez badania przesiewowe w kierunku PAD i oceny ryzyka sercowo-naczyniowego z użyciem ABI u dorosłych. Postępowanie z chromaniem przestankowym obejmuje: ćwiczenia fizyczne, zaprzestanie palenia, leczenie statyną oraz terapię przeciwpłytkową z wykorzystaniem kwasu acetylosalicylowego lub klopidogrelu, a także – być może – cilostazol u pacjentów bez niewydolności serca w wywiadzie. W przypadku pacjentów z objawami chromania ograniczającymi normalną aktywność życiową, którzy nie odpowiadają na farmakoterapię, można rozważyć rewaskularyzację chirurgiczną.

Summary:
Peripheral arterial disease (PAD) is atherosclerosis leading to narrowing of the major arteries distal to the aortic arch. The most common presenting symptom is claudication; however, only 10% of patients have classic claudication. The ankle-brachial index (ABI) can be used to screen for and diagnose PAD in the primary care setting. An ABI of less than 0.9 is associated with a two- to fourfold increase in relative risk for cardiovascular events and all-cause mortality. To improve cardiovascular risk stratification and risk factor modification, the American Diabetes Association recommends ABI screening for patients older than 50 years who have diabetes mellitus, and the American Heart Association recommends screening all patients 65 years and older and those 50 years and older who have a history of diabetes or smoking. Because there is no evidence that screening leads to fewer cardiovascular events or lower all-cause mortality, the U.S. Preventive Services Task Force concluded that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for PAD and of cardiovascular risk assessement with ABI in adults. Management of claudication includes exercise, smoking cessation, statin therapy, and antiplatelet therapy with aspirin or clopidogrel, and possibly cilostazol in patients with no history of heart failure. Surgical revascularization may be considered in patients with lifestyle-limiting claudication symptoms that do not respond to medical therapy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.