Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznawanie i leczenie
ostrego niepowikłanego
zapalenia pęcherza moczowego

Streszczenie:
Zakażenia dróg moczowych są najczęstszymi infekcjami bakteryjnymi u kobiet. Większość zakażeń to ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego. Ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego pozwalają zidentyfikować częste oddawanie moczu i dysuria występujące u kobiet w wieku rozrodczym o prawidłowej odporności (immunokompetentych), u których nie występują choroby towarzyszące ani nie stwierdza się nieprawidłowości w obrębie układu moczowego. Wynik badania fizykalnego jest zazwyczaj prawidłowy lub występuje bolesność uciskowa okolicy nadłonowej. Do postawienia rozpoznania zaleca się badanie ogólne moczu (ale nie jego posiew). Wytyczne zalecają trzy opcje leczenia pierwszego rzutu w przypadku ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego: fosfomycynę, nitrofurantoinę oraz trimetoprim z sulfametaksazolem (w regionach, w których częstość występowania szczepów Escherichia coli opornych na to połączenie nie przekracza 20%). Antybiotyki β-laktamowe – amoksycylina z kwasem klawulanowym, cefaklor, cefdinir oraz cefpodoksym – nie są zalecane w ramach leczenia początkowego ze względu na obawy dotyczące oporności. Posiew moczu jest zalecany u kobiet, u których podejrzewa się odmiedniczkowe zapalenie nerek, u kobiet z objawami, które nie ustępują lub nawracają w ciągu 2-4 tygodni po zakończeniu leczenia, oraz u kobiet, które zgłaszają się z objawami nietypowymi.

Summary:
Urinary tract infections are the most common bacterial infections in women. Most urinary tract infections are acute uncomplicated cystitis. Identifiers of acute uncomplicated cystitis are frequency and dysuria in an immunocompetent woman of childbearing age who has no comorbidities or urologic abnormalities. Physical examination is typically normal or positive for suprapubic tenderness. A urinalysis, but not urine culture, is recommended in making the diagnosis. Guidelines recommend three options for first-line treatment of acute uncomplicated cystitis: fosfomycin, nitrofurantoin, and trimethoprim/sulfamethoxazole (in regions where the prevalence of Escherichia coli resistance does not exceed 20 percent). Beta-lactam antibiotics, amoxicillin/clavulanate, cefaclor, cefdinir, and cefpodoxime are not recommended for initial treatment because of concerns about resistance. Urine cultures are recommended in women with suspected pyelonephritis, women with symptoms that do not resolve or that recur within two to four weeks after completing treatment, and women who present with atypical symptoms.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.