Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ocena pacjenta z bólem biodra

Streszczenie:
Ból biodra jest często występującą i powodującą niesprawność przypadłością, która dotyczy pacjentów w każdym wieku. Wielość rozpoznań różnicowych stanowi wyzwanie diagnostyczne. Pacjenci często zgłaszają, że ból jest zlokalizowany w jednej z trzech okolic anatomicznych: przedniej części biodra i pachwinie, tylnej części biodra i w pośladku oraz w bocznej części biodra. Ból w przedniej części biodra i w pachwinie jest często związany z wewnątrzstawowymi procesami patologicznymi, takimi jak choroba zwyrodnieniowa stawów lub uszkodzenia obrąbka stawowego. Ból w tylnej części biodra wiąże się z zespołem mięśnia gruszkowatego, dysfunkcją stawu krzyżowo-biodrowego, radikulopatią lędźwiową, rzadziej z konfliktem kulszowo-udowym oraz chromaniem pochodzenia naczyniowego. Ból w bocznej okolicy biodra występuje w zespole bólowym krętarza większego. Testy stosowane podczas badania klinicznego, chociaż pomocne, nie są zbyt czułe ani swoiste dla większości rozpoznań, jednak można zastosować racjonalne podejście do badania biodra. Zdjęcie rentgenowskie należy wykonać przy podejrzeniu złamania, zwichnięcia lub złamania przeciążeniowego. Początkowe przeglądowe zdjęcie rentgenowskie stawu biodrowego powinno obejmować projekcję przednio-tylną miednicy oraz projekcję boczną chorej kończyny w pozycji zgięcia w stawach kolanowych i odwiedzenia w stawach biodrowych. Jeżeli dane z wywiadu i wyniki zdjęcia przeglądowego nie są diagnostyczne, należy wykonać obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Ta metoda jest cennym badaniem w wykrywaniu ukrytych złamań pourazowych, złamań przeciążeniowych i aseptycznej martwicy kości głowy udowej. Artrografia metodą rezonansu magnetycznego jest badaniem diagnostycznym z wyboru w przypadku uszkodzeń obrąbka stawowego.

Summary:
Hip pain is a common and disabling condition that affects patients of all ages. The differential diagnosis of hip pain is broad, presenting a diagnostic challenge. Patients often express that their hip pain is localized to one of three ana­tomic regions: the anterior hip and groin, the posterior hip and buttock, or the lateral hip. Anterior hip and groin pain is commonly associated with intra-articular pathology, such as osteoarthritis and hip labral tears. Posterior hip pain is associated with piriformis syndrome, sacroiliac joint dysfunction, lumbar radiculopathy, and less commonly ischiofemoral impingement and vascular claudication. Lateral hip pain occurs with greater trochanteric pain syn­drome. Clinical examination tests, although helpful, are not highly sensitive or specific for most diagnoses; however, a rational approach to the hip examination can be used. Radiography should be performed if acute fracture, disloca­tions, or stress fractures are suspected. Initial plain radiography of the hip should include an anteroposterior view of the pelvis and frog-leg lateral view of the symptomatic hip. Magnetic resonance imaging should be performed if the history and plain radiograph results are not diagnostic. Magnetic resonance imaging is valuable for the detection of occult traumatic fractures, stress fractures, and osteonecrosis of the femoral head. Magnetic resonance arthrography is the diagnostic test of choice for labral tears.

Więcej informacji znajduje się w wersji online artykułu na stronie www.rodzinni.org lub w oryginale na stronie www.aafp.org/afp (wymagane zalogowanie się).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.