Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznawanie i postępowanie
z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego

Streszczenie:
Łagodny rozrost gruczołu krokowego jest powszechnie występującym schorzeniem dotyczącym starszych mężczyzn. Typowe objawy, z którymi zgłasza się pacjent, obejmują: trudności w rozpoczęciu oddawania moczu, osłabienie strumienia moczu, nykturię, nietrzymanie moczu i nawracające zakażenia dróg moczowych. Ostre zatrzymanie moczu, które wymaga pilnego cewnikowania pęcherza moczowego, występuje stosunkowo rzadko. Rzadkie jest również nieodwracalne uszkodzenie nerek. Wstępna ocena powinna obejmować określenie częstości występowania i nasilenia objawów oraz ich wpływu na jakość życia pacjenta. Wskaźnik Punktacji Objawów Amerykańskiego Stowarzyszenia Urologicznego (American Urological Association Symptom Index) jest poddanym walidacji narzędziem stosowanym do obiektywnej oceny stopnia nasilenia objawów. Wstępna ocena powinna również obejmować badanie per rectum oraz badanie ogólne moczu. Mężczyzn, u których występuje krwiomocz, należy ocenić pod kątem występowania raka pęcherza moczowego. Wyczuwalny palpacyjnie guzek lub stwardnienie w obrębie gruczołu krokowego wymaga skierowania na ocenę specjalistyczną, aby wykluczyć raka gruczołu krokowego. W przypadku mężczyzn z łagodnymi objawami właściwym postępowaniem jest czujne wyczekiwanie (watchful waiting) z ponowną oceną przeprowadzaną co rok. W ciągu ostatnich 10 lat wykazano, że w łagodzeniu objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego skuteczne są liczne interwencje farmakologiczne i chirurgiczne. Stosunkowo szybko poprawę w zakresie objawów przynoszą α-adrenolityki. Chociaż inhibitory 5-α reduktazy mają wolniejszy początek działania, mogą zmniejszać wielkość gruczołu krokowego i zmieniać przebieg choroby. Na podstawie ograniczonych potwierdzonych danych wykazano, że środki ziołowe, takie jak wyciąg z palmy sabalowej, z pyłków życicy oraz ze śliwy afrykańskiej, łagodzą objawy. Stałe złagodzenie objawów przynosi często przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego. Porównywalną w ciągu 2 lat po zabiegu z przezcewkową resekcją skuteczność z niższą chorobowością okołooperacyjną mają nowsze, oparte na wykorzystaniu lasera techniki zabiegowe. W przypadku wielu ambulatoryjnych technik chirurgicznych chorobowość jest niższa, ale złagodzenie objawów może być mniej trwałe.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.