Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży

Pytania praktyczne:
• Jakie postaci nadciśnienia tętniczego są prawdopodobne u szczupłego 7-letniego dziecka z drugim stopniem nadciśnienia?
• Co jest podstawowym kryterium rozpoznania zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży?
• Co ma podstawowe znaczenie w prewencji i leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego u dzieci i młodzieży?

Streszczenie:
Tło: Nadciśnienie tętnicze (NT) u dzieci i młodzieży dotyczy około 3% całej populacji w wieku rozwojowym, ale u 18-latków NT może dotyczyć nawet 10% i odpowiada częstości stwierdzanej u młodych dorosłych.
Cel: Zaznajomienie lekarzy rodzinnych z najnowszymi danymi z badań i zaleceniami dotyczącymi postępowania w nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Główną postacią NT u dzieci młodszych jest nadciśnienie tętnicze wtórne, a od okresu pokwitania dominującą postacią NT jest nadciśnienie tętnicze pierwotne. Ponieważ rozpoznanie NT u dzieci i młodzieży należy do zadań lekarzy opieki podstawowej, kształcenie podyplomowe lekarzy rodzinnych powinno obejmować zasady diagnostyki, epidemiologii i leczenia tej choroby. W artykule omówiono zasady rozpoznawania, klasyfikacji i podstawowej diagnostyki NT oraz ogólne zasady leczenia. Uwzględniono te elementy postępowania diagnostyczno-leczniczego, które zależą od lekarza rodzinnego, oraz omówiono zasady opieki przewlekłej prowadzonej we współpracy z ośrodkami specjalistycznymi.
Summary:
Background: Arterial hypertension (AH) is found in about 3% of children and adolescents. However, in 18-years old prevalence of AH may reach 10% and is similar to prevalence observed in young adults.
Aim: To provide general practitioners with recent data coming from clinical studies and guidelines on the management of the arterial hypertension in children and adolescents.
Method: Literature review.
Discussion: The main form of AH in young children is secondary hypertension and in adolescents primary hypertension prevails. Diagnosis of AH is a challenge for general practitioners. The paper describes the general principles of diagnosis, classification and treatment of AH in children and adolescents. The main elements of diagnostic and therapeutic process done by general practitioners have been discussed.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.