Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Biegunka związana ze stosowaniem antybiotyków

Streszczenie:
Tło: Biegunka związana ze stosowaniem antybiotyków dotyczy 11-40% populacji dziecięcej i 5-30% dorosłych.
Cel: Krótkie i praktyczne podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyków, ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń Clostridium difficile.
Metoda: Przegląd aktualnego piśmiennictwa.
Omówienie: Do najważniejszych czynników sprzyjających rozwojowi biegunki związanej z antybiotykoterapią należą: rodzaj antybiotyku (najwyższe ryzyko w przypadku antybiotyków o szerokim spektrum działania), wiek pacjenta (< 2. r.ż. oraz > 65. r.ż.) oraz współwystępowanie dodatkowych czynników ryzyka. W patogenezie rozwoju biegunki związanej ze stosowaniem antybiotykoterapii uwzględnia się kilka mechanizmów, z których najważniejsze wydają się ilościowe i jakościowe zaburzenia składu flory jelitowej. Obraz kliniczny u większości pacjentów ma charakter łagodnej, samoograniczającej się biegunki, ustępującej po odstawieniu czynnika wywołującego objawy. Jednak w części przypadków biegunka może mieć przebieg bardzo ciężki (zwłaszcza w przypadku zakażenia Clostridium difficile BI/NAPI) z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, wymagającym hospitalizacji chorego na OIOM. Diagnostyka biegunki poantybiotykowej w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej opierać się powinna przede wszystkim na dobrze zebranym wywiadzie klinicznym. W przypadku podejrzenia zakażenia C. difficile najbardziej przydatnym badaniem pomocniczym jest oznaczanie toksyny A i B w kale chorego. Stosowanie niektórych probiotyków zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunki poantybiotykowej średnio o 60%. Wśród dostępnych w Polsce preparatów probiotycznych najlepiej udokumentowana jest skuteczność Saccharomyces boulardii (dorośli i dzieci), Lactobacillus GG (tylko dzieci), B. lactis Bb12 (dzieci) oraz jogurtowego napoju probiotycznego zawierającego Lactobacillus casei DN-114 001, Str. thermophilus oraz L. bulgaricus (dorośli).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.