Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Postępowanie farmakologiczne
w stabilnej chorobie wieńcowej

Streszczenie:
Wszyscy pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową wymagają leczenia farmakologicznego, aby zapobiec progresji choroby i nawracającym zdarzeniom sercowo-naczyniowym. W leczeniu niezbędne są trzy klasy leków: hipolipemizujące, przeciwnadciśnieniowe i przeciwpłytkowe. Leczenie hipolipemizujące jest konieczne, aby obniżyć cholesterol lipoprotein o małej gęstości do docelowego poziomu < 100 mg/dl. Lekarze powinni rozważyć docelowy poziom wynoszący < 70 mg/dl u pacjentów z grupy bardzo wysokiego ryzyka. Wykazano, że statyny dają wyraźne korzyści dotyczące chorobowości i śmiertelności w ramach prewencji wtórnej choroby wieńcowej; inne leki dodawane do statyn, by obniżyć cholesterol, to ezetimib, fibraty i kwas nikotynowy. Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobą wieńcową należy rozpocząć od β-adrenolityków i inhibitorów konwertazy angiotensyny. Jeśli leki te nie są tolerowane, można zastosować antagonistów wapnia lub receptora angiotensyny. Kwas acetylosalicylowy jest lekiem przeciwpłytkowym pierwszego rzutu u wszystkich pacjentów z wyjątkiem tych, którzy niedawno przebyli zawał mięśnia sercowego lub zabieg umieszczenia stentu (wtedy zalecany jest klopidogrel). Objawy dławicowe w chorobie wieńcowej można leczyć β-adrenolitykami, antagonistami wapnia, nitratami lub dowolnym połączeniem tych leków. Znajomość tych leków i potwierdzonych danych wspierających ich stosowanie ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia chorobowości i śmiertelności u pacjentów z chorobą wieńcową.

Summary:
All patients with stable coronary artery disease require medical therapy to prevent disease progression and recur­rent cardiovascular events. Three classes of medication are essential to therapy: lipid-lowering, antihypertensive, and antiplatelet agents. Lipid-lowering therapy is necessary to decrease low-density lipoprotein cholesterol to a target level of less than 100 mg per dL, and physicians should consider a goal of less than 70 mg per dL for very high-risk patients. Statins have demonstrated clear benefits in morbidity and mortality in the secondary prevention of coronary artery disease; other medications that can be used in addition to statins to lower cholesterol include ezetimibe, fibrates, and nicotinic acid. Blood pressure therapy for patients with coronary artery disease should start with beta blockers and angiotensin-converting enzyme inhibitors. If these medications are not tolerated, calcium channel blockers or angio­tensin receptor blockers are acceptable alternatives. Aspirin is the first-line antiplatelet agent except in patients who have recently had a myocardial infarction or undergone stent placement, in which case clopidogrel is recommended. Anginal symptoms of coronary artery disease can be treated with beta blockers, calcium channel blockers, nitrates, or any combination of these. Familiarity with these medications and with the evidence supporting their use is essential to reducing morbidity and mortality in patients with coronary artery disease.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.