Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Napady przemijającego niedokrwienia mózgu

Ocena i postępowanie

Streszczenie:
Tło: Napady przemijającego niedokrwienia mózgu (transient ischemic attack, TIA) mogą stanowić wyzwanie diagnostyczne, ale wczesna ocena i skuteczne postępowanie mogą zmniejszyć późniejsze ryzyko udaru mózgu.
Cel: Artykuł dla lekarzy rodzinnych omawia ocenę i postępowanie w TIA.
Omówienie: Napady przemijającego niedokrwienia mózgu mogą stanowić pułapkę dla nieuważnych lekarzy; trudność polega na postawieniu rozpoznania oraz wiąże się z różnorodnością „ścieżek” oceny i postępowania. Istnieje istotne ryzyko późniejszego udaru mózgu. Wczesna ocena i rozpoczęcie leczenia, które można przeprowadzić w warunkach praktyki lekarza rodzinnego, mogą zmniejszyć to ryzyko. Aby ustalić, jaka ścieżka opieki jest najlepsza, konieczny jest kontakt z regionalnymi ośrodkami opieki nad pacjentami z udarem mózgu.

Summary:
Background:
Transient ischaemic attacks (TIAs) can be challenging to diagnose, but early assessment and effective management can reduce the subsequent risk of stroke.
Objective: This article reviews the assessment and management of TIAs for general practitioners.
Discussion: Transient ischaemic attacks can be a trap for the unwary, with difficulty in making a diagnosis and varied assessment and management pathways. There is a significant risk of subsequent stroke. Early assessment and initiation of treatment, which can take place in the general practice setting, could lower the risk of stroke. Liaising with regional stroke care centres is required to establish an optimal pathway of care.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.