Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Atopowe zapalenie skóry

Etiopatogeneza, objawy kliniczne
i zalecane schematy postępowania

Streszczenie:
Tło:
W Polsce na atopowe zapalenie skóry (AZS) choruje około 800 tysięcy osób: 4,7% dzieci między 3. a 18. r.ż. i 1,4% dorosłych.
Cel:
Krótkie i praktyczne podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat etiopatogenezy, objawów klinicznych oraz leczenia atopowego zapalenia skóry.
Metoda:
Przegląd aktualnego piśmiennictwa.
Omówienie:
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą dermatozą zapalną przebiegającą z okresami zaostrzeń i remisji, charakteryzującą się występowaniem uporczywego świądu. Zarówno jego etiologia, jak i patogeneza mają niezwykle złożony charakter (czynniki genetyczne, immunologiczne, zapalne i środowiskowe). Postępowanie z chorym na AZS obejmuje trzy główne elementy: profilaktykę (pierwotną, wtórną i dodatkową), właściwą pielęgnację skóry (pozwala odtworzyć i poprawić funkcjonowanie bariery naskórkowej) oraz leczenie: miejscowe (glikokortykosteroidy, inhibitory kalcineuryny, niekiedy preparaty przeciwdrobnoustrojowe) oraz ogólne (leki przeciwhistaminowe, immunosupresyjne, niekiedy antybiotyki i leki przeciwwirusowe).

Summary:
Background:
Atopic dermatitis (AD) affects about 800 000 patients in Poland: 4,7% of children between 3 and 18 years old and 1,4% of adults.
Aim:
A brief and practical summary of current knowledge about the etiology, clinical symptoms and treatment of atopic dermatitis.
Method:
Review of current literature.
Discussion:
Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory dermatosis characterized by periods of exacerbations and remissions and by the presence of persistent pruritus. Both the etiology and pathogenesis are extremely complex in their nature (the role of genetic, immunological, inflammatory and environmental factors). Management of patients with AD consists of three main elements: prevention (primary, secondary and additional), proper care of the skin (which allows one to restore and improve the functioning of the epidermal barrier), topical treatment (glucocoricosteroids, calcineurin inhibitors and antimicrobial preparations in some cases) and general (antihistamine, immunosuppressive drugs and sometimes antibiotics and antiviral drugs).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.