Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kontynuacja zaopatrzenia pacjenta
w wyroby medyczne w 2014 r.

Streszczenie:
Tło:
Z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa refundacyjnaI wyposażyła pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego w uprawnienie do samodzielnej kontynuacji zaopatrzenia pacjenta w wyroby medyczne. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują przepisy wykonawcze precyzujące wykaz wyrobów, które może w tym trybie zlecić pielęgniarka i położna ubezpieczenia zdrowotnego, ale dopiero od 1 lipca 2014 r. stosujemy nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby.
Cel: W artykule przedstawiono zmiany w warunkach udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. Scharakteryzowano nowe kompetencje pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej w obszarze kontynuacji zaopatrzenia pacjentów w refundowane wyroby medyczne i przedstawiono związaną z tym odpowiedzialność świadczeniodawców.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.