Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Rozpoznanie i wstępne postępowanie
w bolesnym miesiączkowaniu

Streszczenie:
Bolesne miesiączkowanie jest jedną z najczęstszych przyczyn bólu w miednicy mniejszej. Wpływa ujemnie na jakość życia pacjentek i czasami prowadzi do ograniczania przez nie aktywności. Przyczynę mogą ujawnić dane z wywiadu i wyniki badania fizykalnego, w tym badania narządów miednicy mniejszej (ginekologicznego), przeprowadzone u pacjentek, które miały stosunek pochwowy. Pierwotne bolesne miesiączkowanie jest bólem związanym z miesiączką, który występuje przy nieobecności procesów patologicznych w obrębie miednicy mniejszej. Nieprawidłowe krwawienie maciczne, bolesny stosunek płciowy (dyspaurenia), ból niezwiązany z cyklem miesiączkowym, zmiany intensywności i czasu trwania bólu oraz nieprawidłowe wyniki badania ginekologicznego sugerują leżącą u podłoża bolesnego miesiączkowania patologię (wtórne bolesne miesiączkowanie) i wymagają dalszej diagnostyki. Przy podejrzeniu wtórnej postaci tego zaburzenia należy wykonać przezpochwowe badanie ultrasonograficzne. Najczęstszą przyczyną tej postaci jest endometrioza. Objawy podmiotowe i przedmiotowe w adenomiozie (adenomyosis) obejmują: bolesne miesiączkowanie, obfite i zbyt długie miesiączki (menorrhagia) oraz symetrycznie powiększoną macicę. Opcje postępowania w przypadku pierwotnego bolesnego miesiączkowania obejmują niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz hormonalne środki antykoncepcyjne. Hormonalne środki antykoncepcyjne są leczeniem pierwszego rzutu w bolesnym miesiączkowaniu wywołanym endometriozą. U pacjentek z bolesnym miesiączkowaniem korzystne mogą być: stosowane miejscowo ciepło, ćwiczenia fizyczne oraz suplementy diety; brakuje jednak wystarczającej ilości potwierdzonych danych wspierających zastosowanie jogi, akupunktury lub masażu.

Summary:
Dysmenorrhea is one of the most common causes of pelvic pain. It negatively affects patients’ quality of life and sometimes results in activity restriction. A history and physical examination, including a pelvic examination in patients who have had vaginal intercourse, may reveal the cause. Primary dysmenorrhea is menstrual pain in the absence of pelvic pathology. Abnormal uterine bleeding, dyspareunia, noncyclic pain, changes in intensity and duration of pain, and abnormal pelvic examination findings suggest underlying pathology (secondary dysmenorrhea) and require further investigation. Transvaginal ultrasonography should be performed if secondary dysmenorrhea is suspected. Endometriosis is the most common cause of secondary dysmenorrhea. Symptoms and signs of adenomyosis include dysmenorrhea, menorrhagia, and a uniformly enlarged uterus. Management options for primary dysmenorrhea include nonsteroidal anti-inflammatory drugs and hormonal contraceptives. Hormonal contraceptives are the first-line treatment for dysmenorrhea caused by endometriosis. Topical heat, exercise, and nutritional supplementation may be beneficial in patients who have dysmenorrhea; however, there is not enough evidence to support the use of yoga, acupuncture, or massage.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.