Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Przywileje honorowych dawców krwi

Streszczenie:
Każdego roku w Polsce dokonuje się, według Krajowego Rejestru Dawców Krwi, około 1,2-1,3 mln pobrań krwi i jej składników. Dobrowolne i nieodpłatne krwiodawstwo jest jedyną w Polsce formą pozyskiwania krwi i jej składników do celów klinicznych. Zarówno pobieranie krwi, jak i krwiolecznictwo są zarezerwowane dla wybranych podmiotów medycznych. Krwiodawcom przysługuje wiele przywilejów związanych z oddawaniem krwi. Znajomość uprawnień, z których mogą korzystać honorowi krwiodawcy, jest wśród lekarzy rodzinnych wciąż niewystarczająca. Nie ma zorganizowanej formy współpracy lekarzy rodzinnych z publiczną służbą krwi w celu zapewnienia odpowiednich zasobów bankom krwi w ich rejonie. W artykule przedstawiono obowiązujące, niewątpliwie społecznie kosztowne przywileje krwiodawców. Zapoznanie się z nimi pozwoli lekarzowi rodzinnemu udzielić rzeczowej informacji kandydatom na dawców oraz dawcom krwi, organizatorom zbiórek, dziennikarzom i innym zainteresowanym.

Summary:
Every year in Poland approximately 1,2-1,3 million donations of blood and its components are being performed. Voluntary and unpaid blood donation is the only form of acquisition of blood and its components for clinical purposes in Poland. Both blood donation and treatment are reserved for the public service facilities. Donors have the number of privileges associated with the donation of blood. Be familiarized with it among family physicians is still insufficient. There is no organized form of cooperation between family doctors and public blood service in order to ensure adequate supply of blood banks in their area. In this paper are presented valid and undoubtedly socially expensive privileges of blood donors. Becoming acquainted with them will allow family physicians to give information designed for candidates for donors and blood donors, organizers, journalists and other persons.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.