Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Wymagania sanitarne dla przychodni POZ

Streszczenie:
Tło: Od 26 lutego 2011 r. obowiązują nowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Przychodnie POZ niespełniające wymagań określonych w najnowszym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. zostały zobowiązane do dostosowania pomieszczeń i urządzeń do nowych wymagań do 31 grudnia 2016 r. Programy dostosowania zakładu opieki zdrowotnej do wymagań sanitarnych, przygotowane w oparciu o przepisy dotychczasowe, powinny zostać dostosowane do wymagań określonych w nowym rozporządzeniu do 30 czerwca 2012 r.
Cel: Artykuł przedstawia najnowsze wymagania sanitarne dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej porównane z poprzednio obowiązującymi regulacjami w tym zakresie. W komentarzu wskazano termin dostosowania pomieszczeń do nowych standardów i warunki przygotowania programu dostosowawczego.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.