Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Sen a depresja

Teoria i praktyka

Streszczenie:
Tło: W warunkach opieki podstawowej lekarz szczególnie często ma do czynienia z pacjentami z zaburzeniami snu; zaburzenia snu mają silny związek z depresją.
Cel: Celem artykułu jest omówienie związku między snem a depresją oraz zwrócenie uwagi na podstawy i znaczenie kliniczne tego związku.
Omówienie: Depresja jest najczęstszą przyczyną bezsenności, a bezsenność występuje często w depresji. Związek ten ma dobrze znane podłoże fizjologiczne. Zaburzenia snu w depresji mają implikacje prognostyczne i terapeutyczne. Obecność bezsenności resztkowej po remisji depresji pozwala przewidzieć jej nawrót, a obecność wyraźnej bezsenności pozwala przewidzieć gorsze wyniki leczenia depresji. Postępowanie oparte na potwierdzonych danych obejmuje połączenie strategii farmakologicznych i behawioralnych (właściwa higiena snu i regulacja rytmów okołodobowych).

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.