Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Prawa pacjenta

Streszczenie:
Tło: W dniu 26 listopada 2008 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta kompleksowo regulującą prawa pacjenta, dotychczas rozproszone w różnych aktach prawnych.
Omówienie: W artykule omówiono obowiązki lekarza rodzinnego związane z indywidualnymi i zbiorowymi prawami pacjenta zdefiniowanymi nową Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.