Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leczenie ostrego infekcyjnego zapalenia spojówek
oparte na potwierdzonych danych

Przerwanie błędnego koła przepisywania antybiotyków

Streszczenie:
Cel: Określenie najlepszych metod leczenia ostrego infekcyjnego zapalenia spojówek, a przede wszystkim stwierdzenie, czy do ustąpienia bakteryjnego zapalenia spojówek konieczne jest zastosowanie antybiotyków.
Jakość potwierdzonych danych: Przeszukano bazy danych MEDLINE, EMBASE i Cochrane Database of Systematic Reviews. Wyniki zostały ograniczone do artykułów, których cały tekst był dostępny, z najważniejszych angielskojęzycznych czasopism klinicznych i opartych na potwierdzonych danych poziomu I i II. Przeszukano również zasoby Clinical Evidence: podano przedstawione w nim wyniki umiarkowanej jakości.
Główne przesłanie: Infekcyjne zapalenie spojówek należy leczyć zachowawczo; antybiotyk należy zastosować z opóźnieniem, jeśli objawy nie ustępują w ciągu 3 dni, lub nie stosować go wcale. Takie postępowanie pomaga zapobiec medykalizacji schorzenia (zmniejszenie liczby konsultacji z powodu wystąpienia nawrotów choroby w przyszłości) i zniechęca do niepotrzebnego stosowania antybiotyków, które mogłoby opóźnić rozpoznanie innych poważnych chorób oczu. Należy edukować lekarzy i pacjentów, że schorzenie to samo ustępuje, co poprawi stosowanie się pacjentów do zaleceń dotyczących leczenia zachowawczego oraz zmieni oczekiwania rodziców i szkół dotyczące postępowania.
Wnioski: Ostre infekcyjne zapalenie spojówek jest najczęściej występującym schorzeniem oczu leczonym w praktyce lekarza rodzinnego; na podstawie samego obrazu klinicznego trudno jest odróżnić etiologię wirusową od bakteryjnej. Potwierdzone dane sugerują, że najskuteczniejszym sposobem postępowania z tą prostą dolegliwością i zwiększenia poziomu satysfakcji pacjentów jest właściwa edukacja pacjentów, wykorzystująca drukowane materiały informacyjne.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.