Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Pozaszpitalne zapalenia płuc u osób dorosłych

Według Rekomendacji postępowania
w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego
NPOA 2010
– praktyczne implikacje dla lekarzy rodzinnych

Streszczenie:
Tło: Pozaszpitalne zapalenia płuc stanowią istotny problem w pracy lekarza rodzinnego. Właściwe postępowanie pozostaje przedmiotem kontrowersji. Zalecenia poszczególnych organizacji, grup eksperckich i towarzystw naukowych różnią się znacząco, a postępowanie lekarzy niejednokrotnie odbiega od ustalonych zaleceń.
Cel: W artykule omówiono niektóre aspekty Rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego NPOA 2010 – części dotyczącej pozaszpitalnych zapaleń płuc u dorosłych z odniesieniem do zaleceń innych grup, a także warunków funkcjonowania lekarza rodzinnego w Polsce.
Metoda: Omówienie zaleceń, przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: U osób poniżej 75. r.ż. z zakażeniem dróg oddechowych bez tachykardii (poniżej 100/min), częstości oddechów powyżej 24/min, temperatury ciała powyżej 38oC i bez nowych zmian osłuchowych nad płucami, rozpoznanie zapalenia płuc jest mało prawdopodobne. Zgodnie z polskimi Rekomendacjami podejrzenie zapalenia płuc powinno być potwierdzone badaniem radiologicznym. W Rekomendacjach nie zaleca się we wstępnym różnicowaniu zakażeń dolnych dróg oddechowych wykonywania badań laboratoryjnych, ponieważ nie pozwalają one odróżnić z dużym prawdopodobieństwem etiologii wirusowej od bakteryjnej oraz etiologii typowej od atypowej. Leczenie pozaszpitalnych zapaleń płuc u dorosłych powinno być ukierunkowane na Streptococcus pneumoniae – najczęstszy czynnik etiologiczny, dlatego zalecanym w pierwszym rzucie antybiotykiem jest amoksycylina podawana w dawce 3 x 1 g doustnie. Makrolidy mogą być stosowane w leczeniu początkowym zapalenia płuc u młodych dorosłych bez współistniejących chorób. Przy wskazaniach do hospitalizacji możliwa do przeprowadzenia w warunkach POZ i prostsza niż skala PORT jest ocena ryzyka według CRB-65.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.