Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Pozaszpitalna sepsa u dzieci

Streszczenie:
Tło: Inwazyjne zakażenia, w tym sepsa i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, stanowią poważne zagrożenie życia dzieci. Mimo lepszego rozpoznawania i leczenia, sepsa pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn śmiertelności dzieci.
Cel: Przedstawienie lekarzom opieki podstawowej aktualnych informacji i zaleceń dotyczących postępowania w sepsie u dzieci.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: Największa zapadalność na sepsę dotyczy dzieci poniżej 2. r.ż., ze względu na występujący w tej grupie wiekowej fizjologiczny niedobór odporności swoistej, szczególnie dotyczący bakterii otoczkowych (paciorkowce, meningokoki, pałeczki hemofilne, Klebsiella pneumoniae). Według aktualnych wytycznych kryteria rozpoznawania sepsy powinny być swoiste dla poszczególnych grup wiekowych, zdefiniowanych na podstawie objawów, czynników ryzyka, rekomendacji dotyczących antybiotykoterapii oraz stopnia dojrzałości układu krążenia i oddechowego. Najważniejsze elementy postępowania obejmują: jak najszybsze ustalenie wstępnego rozpoznania na podstawie określenia parametrów życiowych, wczesne rozpoczęcie resuscytacji płynowej, włączenie leczenia inotropowego oraz podanie antybiotyków, optymalnie w pierwszej godzinie od ustalenia wstępnego rozpoznania. Częściowe wdrożenie zasad opracowanych w 2002 r. przyniosło istotną poprawę wyników leczenia sepsy u dzieci. Jednak nadal w wielu przypadkach obserwuje się opóźnienie rozpoczęcia płynoterapii i podawania leków inotropowych, czego skutkiem jest pogorszenie rokowania. Rozpoznanie i usunięcie barier wpływających na odstępstwa od opracowanych wytycznych wpłynie na dalsze zmniejszenie śmiertelności dzieci z powodu sepsy. Istotnym uzupełnieniem nowych strategii terapeutycznych są wprowadzane w ostatnich latach powszechne szczepienia ochronne przeciwko niektórym drobnoustrojom wywołującym zakażenia inwazyjne, takie jak infekcje wywołane przez pałeczki hemofilne, meningokoki i pneumokoki.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.