Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Dziecięce nocne strachy

Streszczenie:
Tło: Niepełne wybudzenie ze snu głębokiego powoduje zaburzenia nocne u dzieci i może przejawiać się jako wybudzenie z dezorientacją, chodzenie we śnie (somnambulizm) lub lęki nocne. Te nocne zdarzenia są częste w okresie dzieciństwa, ale mogą szczególnie niepokoić rodziców i stresować rodziny.
Cel: Artykuł przedstawia zarys wstępnej oceny występujących u dzieci zdarzeń związanych z zaburzeniami snu.
Omówienie: Występujące w nocy zakłócenia snu rzadko są napadami padaczkowymi. W artykule przedstawiono ramowe omówienie cech klinicznych typowych zdarzeń związanych z zaburzeniami snu okresu dziecięcego o charakterze łagodnym oraz sposób różnicowania ich z padaczką. Na ogół somnambulizm i lęki nocne ustępują spontanicznie; dzieci z nich wyrastają. Jednak w niektórych przypadkach utrzymują się czynniki wyzwalające te zaburzenia i ważna jest ich identyfikacja oraz leczenie.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.