Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Co nowego w bólach głowy?

Uaktualnienie informacji na temat pierwotnych bólów głowy

Streszczenie:
Tło: Bóle głowy należą do najczęstszych dolegliwości człowieka, a zarazem stanowią przedmiot aktualnych, szeroko zakrojonych badań klinicznych.
Cel: Przedstawienie lekarzom rodzinnym aktualnych informacji na temat najczęstszych bólów głowy.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa i wytycznych.
Omówienie: Omówiono niektóre najnowsze dane i poglądy dotyczące różnych postaci bólów głowy, a zwłaszcza migreny, bólu typu napięciowego, bólu klasterowego oraz bólu głowy w następstwie nadużywania leków.
Summary:
Background: Headache is one of the commonest medical complaints. It is subject of the widespread and extensive clinical studies.
Aim: To present current clinical data regarding commonest types of headache to family physicians.
Method: Literature and guidelines review.
Discussion: The paper presents some new data and opinions concerning the clinical aspects of a headache. The therapeutical problems of migraine, tension type headache, cluster headache and medication overuse headache are especially discussed.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.