Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Ocena niemowląt i małych dzieci z gorączką

Streszczenie:
Choroba gorączkowa u dzieci < 36. m.ż. występuje powszechnie i ma często potencjalnie poważne następstwa. Wraz z rozpowszechnionym stosowaniem szczepień przeciwko Streptococcus pneumoniae i Heamophilus influenzae typu b zmieniła się epidemiologia zakażeń bakteryjnych wywołujących gorączkę. Chociaż u noworodków wciąż zaleca się poszerzoną ocenę diagnostyczną, w przypadku starszych dzieci z gorączką, ale bez żadnych innych wskazań, nakłucie lędźwiowe i zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej nie są już dłużej rekomendowane. Wraz ze wzrostem częstości pojawiania się zakażeń układu moczowego u dzieci ważne jest badanie moczu w przypadku występowania gorączki o nieustalonej przyczynie. Objawy przedmiotowe poważnego zakażenia bakteryjnego obejmują: sinicę, słabe krążenie obwodowe, wysypkę wybroczynową oraz niemożność uspokojenia dziecka. Jako wskaźniki poważnej choroby walidowane zostały również obawy rodziców i lekarzy. W ograniczeniu potrzeby wykonywania bardziej inwazyjnych badań mogą pomóc szybkie testy na obecność wirusa grypy oraz innych wirusów. Zaleca się hospitalizację i podanie antybiotyków niemowlętom i małym dzieciom, w stosunku do których istnieje podejrzenie poważnego zakażenia bakteryjnego. Sugerowane antybiotyki podawane empirycznie obejmują: ampicylinę i gentamycynę w przypadku noworodków ceftriakson i cefotaxim w przypadku młodszych niemowląt oraz cefixim, amoksycylinę lub azitromycynę u starszych niemowląt.
Summary:
Febrile illness in children younger than 36 months is common and has potentially serious consequences. With the widespread use of immunizations against Streptococcus pneumoniae and Haemophilusinfluenzae type b, the epidemiology of bacterial infections causing fever has changed. Although an extensive diagnostic evaluation is still recommended for neonates, lumbar puncture and chest radiography are no longer recommended for older children with fever but no other indications. With an increase in the incidence of urinary tract infections in children, urine testing is important in those with unexplained fever. Signs of a serious bacterial infection include cyanosis, poor peripheral circulation, petechial rash, and inconsolability. Parental and physician concern have also been validated as indications of serious illness. Rapid testing for influenza and other viruses may help reduce the need for more invasive studies. Hospitalization and antibiotics are encouraged for infants and young children who are thought to have a serious bacterial infection. Suggested empiric antibiotics include ampicillin and gentamicin for neonates; ceftriaxone and cefotaxime for young infants; and cefixime, amoxicillin, or azithromycin for older infants.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.