Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Objawowe leczenie zakażeń dróg oddechowych

Pytania praktyczne:
• Czy istnieją „domowe” metody leczenia przeziębienia bez użycia leków?
• Czy leczenie przeciwgorączkowe jest zawsze słusznym działaniem?
• Dlaczego leki przeciwkaszlowe tak rzadko pomagają?

Streszczenie:
Tło:
Zakażenia dróg oddechowych to częsty problem zgłaszany lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej. Ze względu na etiologię wirusową, w przeważającej ilości przypadków nie dysponujemy leczeniem przyczynowym. Głównym celem lekarzy jest zatem poinstruowanie pacjentów odnośnie właściwego leczenia objawowego, które może uchronić przed antybiotykoterapią.
Cel: Zwrócenie uwagi na cele leczenia objawowego oraz jego metody.
Metoda: Opracowano na podstawie Rekomendacji 2010 leczenia zakażeń dróg oddechowych oraz przeglądu aktualnego piśmiennictwa i zaleceń zagranicznych.
Omówienie: W poniższym artykule skupiono się na najważniejszej części leczenia zakażeń dróg oddechowych, czyli na leczeniu objawowym. Omówiono powszechnie znane metody domowe oraz leczenie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwkaszlowe. Opisano również brak wskazań do zalecania w infekcjach dróg oddechowych powszechnie znanych leków, takich jak np. fenspiryd i leki przeciwhistaminowe.

Summary:
Background:
Respiratory tract infections are a common problem reported to primary care physician. Because in most cases they are viral in origin, we do not have – in most cases - a casual treatment. The main responsibility of physicians is to educate patients with regard to appropriate symptomatic treatment.
Aim: Paying attention to the goals of symptomatic treatment and its methods.
Methods: Developed on the basis of the Polish “Recommendation 2010: Treatment of respiratory tract infections” and a review of current literature and non-Polish recommendations.
Discussion: This article is focused on the most important part of the treatment of respiratory tract infection – symptomatic treatment. It describes the well-known domestic methods and analgesia, antipyretic and antitussive treatments as well. This article discusses also lack of effectiveness popular anti cold medications such as fenspiride and antihistamines.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.