Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Leczenie choroby Alzheimera

Streszczenie:
Choroba Alzheimera jest najczęściej występującą postacią otępienia: dotyczy ponad jednej trzeciej Amerykanów powyżej 85. r.ż. Charakteryzuje się postępującą utratą pamięci i pogorszeniem funkcji poznawczych. Do objawów histopatologicznych choroby Alzheimera należą: gromadzenie się blaszek amyloidowych, ognisk zwyrodnienia włókienkowego neuronów typu Alzheimera (białka tau) oraz niedobór acetylocholiny. Chociaż nie ma sposobów zapobiegania chorobie Alzheimera o udowodnionej skuteczności, wykazano, że niewielki potencjał prewencyjny mają: leczenie nadciśnienia tętniczego, suplementacja kwasami tłuszczowymi omega-3, aktywność fizyczna i zaangażowanie pacjenta w czynności wymagające uaktywnienia funkcji poznawczych. Lekami pierwszego rzutu w leczeniu choroby Alzheimera są inhibitory acetylocholinesterazy: przynoszą niewielką poprawę dotyczącą czynności poznawczych, zachowania i czynności życia codziennego. Jednak znaczenie kliniczne tych działań nie jest jasne. Najczęstsze działania niepożądane inhibitorów acetylocholinesterazy to nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy, splątanie i zaburzenia rytmu serca. Czynności poznawcze, zachowanie i czynności życia codziennego u pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego może w niewielkim stopniu poprawić krótkotrwałe stosowanie memantyny, antagonisty receptora N-metylo-D-asparaginianu. Memantyna może być również stosowana w skojarzeniu z inhibitorami acetylocholinesterazy. Jest na ogół dobrze tolerowana, ale kontrowersyjne jest, czy jej korzystne działania przynoszą klinicznie istotną poprawę. Chociaż antagoniści receptora dla N-metylo-D-asparaginianu oraz inhibitory acetylocholinesterazy mogą spowalniać progresję choroby Alzheimera, żadne środki farmakologiczne nie są w stanie odwrócić jej objawów. Atypowe leki przeciwpsychotyczne mogą przynieść poprawę dotyczącą niektórych objawów behawioralnych, ale wiążą się ze zwiększonym wskaźnikiem śmiertelności u starszych pacjentów z otępieniem. Istnieją sprzeczne potwierdzone dane dotyczące korzyści ze stosowania selegiliny, testosteronu i miłorzębu w leczeniu choroby Alzheimera. Nie ma potwierdzonych danych wspierających korzystne działanie witaminy E, estrogenów czy leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Summary:
Alzheimer disease is the most common form of dementia, affecting more than one-third of Americans older than 85 years. It is characterized by progressive memory loss and cognitive decline. Amyloid plaque accumulation, neuro­fibrillary tau tangles, and depletion of acetylcholine are among the pathologic manifestations of Alzheimer disease. Although there are no proven modalities for preventing Alzheimer disease, hypertension treatment, omega-3 fatty acid supplementation, physical activity, and cognitive engagement demonstrate modest potential. Acetylcholinester­ase inhibitors are first-line medications for the treatment of Alzheimer disease, and are associated with mild improve­ments in cognitive function, behavior, and activities of daily living; however, the clinical relevance of these effects is unclear. The most common adverse effects of acetylcholinesterase inhibitors are nausea, vomiting, diarrhea, dizziness, confusion, and cardiac arrhythmias. Short-term use of the N-methyl-D-aspartate receptor antagonist memantine can modestly improve measures of cognition, behavior, and activities of daily living in patients with moderate to severe Alzheimer disease. Memantine can also be used in combination with acetylcholinester­ase inhibitors. Memantine is generally well tolerated, but whether its benefits produce clinically meaningful improvement is controver­sial. Although N-methyl-D-aspartate receptor antagonists and ace­tylcholinesterase inhibitors can slow the progression of Alzheimer disease, no pharmacologic agents can reverse the progression. Atypi­cal antipsychotics can improve some behavioral symptoms, but have been associated with increased mortality rates in older patients with dementia. There is conflicting evidence about the benefit of selegi­line, testosterone, and ginkgo for the treatment of Alzheimer disease. There is no evidence supporting the beneficial effects of vitamin E, estrogen, or nonsteroidal anti-inflammatory drug therapy.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.