Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Dzieci również chorują na cukrzycę typu 2

Streszczenie:
Tło:
W ostatnich latach nastąpił na świecie wzrost liczby rozpoznań cukrzycy typu 2 (type 2 diabetes mellitus, T2DM) u dzieci i młodzieży. Jest to jeden z głównych tematów, na których koncentruje się praca Międzynarodowej Federacji Cukrzycy (International Diabetes Federation). W Australii u większości dzieci i młodzieży z cukrzycą to przypadki cukrzycy typu 1. Jednak u coraz większej liczby młodych Australijczyków rozwija się T2DM.
Cel: Artykuł przedstawia przypadek 13-letniej dziewczynki pochodzenia polinezyjskiego o imieniu Aroha, która zgłasza się z powodu stwierdzonych przygodnie wysokich poziomów glukozy we krwi. W artykule przedstawiono rozpoznanie, leczenie i rokowanie w T2DM u dzieci i młodzieży.
Omówienie: Cukrzyca typu 2 jest następstwem złożonej interakcji między czynnikami genetycznymi i środowiskowymi u podatnego osobnika. Dzieci z T2DM na ogół mają nadwagę, często z tkanką tłuszczową rozmieszczoną centralnie. Jeśli jedno lub oboje rodziców ma T2DM, prawdopodobieństwo jej wystąpienia u potomstwa wynosi do 80%. Dzieci i młodzież z grupy ryzyka należy objąć badaniami przesiewowymi w kierunku T2DM. Aby wykluczyć cukrzycę typu 1, ważne jest sprawdzenie, czy nie są obecne przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (glutamic acid decarboxylase, GAD). Należy szukać objawów przedmiotowych i podmiotowych zespołu metabolicznego. Dzieci i młodzież z T2DM muszą zmierzyć się z psychicznym obciążeniem życia z chorobą przewlekłą przez całe życie. Postępowanie opiera się na pracy zespołu złożonego z lekarza rodzinnego, edukatora diabetologicznego, dietetyka i endokrynologa. Cele leczenia obejmują osiągnięcie i utrzymanie normoglikemii, zmniejszenie masy ciała oraz zwiększenie aktywności fizycznej. Dzięki modyfikacji stylu życia można uzyskać kontrolę nad niewielką hiperglikemią. Aby kontrolować umiarkowaną hiperglikemię, można dodać metforminę. W ciężkich przypadkach, aby osiągnąć normoglikemię, początkowo konieczna może być insulina, którą można później stopniowo wycofać i stopniowo zastępować metforminą. Jednak prawdopodobnie insulina będzie konieczna później z powodu naturalnego przebiegu choroby. Niewiele wiadomo o czynnikach wpływających na ryzyko powikłań u dzieci i młodzieży z T2DM, ale mamy do czynienia z „podwójnym pechem” w postaci cukrzycy i zespołu metabolicznego; u pacjentów tych prawdopodobnie dojdzie do rozwoju powikłań ze strony dużych naczyń (makroangiopatii) znacznie wcześniej niż u dorosłych, u których pojawia się cukrzyca typu 2.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.