Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Uprawnienie małżonka do reprezentacji współmałżonka

Streszczenie:
Tło: Większość z nas spotyka się w życiu z sytuacjami, gdy małżonek próbuje wyręczać swego współmałżonka w załatwianiu różnych spraw życia codziennego. Czasami napotyka opór instytucji w realizacji takiej reprezentacji. Bywają też małżonkowie apodyktyczni, którzy takim działaniem eliminują współmałżonka z udziału w podejmowaniu jakichkolwiek dotyczących go decyzji. W praktyce lekarskiej istotne jest zwłaszcza umiejętne dozowanie udziału współmałżonka w procesie leczniczym, tak aby jego udział nie tylko był przydatny, lecz przede wszystkim by był zgodny z obowiązującymi przepisami.
Cel: Przybliżenie lekarzom rodzinnym regulacji prawnych dotykających problematyki uprawnienia małżonka do reprezentacji współmałżonka – od działania w sprawach zwykłego zarządu aż po bardziej złożone przypadki dostępu do informacji o stanie zdrowia i wglądu w dokumentację medyczną oraz udziału w procesie leczenia.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.