Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Zmiany pęcherzowe w jamie ustnej

Streszczenie
Tło:
Choroby pęcherzowe są w jamie ustnej rzadkością. Często pomijane przez lekarzy w diagnostyce różnicowej albo leczone w sposób nieprawidłowy mogą być przyczyną poważnych powikłań – w niektórych przypadkach zagrażających nawet życiu chorego.
Cel: Omówienie klinicznych objawów pęcherzycy, pemfigoidu, zespołu Stevensa-Johnsona oraz opryszczkowego zapalenia dziąseł i jamy ustnej z przedstawieniem metod leczenia, epidemiologii i diagnostyki różnicowej.
Metoda: Przegląd piśmiennictwa.
Omówienie: W pracy przedstawiono szczegółowy opis chorób pęcherzowych, tj. pęcherzycy, pemfigoidu, zespołu Stevensa-Johnsona oraz opryszczkowego zapalenia dziąseł i jamy ustnej, wspominając również o półpaścu. Choroby te charakteryzuje występowanie pęcherzy lub pęcherzyków w obrębie nabłonka jamy ustnej lub bezpośrednio pod nim. Wykwity łatwo ulegają pęknięciu, tworząc nadżerki, co wiąże się dla pacjenta z dużą bolesnością, trudnością w przyjmowaniu pokarmów oraz mówieniu. Zaniechanie leczenia lub nieodpowiednia terapia mogą doprowadzić do poważnych powikłań, dlatego w artykule omówiono także proces terapeutyczny.
Summary:
Background:
Bullous diseases are rarity in the oral cavity. The diseases often ignored by physicians in a differential diagnosis or not properly treated may cause serious complications, in some cases even life-threatening.
Objective: To discuss clinical manifestation of pemphigus, pemphigoid, Stevens-Johnson syndrome and herpetic gingivostomatitis with description treatment method, epidemiology and differential diagnosis.
Method: Literature review.
Discussion: The study presents a detailed description of bullous diseases like pemphigus, pemphigoid, Stevens-Johnson syndrome and herpetic gingivostomatitis with reference to Herpes zoster. The diseases characterize blisters within epithelium of oral mucosa or beneath this epithelium. Blisters burst rapidly and form erosions, which are very painful for patients and may cause eating and speech disorders. Lack or a not adequate treatment may cause serious complications, that’s why the article includes also description of the therapeutic process.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.