Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Reklama i konkurencyjność w praktyce lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło:
W sektorach tradycyjnych zazwyczaj istnieje pozytywna korelacja aktywności przedsiębiorcy czy firmy w zakresie szeroko definiowanej reklamy z poziomem konkurencyjności firmy. Przyjmuje się, że prowadzenie akcji i strategii reklamowych prowadzi do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy. Trzeba mocno zaznaczyć, że prowadzenie praktyki lekarskiej jest z jednej strony działalnością gospodarczą, ale z drugiej wykazuje inne dalece specyficzne cechy. Dlatego właśnie warto rozważyć i skomentować wzajemne sprzężenia i zależności między reklamą i poziomem konkurencyjności praktyki lekarskiej.
Cel: Wykazanie, że istniejące rozwiązania systemowe nie tworzą pola (możliwości) do prowadzenia przez praktyki lekarskie działalności reklamowej. Co więcej, próby pokonywania barier prawnych i podejmowanie aktywności w zakresie reklamy praktyki lekarskiej można z ekonomicznego punktu widzenia oceniać jako mało racjonalne, a nawet kontrproduktywne.
Omówienie: Krótko zaprezentowano prawne ograniczenia dla prowadzenia przez praktyki lekarskie aktywnych działań w zakresie reklamy oraz systemowe utrudnienia w tym zakresie, jak również wybrane wskaźniki pomiaru efektywności reklamy w odniesieniu do trzech faz modelu przetwarzania informacji przez człowieka: fazy kognitywnej, afektywnej oraz behawioralnej. W polskim systemie ochrony zdrowia nie ma możliwości prowadzenia przez praktykę lekarską działalności w obszarze reklamy. Gdyby taka działalność została podjęta, nie spełniałaby warunku ekonomicznej opłacalności.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.