Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Środki na inwestycje praktyki lekarza rodzinnego

Programy unijne i programy pomocowe

Streszczenie:
Tło: Większość prywatnych praktyk lekarskich działa na tyle efektywnie, że rozważa i planuje inwestycje. Pojawia się zatem kwestia pozyskania stosownych środków. Możliwość zdobycia środków na inwestycje ma wymiar jednostkowy, bo to lekarz rodzinny (tu w roli przedsiębiorcy) musi je pozyskać. Ale pełniona przez lekarzy rodzinnych rola przedsiębiorcy wprowadza nas w drugi, systemowy wymiar problemu zdobywania środków na inwestycje. W otoczeniu biznesu działają różne instytucje, które tworzone są po to, by ułatwić przedsiębiorcom dostęp do środków potrzebnych na rozwój i inwestycje. Można zatem spróbować odpowiedzieć na pytanie: czy i w jakim zakresie lekarze rodzinni mogą korzystać ze wsparcia różnych instytucji i programów w swoich wysiłkach skierowanych na pozyskanie środków na inwestycje?
Cel: Przedstawienie możliwości korzystania przez lekarzy rodzinnych z programów unijnych i pomocowych do finansowania swoich inwestycji.
Omówienie: Artykuł otwiera uproszczona klasyfikacja inwestycji podejmowanych przez lekarzy rodzinnych. Następnie wyróżnione rodzaje inwestycji konfrontowane są z programami unijnymi i pomocowymi pod kątem ich przydatności do częściowego sfinansowania tych inwestycji. Po przedstawieniu najważniejszych programów operacyjnych i programów pomocowych formułowana jest teza, że lekarze prowadzący prywatne praktyki lekarzy rodzinnych mają bardzo ograniczone możliwości korzystania z programów unijnych i pomocowych.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.