Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kreowanie wizerunku

Streszczenie:
Tło: Pozytywne postrzeganie firmy przez obecnych i potencjalnych klientów jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na skłonność do zakupu dobra (usługi) oferowanego przez tę firmę. To skłania firmy do podejmowania wysiłku budowania pozytywnego wizerunku firmy, co w żargonie określane jest jako kreowanie wizerunku.
Cel: Artykuł omawia czynniki kształtujące wizerunek firmy oraz proces jego tworzenia (z kilkoma odniesieniami do tworzenia wizerunku praktyki lekarskiej).
Omówienie: Po zdefiniowaniu pojęcia public relations (PR) oraz kreowania wizerunku firmy jako jednej z form PR, na podstawie schematu LeBlanca i Nguyena przedstawiona została klasyfikacja czynników kształtujących wizerunek firmy działającej w sektorze usług. Zarysowany został proces budowania wizerunku firmy, a po nim przedstawiono kilka wskazań, które mogą być przydatne dla lekarzy rodzinnych chcących budować wizerunek swojej praktyki. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie, że w literaturze przedmiotu brakuje modeli i rozwiązań w zakresie kreowania wizerunku możliwych do szybkiej adaptacji do warunków funkcjonowania praktyk lekarzy rodzinnych w Polsce.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.