Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Podpis elektroniczny i informatyzacja

Streszczenie:
Tło: Powszechność zastosowania rozwiązań informatycznych w sferze ochrony zdrowia sprawia, że bardzo ważna jest standaryzacja przesyłu danych drogą elektroniczną. Jednocześnie dla przypisania informacji do konkretnej osoby niezbędna jest obecnie ich autoryzacja w postaci opatrzenia danych podpisem elektronicznym.
Cel: Artykuł przedstawia lekarzom rodzinnym podstawowe regulacje prawne związane z zagadnieniem zastosowania rozwiązań informatycznych w praktyce lekarskiej, w tym zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, stosowania podpisu elektronicznego oraz zakres obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.