Spis treści publikacji Musisz być zalogowany aby móc ściągnąć plik Kontrola działalności leczniczej lekarza rodzinnego

Streszczenie:
Tło:
Konsekwencją uznania przez ustawodawcę działalności leczniczej za rodzaj regulowanej działalności gospodarczejI jest objęcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą reżimem kontroli dedykowanej przedsiębiorcom. Działalność lecznicza lekarza rodzinnego prowadzącego praktykę zawodową lub podmiot leczniczy podlega więc kontroli administracyjnej na zasadach ogólnych określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672, dalej w skrócie: u.s.d.g.).
Cel: W artykule przedstawiono podstawowe prawa i obowiązki lekarza rodzinnego podczas kontroli działalności leczniczej sprawowanej przez organy administracji oraz szczególne wyłączenia i zasady wykonywania kontroli przez organ prowadzący rejestr, Ministra Zdrowia, wojewodę i pomiot tworzący.

czytaj dalej...

Rejestracja i zalogowanie umożliwia dostęp do większości artykułów klinicznych (z archiwum LR) i innych materiałów dostępnych na portalu z wyjątkiem 6 ostatnich wydań Lekarza Rodzinnego. Dostęp do wydań bieżących mają osoby zalogowane, które są równocześnie prenumeratami pisma. Konto na portalu rodzinni.org daje równocześnie możliwość odpowiedzi on-line na pytania Programu Edukacyjnego oraz sprawdzenie dotychczasowej punktacji.