5 lutego 2015 pomorskie

5-8 lutego 2015 r., Ustka
11. Akademia Dermatologii i Alergologii, 23. Światowy Dzień Chorego
Organizatorzy: Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Sekcja Dermatologiczna Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tel. 58 349 25 80

 

11 lutego 2015 śląskie

11-14 lutego 2015 r., Ustroń
XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
Organizator: Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
www.kardioreh.ptkardio.pl

 

4 marca 2015 małopolskie

4-7 marca 2015 r., Zakopane
XXI Konferencja Szkoleniowa i XVII Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT PTK oraz ISHNE
Organizator: Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK
tel. 603 671 499

 

5 marca 2015 łódzkie

5-6 marca 2015 r., Łódź
XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: OTORYNOLARYNGOLOGIA Łódź 2015
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne, Redakcja Kwartalnika „Otorynolaryngologia”
tel. 42 636 35 30

 

14 marca 2015 śląskie

14 marca 2015 r., Katowice
V Konferencja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK
Organizator: Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK
www.guch.ptkardio.pl

 

21 marca 2015 śląskie

21 marca 2015 r., Katowice
III Konferencja Intensywnej Terapii Kardiologicznej: Nowoczesna intensywna terapia kardiologiczna –  trudne pytania, ważne dyskusje
Organizator: Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
intensywna2015.ptkardio.pl

 

17 kwietnia 2015 łódzkie

17-18 kwietnia 2015 r., Łódź
3. Konferencja: W sercu Łodzi
Organizatorzy: Klinika Elektrokardiologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Katedra i Klinika Kardiologii UM, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Łodzi, Oddział Kardiologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi, Fundacja Rozwoju Elektrokardiologii im. dr. S. Sterlinga – KARDIORYTM
www.wserculodzi.pl

 

24 kwietnia 2015 dolnośląskie

24-25 kwietnia 2015 r., Wrocław
XVII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK
Organizator: Sekcja Echokardiografii PTK
tel. 71 736 42 20

 

9 września 2015 kujawsko-pomorskie

9-12 września 2015 r., Bydgoszcz
XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego: Alergologia XXI wieku – nowe wyzwania, nowe możliwości
Organizator: Polskie Towarzystwo Alergologiczne
tel. 42 677 69 48
kongres2015.szkoleniapta.pl

 

Zaznaczając poniższe opcje (jedną lub więcej) można filtrować zawartość strony w zależności od potrzeb

Filtrowanie według regionu