Odpowiedz
Porady eksperta
magdalena722010-02-21 00:28:10
Lekarz ze specjalizacją tylko z medycyny rodzinnej, nieposiadający certyfikatu w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego, nie może więc orzekać o kwalifikacji do klasy sportowej w gimnazjum - a do klasy sportowej w szkole podstawowej może w takim razie?
cytuj
tamara2010-03-29 13:14:47
Kandydaci do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego powinni posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza (zgodnie z treścią § 12 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU nr 26, poz. 232, zmiana: DzU z 2009r., nr 31, poz. 208). Lekarz ze specjalizacją tylko z medycyny rodzinnej, nieposiadający certyfikatu w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego, nie może więc orzekać o kwalifikacji do klasy sportowej zarówno w gimnazjum, jak i w szkole podstawowej. Lekarz ze specjalizacją tylko z medycyny rodzinnej, nieposiadający certyfikatu w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego może dokonywać tylko kwalifikacji uczniów do grupy na zajęciach wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) i sportu szkolnego (zakres tej kompetencji wynika z tabeli stanowiącej część III załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej DzU nr 139, poz. 1139, zmiana: DzU z 2009, nr 12, poz. 14).
cytuj
karolina.szkudlarek@celonpharma.com2013-02-26 18:11:40
Co należy zrobić w sytuacji , w której zgłasza się do lek.rodzinnego pacjent w celu zakwalifikowania go do przeprowadzenia testów sprawnościowych przed przyjęciem do pracy np.w policji ?
" Potrzebuje tylko zaświadczenia,że jest zdolny do przystąpienia do testów sprawnościowych"
cytuj
Odpowiedz