Indeks działowy
Artykuł sponsorowany
Nowy generyk peryndoprylu – poszerzeniem możliwości terapeutycznych w chorobach kardiometabolicznych. Drzewoski J. 2014;1(197):20-25
Badanie
Proste sposoby oceny i określania utraty słuchu. Latkowski JB, Kosiek K. 2008;1(125):64-68
Postępowanie z bólem barku. Ocena, badania obrazowe i skierowanie do specjalisty Broadhurst N, Johal P, Martin D. 2009;3(139):280-284
Zawroty głowy. Problemy diagnostyczne Latkowski JB, Kosiek K. 2009;7-8(143-144):674-683
Leczenie stanu przedcukrzycowego metforminą. Lilly M, Godwin M. 2009;9(145):840-849
Demistyfikacja USG jamy brzusznej. Sutherland T. 2010;1(149):72-75
Badania czynności wątroby. Coates P. 2011;11(171):1088-1092
Przyczyny i ocena łagodnego podwyższenia poziomu transaminaz wątrobowych. Oh RC, Hustead TR. 2012;6(178):579-585
EKG w praktyce
Nowa definicja lokalizacji zawału serca. Bissinger A. 2008;2(126):162
Rytm komorowy. Bissinger A. 2008;3(127):317
Rytm węzłowy. Bissinger A. 2008;4(128):419
Bigeminia, trigeminia, pary, zjawisko R na T. 2008;5(129):582
Zawsze bywajmy uważni! Bissinger A. 2008;7-8(131-132):791
Wysoka hiperkaliemia (K+ 8,6 mmol/l). Wilkoszyński M. 2008;9(133):881
Hipokaliemia. Wilkoszyński M. 2008;10(134):997
Hipomagnezemia. Wilkoszyński M. 2008;11(136):1102
Hipermagnezemia. Wilkoszyński M. 2008;12(136):1220
Ekstremalnie wysoka hiperkaliemia. Wilkoszyński M. 2009;1(137):69
Hipokalcemia. Wilkoszyński M. 2009;2(138):161
Hiperkalcemia. Wilkoszyński M. 2009;3(139):276
Tryb stymulacji VVI. Wilkoszyński M. 2009;4(140):356
Tryb stymulacji AAI. Wilkoszyński M. 2009;5(141):480
Tryb stymulacji DDD. Wilkoszyński M. 2009;6(142):567
Etyka i medycyna
Lekarz jako „trudny” pacjent. Barański J. 2008;1(125):107-110
Kontakt z pacjentem w podeszłym wieku. Barański J. 2008;6(130):712-715
Między śmiercią i ekonomią. Etyczne granice interwencji medycznych Szewczyk K. 2010;11(159):969-972
Lekarz wobec reklamy. Barański J. 2011;2(162):191-195
Zdrowie jako wartość czy wartości? Barański J. 2011;3(163):336-339
Lekarz a media. Barański J. 2011;6(166):637-640
O etycznych aspektach lekarskiego uśmiechu. Barański J. 2011;11(171):1101-1103
Potrzeby i oczekiwania pacjenta. Czym są i jak je rozumieć? Barański J. 2012;4(176):387-390
Felieton niezależny
To wszystko jest aktualne, ale czy nowe? Pilecka D. 2008;1(125):112
Równość w zdrowiu. Pilecka D. 2008;2(126):244
Saga o reformie służby zdrowia. Pilecka D. 2008;3(127):358
Właściwie nic nowego, a jednak pisać warto. Pilecka D. 2008;4(128):484
Polubmy słowo „manager”. Pilecka D. 2008;5(129):610
W labiryncie medycznych innowacji. Pilecka D. 2008;6(130):720
W niewoli systemu. Pilecka D. 2008;7-8(131-132):822
Szpital, ale jaki? Pilecka D. 2008;9(133):926
W poszukiwaniu prawdy. Pilecka D. 2008;10(134):1040
Meandry wizyty lekarskiej. Pilecka D. 2008;11(136):1162
Gazeta i inne. Pilecka D. 2008;12(136):1258
Bracia i siostry w nieszczęściu. Pilecka D. 2009;1(137):94
Droga donikąd. Pilecka D. 2009;2(138):216
Ludzie, myślenie nie boli. Pilecka D. 2009;3(139):322
Wizyta prywatna. Pilecka D. 2009;4(140):420
Ucieka mi sens medycyny. Pilecka D. 2009;5(141):518
Szło nowe (w medycynie). Pilecka D. 2009;6(142):622
Jeszcze wierzę. Pilecka D. 2009;7-8(143-144):746
Dziecko. Pilecka D. 2009;9(145):862
Felieton bez syntezy. Pilecka D. 2009;10(145):970
Felieton nieuczesany. Pilecka D. 2009;11(147):1084
Dwadzieścia lat. Pilecka D. 2009;12(148):1182
Sex. Windak A. 2010;5(153):458
Rok 2013. Gurda-Duda A. 2014;1(197):90
Okiem rezydenta. Bujko J. 2014;2(199):
Czarne piaski Ureki. Pawelec A. 2014;5(201):411
Forum
Czy lekarz rodzinny to pomysł XX wieku? Część II Brzeziński T. 2008;1(125):16-22
Lekarskie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny. Zimna T. 2008;1(125):26-31
Sześćdziesiąt lat ŚOZ. Miśkiewicz P. 2008;4(128):380-388
Jaki podpis elektroniczny? Spojrzenie lekarza rodzinnego Kacorzyk R, Sobalski T. 2008;5(129):504-508
Program Poprawa Kontroli Glikemii. Model współpracy lekarza rodzinnegoi diabetologa w opiece nad pacjentem z cukrzycą typu 2 Fabian W. 2008;5(129):510-517
Podpis elektroniczny i informatyzacja. Zimna T. 2008;5(129):518-523
Zapobieganie przemocy wobec lekarek. Kurs samoobrony w Łodzi Koziarska-Rościszewska M, Godycki-Ćwirko M. 2008;6(130):638-641
Raport Światowej Organizacji Zdrowia 2008. Podstawowa opieka zdrowotna – teraz bardziej niż kiedykolwiek(World Health Report 2008 Primary Health Care: Now More Than Ever) Miśkiewicz P, Kozieł A, Kaleta D. 2009;1(137):18-21
Probiotyki. Cohrssen A, Kligler B. 2009;3(139):302-308
Czy lekarz rodzinny musi nosić fartuch? Sobalski T. 2009;7-8(143-144):729-730
Fundusze UE dla lekarzy rodzinnych. Menes M. 2009;9(145):772-780
Zadania lekarza rodzinnego w opiece nad dziećmi. Putz J. 2009;10(145):886-887
Opieka nad pacjentem w domu w polskim systemie opieki zdrowotnej. Mojsa W, Marcinowicz L, Chlabicz S. 2009;10(145):888-890
Rola lekarza rodzinnego w opiece paliatywnej nad dziećmi. Przysło Ł, Korzeniewska-Eksterowicz A. 2009;11(147):1012-1018
Antybiotyki w ostrym kaszlu. Wstępne omówienie badania GRACE Godycki-Ćwirko M, Muras M, Kowalczyk A, Krawczyk J. 2009;11(147):1019-1020
Obniżanie poziomu cholesterolu. Rola steroli roślinnych Clifton P. 2009;12(148):1120-1124
Opieka nad podopiecznym w domu w polskim systemie pomocy społecznej. Mojsa W, Marcinowicz L, Chlabicz S, Hillo A. 2010;1(149):16-18
Zapobieganie przedłużającemu się żalowi. Godycki-Ćwirko M, Błaszczyk H, Kosiek K. 2010;3(151):216-223
Interakcje leków z ziołami. Wyszukiwanie w Internecie Wong FW, Lin L, Lim DC. 2010;7-8(155-156):640-644
Model wszechstronnej medycyny. Windak A. 2010;10(158):794-798
Lecznicze zastosowanie magnezu. Guerrera MP, Volpe SL, Mao JJ. 2010;12(160):1066-1069
Paternalizm i partnerstwo w relacjach między pacjentami a lekarzami. Ostrowska A. 2011;1(161):88-91
Finansowanie opieki zdrowotnej w Niemczech. Kryzys na wysokim poziomie Sowada C. 2011;3(163):327-331
Lekarze w strukturze opieki koordynowanej. Modele opieki w Stanach Zjednoczonych Kozierkiewicz A. 2011;4(164):364-371
Znaczenie żywienia w osteoporozie. Horst-Sikorska W, Wawrzyniak A. 2011;4(164):372-379
Bezpieczna opieka podstawowa. Godycki-Ćwirko M, Koziarska-Rościszewska M, Kowalczyk A, Kosiek K. 2011;7-8(167-168):775-778
Jak powstają wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia? Podolec P, Kopeć G. 2011;9(169):810-814
Akredytacja w podstawowej opiece zdrowotnej. Zimna T. 2011;10(170):928-932
Jakość czy NFZ? Wolańczyk J. 2011;10(170):935-939
Przywileje honorowych dawców krwi. Popławski PJ. 2012;7-8(179-180):618
Percepcja choroby przez pacjenta. Olchowska-Kotala A. 2012;12(184):936
O czasie. Stevens R, Mountford A. 2013;9(193):636
Powrót do skompromitowanego modelu. Wywiad z Prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr. med. Tomaszem Tomasikiem 2014;1(197):10-11
Pakiet Kolejkowy i Pakiet Onkologiczny 2014. Szanse i zagrożenia dla lekarzy rodzinnych   Tomasik T. 2014;5(201):354-358
Informacje
Kalendarium działań KLRwP 2007 r.. 2008;2(126):132-140
Program edukacyjny 2007. Michel A. 2008;5(129):509
Rodzinni wśród zwierząt. X Konferencja Naukowa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP Jałocha D. 2008;6(130):633
Profilaktyczne badanie dzieci. Współpraca lekarzy rodzinnych i pediatrów Jankowska-Zduńczyk A, Putz J. 2008;6(130):634-636
“Teraz Polska” dla programu drEryk. Kacorzyk R. 2008;6(130):637
Perspektywy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Dyskusja redakcyjna w Ministerstwie Zdrowia 2008;7-8(131-132):734-737
Źródło zdrowia. VIII Kongres Medycyny Rodzinnej w Wiśle Wiśniewska K. 2008;7-8(131-132):738-741
Sonda Lekarza Rodzinnego. 2008;7-8(131-132):742-744
Rada Ministrów KLRwP. „Odwracanie piramidy” Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2008;7-8(131-132):745-746
Aktywność edukacyjna. Rozmowa z dr. n. med. Adamem Windakiem, lekarzem rodzinnym, prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 2008;7-8(131-132):747-748
W równowadze. Rozmowa z prof. dr. n. med. Witoldem Lukasem, lekarzem rodzinnym, konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej 2008;7-8(131-132):749
Rajgród – spotkanie lekarzy rodzinnych. Janicka B. 2008;7-8(131-132):750
XI Letnia Szkoła Astmy to już historia. Kryj-Radziszewska E, Zdon A. 2008;7-8(131-132):751
Spotkanie młodych lekarzy rodzinnych – Wisła 2008. Oleszczyk M, Moszumańska M. 2008;9(133):840
Kształcenie lekarzy rodzinnych w Malezji. 30-lecie Towarzystwa Lekarzy Rodzinnych w Malezji Kałucka S. 2008;9(133):842-845
Przełamując dystans. Relacja z XIV Regionalnej Konferencji WONCA Europe Windak A. 2008;10(134):948
Spotkanie młodych lekarzy rodzinnych. Prekonferencja Vasco da Gama Movement, Stambuł 2008 Oleszczyk M, Moszumańska M. 2008;10(134):950
Stanowisko KLRwP w sprawie raportu Naczelnej Izby Kontroli „Informacja o wynikach kontroli realizacji przez świadczeniodawców zadań podstawowej opieki zdrowotnej i wybranych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w ramach uabezpieczenia zdrowotnego w latach 2006–2007 (I półrocze)” z lipca 2008 r.. 2008;11(136):1060
III łódzki kurs Leonardo-EURACT. Z punktu widzenia uczestnika... Skurtys M. 2008;12(136):1182
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Rozmowa z prof. dr hab. med. Walerią Hryniewicz z Narodowego Instytutu Leków 2008;12(136):1184
Po pierwsze profilaktyka. II Konferencja Naukowa Lekarzy Rodzinnych Lubelszczyzny Panasiuk L. 2008;12(136):1186-1187
Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Maciej Latalski. (1936-2008) 2008;12(136):1188
Kalendarium działań KLRwP w 2008 r.. 2009;2(138):116-123
Aktywność młodych lekarzy rodzinnych. Vasco da Gama Movement Nowak P, Stalmach-Przygoda A. 2009;2(138):124-127
Komisje KLRwP. 2009;3(139):236-241
Dziękuję. Wspomnienie o profesorze dr. hab. med. Józefie Kocembie 2009;3(139):242-243
Badanie CHAMP. Godycki-Ćwirko M, Krawczyk J. 2009;4(140):342
Uodpornianie/szczepienia osób dorosłych. IV Europejski Tydzień Szczepień, 20-26 kwietnia 2009 r. Magdzik W. 2009;4(140):344-347
GP in motion. Gawron A. 2009;4(140):350-352
Walne Zgromadzenie Delegatów KLRwP. Warszawa, 21 marca 2009 r. Mróz-Cacko M. 2009;5(141):442-445
Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce za okres IV kadencji,tj. od 5 marca 2005 r. do 21 marca 2009 r.. 2009;5(141):446-453
Równość zdrowia i bezpieczeństwo opieki medycznej. Stanowisko KLRwP w sprawie reformy opieki zdrowotnej 2009;5(141):454
Prezesi Oddziałów Wojewódzkich KLRwP V kadencji. 2009;6(142):
Istnieje wiele dokumentów.   Rozmowa z prof. Margaret Whitehead, kierownikiem WHO Collaborating Centre for Policy Research on Social Determinants of Health przy Uniwersytecie w Liverpoolu   2009;6(142):536
Kluczowa rola lekarza rodzinnego. Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Mirosławem Wysockim, zastępcą dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, kierownikiem Zakładu Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego 2009;6(142):538
Prawo odwróconej opieki. Rozmowa z prof. Steinarem Westinem z Zakładu Zdrowia Publicznego i Praktyki Ogólnej Norweskiego Instytutu Nauki i Technologii w Trondheim 2009;6(142):541
POZ, czyli porozmawiajmy o zdrowiu. Sławin A. 2009;6(142):542-543
Prezesi Oddziałów Wojewódzkich KLRwP V kadencji. 2009;6(142):544-545
Zalecenia dotyczące leczenia cukrzycy. Relacja z konferencji KLRwP i PTD Fabian W. 2009;6(142):546-547
Powiew od puszczy. Relacja z IX Kongresu Medycyny Rodzinnej w Białymstoku Jakubiak A, Mierzecki A. 2009;7-8(143-144):642-645
Jak porównać wiśnie z arbuzami? Relacja z dyskusji Rady Ministrów KLRwP Mierzecki A. 2009;7-8(143-144):646-647
Zadania Kolegium. Rozmowa z dr. Maciejem Godyckim-Ćwirko, prezesem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 2009;7-8(143-144):648
Naszą pozycję zbudowały jedność, zwartość i aktywność. Rozmowa z dr. Włodzimierzem Bołtruczukiem, prezesem Podlaskiego Oddziału WojewódzkiegoKolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 2009;7-8(143-144):649
Rozwój naukowy medycyny rodzinnej. Rozmowa z prof. Witoldem Lukasem, Konsultantem Krajowym w dziedzinie Medycyny Rodzinnej 2009;7-8(143-144):650
XII Letnia Szkoła Astmy. 29-30 maja 2009 r., Zakopane Zdon A, Kryj-Radziszewska E. 2009;7-8(143-144):651
Konferencja naukowa Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP. Rajewski J. 2009;7-8(143-144):652-655
Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja „Jakość w opiece zdrowotnej”. Bedlicki M, Wolańczyk J. 2009;7-8(143-144):655-656
Szczęśliwa trzynastka. XIII Krajowy Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Rodzinnych, Rajgród 2009 Szeląg JM, Bołtruczuk W. 2009;7-8(143-144):657-659
Spotkanie młodych lekarzy rodzinnych. Białystok 2009 Kochanowicz K, Moszumańska M. 2009;9(145):768-770
Oddziały terenowe Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (cz. I). 2009;10(145):882-884
Konferencja naukowo-szkoleniowa w Łodzi. Klichowicz L. 2009;11(147):1002-1003
Projekt warunków zawierania i realizacji umów w POZ na 2010 rok. Jankowska-Zduńczyk A, Sobalski T. 2009;11(147):990-992
Oddziały terenowe Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (cz. II). 2009;11(147):993-994
XV Konferencja WONCA Europe. Modlińska B. 2009;11(147):995
Spotkanie młodych lekarzy rodzinnych. Prekonferencja Vasco da Gama Movement, Bazylea 2009 Kostrzewa A, Moszumańska M. 2009;11(147):996-997
Kołobrzeg jednodniową stolicą zachodniopomorskichlekarzy rodzinnych. Mierzecki A. 2009;11(147):998-1002
Konferencja w Lublinie. Panasiuk L. 2010;1(149):14-15
Kalendarium działań KLRwP w 2009 r.. 2010;2(150):102-105
Badania naukowe w medycynie rodzinnej. Podsumowanie projektu Leonardo da Vinci Tomasik T, Dubas K, Sitko SJ. 2010;3(151):204-206
Diagnoza oraz wypełnianie luk kompetencyjnych lekarzy rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób. Domagała A, Tomasik T, Windak A, Dubas K. 2010;4(152):314-316
Program Poprawa Kontroli Glikemii. Sukces Roku 2009 Fabian W. 2010;4(152):317-319
Program edukacyjny 2009. Michel A. 2010;5(153):405
Czy można produkować opiekę,czyli X Kongres Medycyny Rodzinnej. Krawczyk J. 2010;7-8(155-156):570-571
Udział lekarzy rodzinnych w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. XIX Światowa Konferencja Lekarzy Rodzinnych w Cancun, Meksyk Dubas K, Tomasik T. 2010;7-8(155-156):572-573
XIV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy LekarzyRodzinnych w Rajgrodzie. Krajewski J. 2010;7-8(155-156):574-576
Konferencja w Łysomicach. Relacja z XII Konferencji Naukowej Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP Rajewski J. 2010;7-8(155-156):581
XIII Letnia Szkoła Astmy. 21-22 maja 2010 r., Zakopane Zdon A, Kryj-Radziszewska E. 2010;7-8(155-156):582
Pocztówka z tulipanem. Niderlandzkie reminiscencje z podróży Gurda-Duda A, Pawelec A, Kłoda K. 2010;7-8(155-156):583-584
Od Vasco da Gamy do Hippokratesa. Spotkanie młodych lekarzy rodzinnych – Łódź 2010 Gurda-Duda A. 2010;9(157):666-667
Nowości w najbliższej przyszłości. Relacja z Konferencji Lekarzy Rodzinnych Województwa Zachodniopomorskiego Fabian W, Modlińska B. 2010;11(159):894-895
Dylematy młodych lekarzy rodzinnych. Prekonferencja Vasco da Gama Movement Malaga 2010 Gurda-Duda A. 2010;12(160):992
Konferencja w Lublinie. Po pierwsze – kobieta, matka, żona i... Panasiuk L. 2010;12(160):994-996
Zakażenia dróg oddechowych. Konferencja GRIN w Łodzi Godycki-Ćwirko M, Kowalczyk A. 2011;1(161):84
XVI Konferencja WONCA Europe. Modlińska B. 2011;1(161):85-86
Kalendarium działań KLRwP w 2010 r.. 2011;2(162):187-189
Program edukacyjny 2010. Michel A. 2011;7-8(167-168):726
Z wiatrem czy pod wiatr? Relacja z XI Kongresu Medycyny Rodzinnej 2-5 czerwca 2011 r., Mikołajki Flisikowska-Wilczek M. 2011;7-8(167-168):769-771
Konferencja naukowo-szkoleniowakujawsko-pomorskiego oddziału KLRwP. 14-15 maja 2011 r., Osielsko k. Bydgoszczy Rajewski J. 2011;7-8(167-168):772-773
XIV Letnia Szkoła Astmy. 17-18 czerwca 2011 r., Zakopane Zdon A, Kryj-Radziszewska E. 2011;7-8(167-168):774
XVII Konferencja WONCA Europe. 8-11 września 2011, Warszawa Kosiek K, Kowalczyk A. 2011;10(170):1000-1001
Spotkanie młodych lekarzy rodzinnych z VdGM. Iskra J. 2011;11(171):1099-1100
Otwarcie Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych „Biogenes”. Sławin A. 2012;2(174):200
Kalendarium działań KLRwP w 2011 r.. 2012;3(175):298-299
Kraj wiatraków, tulipanów oraz... medycyny rodzinnej. Iskra J, Deczyński M. 2012;5(177):496-497
Zarząd V kadencji. Godycki-Ćwirko M. 2013;9(193):550
NIE POZWÓLMY ZDEWASTOWAĆ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ!!! APEL DO PARLAMENTARZYSTÓW RZECZYPOSPOLITEJ – PRZEDSTAWICIELI NARODU 2014;3(199):179
STANOWISKO KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE. 2014;3(199):179
XIV Kongres Medycyny Rodzinnej. Kosiek K, Kowalczyk A. 2014;7-8(203-204):500-501
Komentarze
Jak zachęcić młodych lekarzy do podjęcia specjalizacji z medycyny rodzinnej? Lukas W. 2010;6(154):558
Krytyczne omówienie
Intensywna kontrola glikemii. Znaczenie wyników prób klinicznych ACCORD, ADVANCE i VADT dla lekarzy rodzinnych Dhar GC. 2010;1(149):68-71
Kształcenie
Egzaminy medyczne. Klencki M. 2008;1(125):95-97
Przewodnik dla rezydentów. Efektywne uczenie się w praktyce lekarza rodzinnego (23) 2008;1(125):98-99
Pryncypia nauczania medycyny rodzinnej w Polsce. Podejście wszechstronne Korman T, Putz J. 2008;2(126):234
Przewodnik dla rezydentów. Efektywne uczenie się w praktyce lekarza rodzinnego (24) 2008;2(126):235-237
Pryncypia nauczania medycyny rodzinnej w Polsce. Orientacja na społeczność lokalną Margas G, Mierzecki A. 2008;3(127):346
Przewodnik dla rezydentów. Efektywne uczenie się w praktyce lekarza rodzinnego (25) 2008;3(127):347-350
Pryncypia nauczania medycyny rodzinnej w Polsce. Podejście holistyczne Godycki-Ćwirko M, Krzysztoń J. 2008;4(128):466
Przewodnik dla rezydentów. Efektywne uczenie się w praktyce lekarza rodzinnego (26) 2008;4(128):467-469
Pryncypia nauczania medycyny rodzinnej w Polsce. Kluczowe warunki skutecznej edukacji Windak A, Tomasik T. 2008;5(129):595-597
Do Turcji śladami Leonardo da Vinci. Windak A. 2008;6(130):702
Przewodnik dla rezydentów. Efektywne uczenie się w praktyce lekarza rodzinnego (27) 2008;6(130):703-705
Przewodnik dla rezydentów. Efektywne uczenie się w praktyce lekarza rodzinnego (28) 2008;9(133):845-847
Kurs podstaw badań naukowych dla lekarzy rodzinnych. Chlabicz S. 2008;12(136):1253
Polsko-turecka współpraca w zakresieedukacji lekarzy rodzinnych. Windak A, Tomasik T, Domagała A. 2009;12(148):1100-1102
Projekt Aktywizacji Grup Lekarskich KLRwP. Sobalski T, Wolańczyk J. 2009;12(148):1103-1104
Projekt Aktywizacji Grup Lekarskich KLRwP. Podsumowanie pilotażu Sobalski T. 2010;5(153):398-399
Przygotowanie do postępowania przy ataku CBR. Projekt EHREAT-PL Kowalczyk A, Godycki-Ćwirko M. 2010;6(154):474-476
Leczenie alternatywne
Zdrowotne działanie głogu. Dahmer S, Scott E. 2011;3(163):274-277
Leki
Dylematy dotyczące przepisywania benzodiazepin. Sim MG, Khong E, Wain TD. 2008;5(129):584-587
Leki stosowane w POChP. Przegląd danych dotyczących skuteczności Grimes GC, Manning JL, Patel P, Via RM. 2008;6(130):666-675
Farmakologiczne leczenie niewydolności serca spowodowanej dysfunkcją skurczową. Chavey WE, Bleske BE, Harrison RV, Hogikyan RV, Kesterson SK, Nicklas JM. 2008;11(136):1074-1082
Postępowanie w nadciśnieniu tętniczym z wykorzystaniem terapii skojarzonej. Frank J. 2008;12(136):1198-1209
Leki antyagregacyjne w kardiologii. Jak uniknąć powikłań? Michalski B, Kasprzak JD. 2009;3(139):256-266
Postępowanie farmakologiczne z nadciśnieniem tętniczym u pacjentów z cukrzycą. Whalen KL, Stewart RD. 2009;3(139):268-275
Rola aminopenicylin w racjonalnej terapii zakażeń układu oddechowego. Grzesiowski P. 2009;9(145):828-838
Leczenie mukokinetyczne i mukolityczne w zakażeniach dróg oddechowych. Czy mukokinetyki i mukolityki są potrzebne? Radzikowski A, Zaczek-Chmielewska M. 2009;10(145):954-963
Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe. Niżankowski R. 2009;12(148):1156-1165
Synergizm leków hipotensyjnych podstawą skutecznej terapii skojarzonej. Cieślik-Guerra U, Kasprzak JD. 2010;12(160):1014-1023
Zapobieganie zakrzepom. Częste pytania dotyczące leków Tadros R, Shakib S. 2010;12(160):1038-1042
Zapobieganie zakrzepom. Komentarz do artykułu Niżankowski R. 2010;12(160):1043-1044
Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe – uaktualnienie. Przełom w leczeniu zakrzepicy Niżankowski R. 2011;3(163):280-284
Bezpieczne stosowanie statyn. Nieprawidłowości dotyczące enzymów wątrobowych i toksyczność dotycząca mięśni Gillett Jr. RC, Norrell A. 2011;9(169):816-821
Jak utrzymać INR w zakresie terapeutycznym u pacjentów leczonych antagonistami witaminy K? Sawicka-Powierza J. 2011;10(170):968-976
Terapia skojarzona w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wytyczne PTNT 2011 oraz ESH/ESC Bissinger A, Barylski M. 2011;11(171):1034-1045
Leczenie bólu neuropatycznego w obwodowej neuropatii cukrzycowej. Lindsay TJ, Rodgers BC, Savath V, Hettinger K. 2011;11(171):1046-1056
Leki β-adrenolityczne w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Bissinger A, Barylski M. 2012;1(173):50-58
Farmakologiczne leczenie hiperlipidemii. Last AR, Ference JD, Falleroni J. 2012;2(174):136-146
Bezpieczeństwo stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Świerkot J, Matuszewska A. 2012;6(178):536-547
Miejsce antagonistów receptora angiotensyny II w terapii nadciśnienia tętniczego wg wytycznych PTNT 2011. Bissinger A, Barylski M. 2013;3(187):
Dieta a doustne antykoagulanty. Krztoń-Królewiecka A, Jarczewska DŁ, Windak A. 2013;6(190):
Zmniejszanie ryzyka niepożądanych zdarzeń polekowych u osób w starszym wieku. Pretorius RW, Gataric G, Swedlund SK, Miller JR. 2013;6(190):
Stosowanie opioidów w przewlekłym bólu nienowotworowym. Część I: znane wiadome i znane niewiadome Holliday S, Hayes C, Dunlop A. 2013;7-8(191-192):
Farmakoterapia w ostrym bólu. Blondell RD, Azadfard M, Wisniewski AM. 2013;9(193):594
Stosowanie opioidów w przewlekłym bólu nienowotworowym. Część 2: Kwestie związane z przepisywaniem leków oraz alternatywy leczenia Holliday S, Hayes C, Dunlop A. 2013;9(193):604
Podwójne leczenie przeciwpłytkowe. Postępowanie w warunkach praktyki lekarza rodzinnego Jayasinghe R, Markham R, Adsett G. 2013;12(196):
Rola ACEI w zmniejszaniu ryzyka sercowo-naczyniowego. Czyżby coś nam umknęło? Sindone A, Erlich J, Perkovic V, Suranyi M, Newman H, Lee C, Barin E, Roger SD. 2013;12(196):
Farmakoterapia bólu u schyłku życia. Groninger H, Vijayan J. 2014;10(206):666-673
Listy do Redakcji
Największe osiągnięcia opieki podstawowej w Polsce. Subiektywny ranking Klichowicz L. 2008;3(127):264-266
Znikające choroby. Klichowicz L. 2008;6(130):628-630
Przekazywanie danych. Sobalski T, Kacorzyk R. 2008;7-8(131-132):746
Listy do Redakcji. 2010;2(150):178-179
Pilnujmy listy. Łuczak JR. 2011;11(171):1026-1027
List otwarty do Prezesa oraz Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. 2011;12(172):1143
Pilnujmy listy…. Odpowiedź na przesłany do Redakcji 2 listopada 2011 r. list dr. Jacka R. Łuczaka* 2012;1(173):23
Listy do redakcji. 2012;3(175):226
List otwarty w sprawie podstawy ordynacjii refundacji leków. 2012;4(176):323
Podsumowanie roku 2011 i co dalej? 2012;5(177):413
Błąd poznawczy. Łuczak JR. 2013;5(189):
Szanowny Panie Redaktorze! 2013;12(196):
Sprzeczność z interesem publicznym. Tomasik T. 2014;3(199):178
Walczyłem o nobilitację medycyny rodzinnej. List dr, n. med. Medarda Lechado prof. UJ dr hab. n. med. Adama Windaka,Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej 2014;3(199):181
Mam nieco odmienne zdanie. Prof. UJ dr hab. n. med. Adam Windak,Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnejOdpowiedź na list dr. n. med. Medarda Lecha 2014;3(199):183
Prezentacje badań naukowych zrealizowanych przez lekarzy rodzinnych na konferencji specjalistów. 2014;11-12(207-208):708-709
Medycyna ilustrowana
Zapalenie skóry wywołane, dermatoza arteficjalna. Zalewska-Janowska A. 2008;1(125):87
Zapalenie skóry wywołane, dermatoza arteficjalna – nadżerki i przeczosy. Zalewska-Janowska A. 2008;1(125):92
Zapalenie skóry wywołane pod postacią zmian kontaktowych. Zalewska-Janowska A. 2008;2(126):179
Grzybica płytek paznokciowych. Zalewska-Janowska A. 2008;2(126):204
Zapalenie skóry wywołane, dermatoza arteficjalna – przeczosy i wybroczyny. Zalewska-Janowska A. 2008;3(127):326
Zapalenie skóry wywołane, dermatoza arteficjalna – blizny. Zalewska-Janowska A. 2008;3(127):333
Grzybica stóp – odmiana złuszczająca. Zalewska-Janowska A. 2008;4(128):416
Czyrak gromadny. Zalewska-Janowska A. 2008;4(128):418
Wysiew ospopodobny Kaposiego. Zalewska-Janowska A. 2008;5(129):563
Rogowacenie białe. Zalewska-Janowska A. 2008;5(129):565
Zliszajcowacenie – impetiginizacja. Zalewska-Janowska A. 2008;6(130):681
Erytroplazja Queyrata. Zalewska-Janowska A. 2008;6(130):696
Zapalenie tkanki podskórnej. Zalewska-Janowska A. 2008;7-8(131-132):757
Przyłuszczyca plackowata drobnogrudkowa palczasta. Zalewska-Janowska A. 2008;7-8(131-132):775
Grzybica płytek paznokciowych. Zalewska-Janowska A. 2008;9(133):889
Owrzodzenia podudzi – oczyszczanie. Zalewska-Janowska A. 2008;9(133):895
Czyraczność. Zalewska-Janowska A. 2008;10(134):1014
Piodermia zgorzelinowa. Zalewska-Janowska A. 2008;10(134):996
Czyraczność – okres gojenia. Zalewska-Janowska A. 2008;11(136):1101
Wyprysk. Zalewska-Janowska A. 2008;11(136):1113
Łuszczyca stawowa. Zalewska-Janowska A. 2008;12(136):1195
Grzybica skóry gładkiej. Zalewska-Janowska A. 2008;12(136):1217
Róża pęcherzowa. Zalewska-Janowska A. 2009;1(137):37
Włókniak twardy. Zalewska-Janowska A. 2009;1(137):64
Wyprzenie drożdżakowate. Zalewska-Janowska A. 2009;2(138):147
Czyraczność. Zalewska-Janowska A. 2009;2(138):168
Łysienie plackowate. Zalewska-Janowska A. 2009;3(139):300
Wyprysk. Zalewska-Janowska A. 2009;3(139):308
Półpasiec. Zalewska-Janowska A. 2009;4(140):352
Liszaj płaski – zmiany skórne. Zalewska-Janowska A. 2009;4(140):382
Znamię naskórkowe brodawkowate. Zalewska-Janowska A. 2009;5(141):478
Lichenizacja. Zalewska-Janowska A. 2009;5(141):501
Mięczak zakaźny. Zalewska-Janowska A. 2009;6(142):564
Grzybica płytek paznokciowych. Zalewska-Janowska A. 2009;6(142):571
Liszaj płaski – zmiany na błonach śluzowych. Zalewska-Janowska A. 2009;7-8(143-144):705
Rogowacenie mieszkowe. Zalewska-Janowska A. 2009;7-8(143-144):727
Łysienie androgenowe kobiet. Zalewska-Janowska A. 2009;9(145):807
Łuszczyca skóry głowy. Zalewska-Janowska A. 2009;9(145):823
Grzybica skóry gładkiej. Zalewska-Janowska A. 2009;10(145):932
Rogowacenie mieszkowe. Zalewska-Janowska A. 2009;10(145):953
Zmiany kontaktowe spowodowane roślinami. Zalewska-Janowska A. 2009;11(147):1017
Grzybica płytek paznokciowych rąk. Zalewska-Janowska A. 2009;11(147):1020
Grzybica stóp. Zalewska-Janowska A. 2009;12(148):1154
Obumieranie tłuszczowate. Zalewska-Janowska A. 2009;12(148):1172
Zapalenie opryszczkowate skóry (choroba Duhringa). Zalewska-Janowska A. 2010;1(149):67
Kontaktowe zapalenie skóry (wyprysk kontaktowy). Zalewska-Janowska A. 2010;1(149):71
Keratoliza dziobata. Zalewska-Janowska A. 2010;2(150):139
Zapalenie mieszka włosowego. Zalewska-Janowska A. 2010;2(150):156
Grzybica pachwin. Zalewska-Janowska A. 2010;3(151):242
Brodawki zwykłe. Zalewska-Janowska A. 2010;3(151):254
Owrzodzenia podudzi – zanik białawy. Zalewska-Janowska A. 2010;4(152):337
Łuszczyca w stanie erytrodermii. Zalewska-Janowska A. 2010;4(152):350
Teleangiektazje. Zalewska-Janowska A. 2010;5(153):446
Zmiany wypryskowe po kontakcie z tatuażem w postaci naklejki. Zalewska-Janowska A. 2010;5(153):449
Mastocytoza skóry. Zalewska-Janowska A. 2010;6(154):517
Atopowe zapalenie skóry – pęknięcie poduszne. Zalewska-Janowska A. 2010;6(154):539
Wyprysk hiperkeratotyczny stóp. Zalewska-Janowska A. 2010;7-8(155-156):609
Rumień stwardniały. Zalewska-Janowska A. 2010;7-8(155-156):619
Atopowe zapalenie skóry. Część 1 Zalewska-Janowska A. 2010;9(157):693
Atopowe zapalenie skóry. Część 2 Zalewska-Janowska A. 2010;9(157):715
Rogowiak kolczystokomórkowy. Zalewska-Janowska A. 2010;10(158):821
Świerzb. Zalewska-Janowska A. 2010;10(158):830
Rogowacenie mieszkowe. Zalewska-Janowska A. 2010;11(159):939
Rumień przewlekły pełzający (wędrujący). Zalewska-Janowska A. 2010;11(159):963
Trądzik pospolity – zaskórniki. Zalewska-Janowska A. 2010;12(160):1037
Atopowe zapalenie skóry. Zalewska-Janowska A. 2010;12(160):1045
Róg skórny. Zalewska-Janowska A. 2011;1(161):29
Wyprysk kontaktowy – czerwień warg. Zalewska-Janowska A. 2011;1(161):81
Trądzik pospolity – postać zaskórnikowo-grudkowa. Zalewska-Janowska A. 2011;2(162):177
Wyprysk kontaktowy – dłonie. Zalewska-Janowska A. 2011;2(162):179
Trądzik pospolity – wiek dojrzały. Zalewska-Janowska A. 2011;3(163):278
Dermatoza sztucznie wywołana. Zalewska-Janowska A. 2011;3(163):291
Opryszczka narządów płciowych. Zalewska-Janowska A. 2011;4(164):369
Wyprysk kontaktowy. Zalewska-Janowska A. 2011;4(164):371
Łojotokowe zapalenie skóry. Zalewska-Janowska A. 2011;5(165):527
Przewlekły wyprysk kontaktowy rąk. Zalewska-Janowska A. 2011;5(165):529
Szorstkość paznokci. Zalewska-Janowska A. 2011;6(166):595
Przewlekłe zapalenie skóry rąk z podrażnienia. Zalewska-Janowska A. 2011;6(166):602
Łojotokowe zapalenie skóry. Zalewska-Janowska A. 2011;7-8(167-168):721
Wyprysk kontaktowy. Zalewska-Janowska A. 2011;7-8(167-168):747
Opryszczka zwykła. Zalewska-Janowska A. 2011;9(169):874
Wyprysk hiperkeratotyczny stóp. Zalewska-Janowska A. 2011;9(169):879
Twardzina ograniczona – odmiana plackowata. Zalewska-Janowska A. 2011;10(170):951
Rak (nabłoniak) podstawnokomórkowy. Zalewska-Janowska A. 2011;10(170):962
Wyprysk kontaktowy. Zalewska-Janowska A. 2011;11(171):1086
Świerzb. Zalewska-Janowska A. 2011;11(171):1093
Wyprysk skóry rąk – faza ostra. Zalewska-Janowska A. 2011;12(172):1152
Wyprysk skóry rąk – faza przewlekła. Zalewska-Janowska A. 2011;12(172):1165
Brodawki łojotokowe. Zalewska-Janowska A. 2012;2(174):130
Wyprysk kontaktowy ostry. Zalewska-Janowska A. 2012;2(174):185
Wyprysk hiperkeratotyczny rąk. Zalewska-Janowska A. 2012;3(175):237
Trądzik różowaty. Zalewska-Janowska A. 2012;3(175):265
Wyprysk hiperkeratotyczny rąk. Zalewska-Janowska A. 2012;4(176):374
Brodawki stóp. Zalewska-Janowska A. 2012;4(176):375
Wyprzenie drożdżakowe. Zalewska-Janowska A. 2012;5(177):478
Wyprysk kontaktowy – opuszki palców rąk. Zalewska-Janowska A. 2012;5(177):489
Ukąszenia owada. Zalewska-Janowska A. 2012;6(178):599
Rumień guzowaty. Zalewska-Janowska A. 2012;6(178):601
Brodawki zwykłe. Zalewska-Janowska A. 2012;7-8(179-180):647
Wyprysk kontaktowy. Zalewska-Janowska A. 2012;7-8(179-180):663
Świerzb. Zalewska-Janowska A. 2013;1(185):
Wyprysk kontaktowy – dłonie. Zalewska-Janowska A. 2013;2(186):
Wyprysk kontaktowy – dół pachowy. Zalewska-Janowska A. 2013;3(187):
Wyprysk kontaktowy – ręce. Zalewska-Janowska A. 2013;3(187):
Medycyna rezydenta
Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic. Szamkołowicz G. 2008;2(126):164-165
Depresja w okresie menopauzalnym. Matczak R. 2008;3(127):314-316
Krztusiec. Szamkołowicz G. 2008;4(128):414-418
Pacjent z chorobą hemoroidalną. Bałdos R. 2008;5(129):568-572
Przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej gardła. Stachurska M. 2008;6(130):698-699
Zapalenie kątów ust. Szamkołowicz G. 2008;7-8(131-132):792-792
Powikłania grypy. Szamkołowicz G. 2008;9(133):878-880
Wpływ ciąży na uzębienie i błonę śluzową jamy ustnej. Szamkołowicz G. 2008;10(134):1000-1001
Skrzydlik. Szamkołowicz G. 2008;11(136):1098-1099
Przygotowanie pacjenta do sezonu grypowego. Seńków-Bednarek J. 2009;11(147):1059-1061
Zaparcia czynnościowe. Szamkołowicz G. 2009;12(148):1124-1126
Dur brzuszny. Szamkołowicz G. 2010;3(151):276-277
Bakteryjne zapalenia spojówek. Furche-Biłgorajska D. 2010;4(152):356-359
Siatkówczak. Szamkołowicz G. 2010;7-8(155-156):626-627
Półpasiec. Szamkołowicz G. 2010;9(157):704-706
Halitoza jako problem interdyscyplinarny. Wichrowska W. 2010;11(159):960-961
Mięczak zakaźny. Suchowiejski K. 2011;1(161):81-83
Guzki krwawnicze (hemoroidy). Fiega-Surma B. 2011;3(163):250-252
Łagodny rozrost gruczołu krokowego. Zielińska A. 2011;4(164):393-394
Profilaktyka nawracających infekcji dróg moczowych u kobiet. Kreczmer A. 2011;5(165):512-514
Pacjent słabo słyszący. Broad K. 2011;6(166):601-603
Biegunki u dzieci. Kłoda K. 2011;7-8(167-168):733-735
Przewlekła niewydolność żylna. Szamkołowicz G. 2011;9(169):848-850
Zaburzenia wzwodu. Zakrzewska-Bekier J. 2012;1(173):30-31
Ropień. Jarosiewicz A. 2012;2(174):161-163
Odchudzanie. Pietrzak J. 2012;3(175):253-255
Neuralgia popółpaścowa. Kłoda K. 2012;4(176):338-339
Biegunki poantybiotykowe u dzieci. Kononowicz-Odutayo I. 2012;5(177):424-426
Świerzb. Bagińska B. 2012;9(181):
Karmienie piersią. Kłoda K. 2012;10(182):
Choroba zwyrodnieniowa stawów. Krysztofiak M. 2013;1(185):
Stabilna dławica piersiowa. Szamkołowicz G. 2013;1(185):
Szczelina odbytu. Bujko J. 2013;3(187):
Nietrzymanie moczu. Szamkołowicz G. 2013;9(193):566
Przewlekła niewydolność serca. Bobryk M. 2013;10(194):
Świąd odbytu. Kononowicz-Odutayo I. 2014;3(199):194
Nietrzymanie moczu u mężczyzn. Klonowska A. 2014;5(201):384-389
Pierwotne i wtórne zaburzenia snu w okresie wieku podeszłego. Elszkowski R. 2014;10(206):650-653
Od Redakcji
Plan. Godycki-Ćwirko M. 2008;1(125):
Kosztochłonność. Godycki-Ćwirko M. 2008;2(126):
Szczyt nie jest podstawą. Godycki-Ćwirko M. 2008;3(127):
Rekomendacje bez lekarzy. Godycki-Ćwirko M. 2008;4(128):
Prawo do niearesztowania. Godycki-Ćwirko M. 2008;5(129):
Medyczny dom. Godycki-Ćwirko M. 2008;6(130):
Perspektywy POZ. Godycki-Ćwirko M. 2008;7-8(131-132):
Specyficzny, odmienny towar. Godycki-Ćwirko M. 2008;9(133):
Radzą, nie radzą. Godycki-Ćwirko M. 2008;10(134):
Pozostajemy w smutku.... Godycki-Ćwirko M. 2008;11(136):
Rocznicowy rok. Godycki-Ćwirko M. 2008;12(136):
Oficjalnie a życiowo. Godycki-Ćwirko M. 2009;1(137):
Czasochłonność i niefrasobliwość. Godycki-Ćwirko M. 2009;2(138):
Zapobiegajmy, dostrzegając. Godycki-Ćwirko M. 2009;3(139):
Czas wzywać. Godycki-Ćwirko M. 2009;4(140):
Odwrócić dostosowywanie. Godycki-Ćwirko M. 2009;5(141):
Priorytet Kolegium. Godycki-Ćwirko M. 2009;6(142):
Poprzyjmować, pooperować.... Godycki-Ćwirko M. 2009;7-8(143-144):
Tyrania rozpoznań. Godycki-Ćwirko M. 2009;9(145):
Tyrania rozpoznań. Godycki-Ćwirko M. 2009;10(145):
Bezpieczeństwo opieki. Godycki-Ćwirko M. 2009;11(147):
Rządzenie, samorządzenie, posłuszeństwo. Godycki-Ćwirko M. 2009;12(148):
Idealne okoliczności. Godycki-Ćwirko M. 2010;1(149):13
Zjazd lekarzy. Godycki-Ćwirko M. 2010;2(150):101
EBM a życie. Godycki-Ćwirko M. 2010;3(151):
Badania w opiece podstawowej. Godycki-Ćwirko M. 2010;4(152):313
Na Kongresie w Manufakturze. Godycki-Ćwirko M. 2010;5(153):397
Nie fabryka. Opieka. Godycki-Ćwirko M. 2010;6(154):473
Choroba i chorowanie. Godycki-Ćwirko M. 2010;7-8(155-156):
Reforma skoncentrowana na świadczeniach. Godycki-Ćwirko M. 2010;9(157):665
Sześć celów poprawy. Godycki-Ćwirko M. 2010;10(158):
Działalność lecznicza. Godycki-Ćwirko M. 2010;11(159):
Uwzględnianie jatrogenności profilaktyki. Godycki-Ćwirko M. 2010;12(160):
Potrzeba nam dobrej ustawy. Godycki-Ćwirko M. 2011;1(161):
Generaliści, wieloznawcy i częściowcy. Godycki-Ćwirko M. 2011;2(162):
Niedroga opieka a działalność lecznicza. Godycki-Ćwirko M. 2011;3(163):
System informacji a dane osobowe. Godycki-Ćwirko M. 2011;4(164):
Ułatwianie jeżdżenia rowerem. Godycki-Ćwirko M. 2011;5(165):459
Połowa V kadencji. Godycki-Ćwirko M. 2011;6(166):563
We wrześniu w Warszawie. Godycki-Ćwirko M. 2011;7-8(167-168):689
Choroby niezakaźne na szczycie. Godycki-Ćwirko M. 2011;9(169):803
Liczebność listy. Godycki-Ćwirko M. 2011;10(170):
Transakcja czy opieka? Godycki-Ćwirko M. 2011;11(171):1025
Ponadczasowa i uniwersalna relacja. Godycki-Ćwirko M. 2011;12(172):1123
Styczniowa miara. Godycki-Ćwirko M. 2012;1(173):
Na kontraktach bez zmian. Godycki-Ćwirko M. 2012;2(174):119
Trzy czwarte zadowolonych. Godycki-Ćwirko M. 2012;3(175):
Rozwój kultury czy sankcje. Godycki-Ćwirko M. 2012;4(176):
Po co rodzinna. Godycki-Ćwirko M. 2012;5(177):
Zaprenumeruj LR. Godycki-Ćwirko M. 2012;6(178):
Więź społeczna. Godycki-Ćwirko M. 2012;7-8(179-180):611
Wdrażanie. Godycki-Ćwirko M. 2012;9(181):
Pięć zaleceń z wierzchołka. Godycki-Ćwirko M. 2012;10(182):
Rząd kanadyjski, rząd polski. Godycki-Ćwirko M. 2012;11(183):817
Dwadzieścia lat, sto osiemdziesiąt cztery wydania. Godycki-Ćwirko M. 2012;12(184):885
Czy pamiętamy kongresy? Godycki-Ćwirko M. 2013;1(185):
Kliniczna niepewność. Godycki-Ćwirko M. 2013;2(186):
Potrzebna opieka podstawowa. Godycki-Ćwirko M. 2013;4(188):
Umysły w ogniu. Godycki-Ćwirko M. 2013;5(189):
Dwie słabe pary. Godycki-Ćwirko M. 2013;6(190):
Czasomiejsce. Godycki-Ćwirko M. 2013;7-8(191-192):
Maper. Godycki-Ćwirko M. 2013;9(193):549
Siedem domen kompetencji. Godycki-Ćwirko M. 2013;10(194):
Legislacja praktyki ogólnej. Godycki-Ćwirko M. 2013;11(195):
Profilaktyka czwartorzędowa. Godycki-Ćwirko M. 2013;12(196):
Pacjent, klient i konsument. Godycki-Ćwirko M. 2014;1(197):9
Naczelny Chirurg Kraju. Godycki-Ćwirko M. 2014;2(199):
Wciąż w drodze. Godycki-Ćwirko M. 2014;3(199):177
Zawisza, dr Watson czy Sancho Pansa. 2014;4(200):
Dziesięć czołowych innowacji. Godycki-Ćwirko M. 2014;5(201):353
Czternastu wspomożycieli. Godycki-Ćwirko M. 2014;6(202):423
Społeczna przestrzeń lekarza. Godycki-Ćwirko M. 2014;7-8(203-204):499
Nieuzasadnione zróżnicowanie. Godycki-Ćwirko M. 2014;9(205):561
Podwójnie nie szkodzić. Godycki-Ćwirko M. 2014;10(206):639
Życzymy zdrowia. Godycki-Ćwirko M. 2014;11-12(207-208):707
Okiem młodego lekarza rodzinnego
Międzynarodowe Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych. 2014;4(200):
Okiem młodego lekarza rodzinnego
Róbmy swoje, czyli po co nam Prekonferencje. Gurda-Duda A. 2014;7-8(203-204):550
Nauka sobie, praktyka sobie! O tym, jak życie zaskakuje młodego lekarza rodzinnego Bujko J. 2014;9(205):628
Niespokojne dusze. O bieganiu i spotkaniach Młodych Lekarzy Rodzinnych Bujko J. 2014;10(206):696
Okiem rezydenta
De… kapitacja. Andruszewski K. 2012;2(174):201
Lekarski seks. Andruszewski K. 2012;3(175):303
Breżniew kontratakuje. Andruszewski K. 2012;4(176):391
Onkologia
Opieka podstawowa nad pacjentem z nowotworem złośliwym. Smith GF, Toonen TR. 2008;11(136):1138-1146
Interwencje dotyczące stylu życia zmniejszające ryzyko nowotworu i poprawiające wyniki postępowania. Demark-Wahnefried W, Rock CL, Patel P, Byers T. 2008;12(136):1246-1252
Postępowanie w raku jelita grubego. Rola lekarza rodzinnego Hanks H, Veitch C, Harris MF. 2009;1(137):59-64
Nudności i wymioty wywołane chemioterapią. Zapobieganie i leczenie Feeney K, Cain M, Nowak AK. 2009;2(138):196-200
Opieka nad dziećmi - dodatek
Rozpoznawanie i postępowanie z odwodnieniem u dzieci. Canavan A, Arant Jr. BS. 2010;3(151):278-282
Doradzanie przy problemach wczesnego dzieciństwa: problemach ze snem, ssaniem kciuka, z grymaszeniem przy jedzeniu oraz gotowością szkolną. Tseng AG, Biagioli FE. 2010;3(151):284-287
Cukrzyca typu 1. Nadal najczęstsza postać cukrzycy u dzieci Sabin MA, Cameron FJ, Werther GA. 2010;3(151):288-290
Niedobór witaminy D. Rozpoznanie i postępowanie Bordelon P, Ghetu MV, Langan RC. 2010;6(154):524-529
Niedobór witaminy D. Komentarz do artykułu Dziechciarz P, Szajewska H. 2010;6(154):530-532
Postępowanie w biegunce i wymiotach u dzieci. Churchill D. 2010;6(154):534-539
Dzieci również chorują na cukrzycę typu 2. Phillips J, Phillips PJ. 2010;6(154):540-546
Dzieci również chorują na cukrzycę typu 2. Komentarz do artykułu Szadkowska A. 2010;6(154):546-547
Suplementacja witaminy D u niemowląt, dzieci i młodzieży. Casey CF, Slawson DC, Neal LR. 2010;9(157):745-749
Suplementacja witaminy D u niemowląt, dzieci i młodzieży. Komentarz do artykułu Dziechciarz P. 2010;9(157):750-751
Uaktualnienia wytycznych AAP dotyczących szczepień przeciwko rotawirusom. Armstrong C. 2010;9(157):752-754
Uaktualnienie wytycznych AAP dotyczących szczepień przeciwko rotawirusom. Komentarz do artykułu Gieruszczak-Białek D, Szajewska H. 2010;9(157):755
Opieka podstawowa nad dziećmi z autyzmem. Carbone PS, Farley M, Davis T. 2010;9(157):756-765
Opieka podstawowa nad dziećmi z autyzmem. Komentarz do artykułu Gałkowski T. 2010;9(157):766-767
Ocena niedokrwistości u dzieci. Janus J, Moerschel SK. 2010;12(160):1070-1081
Biegunka związana ze stosowaniem antybiotyków. Szajewska H, Horvath A. 2010;12(160):1082-1088
Zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem smoczków. Sexton S, Natale R. 2010;12(160):1089-1093
Ostre zapalenie ucha środkowego. Diagnostyka i leczenie według Rekomendacji 2010. Zapobieganie w 2010 r. i w latach następnych Radzikowski A. 2011;3(163):292-305
Edukacja jest kluczem do postępowania z zaparciem u dzieci. Nelhans N, Williams R. 2011;3(163):306-311
Edukacja jest kluczem do postępowania z zaparciem u dzieci. Komentarz do artykułu Chmielewska A, Szajewska H. 2011;3(163):312-313
Mała dawka…. Duża trucizna Braitberg G, Oakley E. 2011;3(163):314-321
Mała dawka, duża trucizna – jak to jest w naszym kraju. Komentarz do artykułu Lankosz-Lauterbach J. 2011;3(163):322-326
Białkomocz u dzieci. Leung AK, Wong AH. 2011;6(166):645-652
Białkomocz u dzieci. Komentarz do artykułu Tkaczyk M. 2011;6(166):652-653
Lekarze rodzinni powinni oceniać wszystkie dzieci po przebytym UTI. Hutchings F, Jadresić L. 2011;6(166):654-658
Czy lekarze rodzinni powinni oceniać wszystkie dzieci po zakażeniu dróg moczowych? Komentarz do artykułuLekarze rodzinni powinni oceniać wszystkie dzieci po przebytym UTI Pietrzyk JA. 2011;6(166):660-663
Jałowa martwica kości. Częsta przyczyna bólu rosnących kości Atanda Jr. A, Shah SA, O’Brien K. 2011;6(166):664-670
Jałowa martwica kości. Komentarz do artykułu Kotwicki T. 2011;6(166):671
Lepsze rozpoznawanie i postępowanie w ADHD. Forbes F. 2011;9(169):880-885
Lepsze rozpoznawanie i postępowanie w ADHD. Komentarz do artykułu Wolańczyk T. 2011;9(169):886
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Boros C, Whitehead B. 2011;9(169):887-893
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Komentarz do artykułu Rutkowska-Sak L. 2011;9(169):894-895
Zakażenie RSV u dzieci. Dawson-Caswell M, Muncie Jr. HL. 2011;9(169):896-901
Zakażenie RSV u dzieci. Komentarz do artykułu Grzesiowski P. 2011;9(169):902-903
Choroba przeziębieniowa u dzieci – czy jeszcze istnieje? Najczęściej zadawane pytania Radzikowski A. 2011;12(172):1193-1196
Opóźnienie rozwoju mowy i języka u dzieci. McLaughlin MR. 2011;12(172):1198-1204
Opóźnienie rozwoju mowy i języka u dzieci. Komentarz do artykułu Gałkowski T. 2011;12(172):1205-1207
Rozpoznawanie i postępowanie w alergii na pokarm u dzieci. Holloway E, Fox A, Fitzsimons R. 2011;12(172):1208-1213
Program Szczepień Ochronnych na 2012 r.. Spojrzenie z perspektywy lekarza rodzinnego Wysocki J, Walczak-Padykuła J. 2012;3(175):276-281
Ocena i postępowanie ze szmerami sercowymi u dzieci. Frank J, Jacobe KM. 2012;3(175):282-291
Poprawa rezultatów leczenia u pacjentów z mukowiscydozą. Warwick G, Elston C. 2012;3(175):292-297
Atopowe zapalenie skóry. Etiopatogeneza, objawy kliniczne i zalecane schematy postępowania Pastuszka M, Kaszuba A. 2012;6(178):586-595
Niewystarczający przyrost masy ciała. Uaktualnienie Cole SZ, Lanham JS. 2012;6(178):596-602
Poprawa leczenia wyprysku atopowego w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Tidman MJ. 2012;9(181):
Rozpoznanie oraz leczenie zakażeń układu moczowego u dzieci. White B. 2012;9(181):
Zapalenie żołądka i jelit u dzieci. Część I. Rozpoznanie Churgay CA, Aftab Z. 2012;12(184):926
Zapalenie żołądka i jelit u dzieci. Część II. Zapobieganie i postępowanie Churgay CA, Aftab Z. 2012;12(184):931
Przesiew i doradztwo w zakresie zdrowia młodzieży. Ham P, Allen C. 2013;3(187):
Uaktualnione kryteria AAP dotyczące UTI u gorączkujących niemowląt i małych dzieci. Roberts KB. 2013;3(187):
Alergiczny nieżyt nosa u dzieci i młodzieży
według aktualnych wytycznych. Najczęstsze pytania i odpowiedzi
Kupczyk M. 2013;6(190):
Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej u dzieci. Najczęściej zadawane pytania Nowacki Z. 2013;6(190):
Ocena niemowląt i małych dzieci z gorączką. Hamilton JL, John SP. 2013;9(193):620
Zapobieganie niezamierzonym urazom u dzieci. Theurer WM, Bhavsar AK. 2013;9(193):628
Objawy przedmiotowe i podmiotowe nowotworów złośliwych w dzieciństwie. Przewodnik wczesnego rozpoznawania Fragkandrea I, Nixon JA, Panagopoulou P. 2013;12(196):
Ostre zapalenie ucha środkowego. Rozpoznanie i leczenie Harmes KM, Blackwood RA, Burrows HL, Cooke JM, Harrison RV, Passamani PP. 2013;12(196):
Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu astmy u dzieci. Kryj-Radziszewska E. 2014;3(199):246
Optymalizacja leczenia alergicznego nieżytu nosa u dzieci. Marrs T, Anagnostou K, Fitzsimons R, Fox AT. 2014;3(199):254
Ocena i postępowanie z guzami szyi u dzieci. Meier JD, Grimmer JF. 2014;6(202):468-475
Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży. Litwin M. 2014;6(202):476-485
Ostra biegunka u dzieci. Podsumowanie aktualnych wytycznych europejskich Falszewska A, Konarska Z, Szajewska H. 2014;9(205):608-614
Częste zaburzenia snu u dzieci. Carter KA, Hathaway NE, Lettieri CF. 2014;9(205):618-626
Mononukleoza zakaźna. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Majda-Stanisławska E. 2014;11-12(207-208):794-799
Ocena i leczenie zaparć u dzieci i młodzieży. Nurko S, Zimmerman LA. 2014;11-12(207-208):800-809
Podróże lekarza rodzinnego
Motocyklem przez Himalaje. Rajewski J. 2010;9(157):668-670
Iberyjskim szlakiem. Banaś I. 2010;10(158):860-863
Polityka i medycyna
Kompleksowa POZ premiowana. Rozmowa z Bartoszem Arłukowiczem, ministrem zdrowia 2014;4(200):
Porady eksperta
Porady eksperta. Zimna T. 2008;2(126):138
Porady eksperta. Zimna T. 2008;3(127):310
Porady eksperta. Zimna T. 2008;4(128):420-421
Porady eksperta. Zimna T. 2008;5(129):601-602
Porady eksperta. Zimna T. 2008;6(130):697
Porady eksperta. Zimna T. 2008;7-8(131-132):762-763
Porady eksperta. Zimna T. 2008;9(133):924
Porady eksperta. Zimna T. 2008;10(134):952
Porady eksperta. Zimna T. 2008;11(136):1072
Porady eksperta. Zimna T. 2008;12(136):1190-1191
Porady eksperta. Zimna T. 2009;1(137):22-23
Porady eksperta. Zimna T. 2009;2(138):128
Porady eksperta. Zimna T. 2009;3(139):275
Porady eksperta. Zieliński S. 2009;4(140):348
Porady eksperta. Zimna T. 2009;4(140):349
Porady eksperta. Zimna T. 2009;5(141):459
Porady eksperta. Zimna T. 2009;5(141):479-481
Porady eksperta. Zimna T. 2009;6(142):548
Porady eksperta. Zimna T. 2009;7-8(143-144):728-729
Porady eksperta. Zimna T. 2009;9(145):849
Porady eksperta. Zimna T. 2009;10(145):907
Porady eksperta. Zimna T. 2009;11(147):1076-1077
Porady eksperta. Zimna T. 2009;12(148):1109
Porady eksperta. Zimna T. 2010;1(149):21
Porady eksperta. Zimna T. 2010;2(150):139-140
Porady eksperta. Sobalski T. 2010;3(151):207
Porady eksperta. Zimna T. 2010;3(151):208-209
Porady eksperta. Zimna T. 2010;4(152):316
Porady eksperta. Zimna T. 2010;5(153):400
Porady eksperta. Sobalski T. 2010;5(153):407
Porady eksperta. Zimna T. 2010;6(154):481
Porady eksperta. Zimna T. 2010;7-8(155-156):586-587
Porady eksperta. Zimna T. 2010;9(157):742
Porady eksperta. Zimna T. 2010;10(158):831
Porady eksperta. Zimna T. 2010;11(159):962
Porady eksperta. Zimna T. 2010;12(160):993
Porady eksperta. Zimna T. 2011;1(161):47
Porady eksperta. Zimna T. 2011;2(162):124-125
Porady eksperta. Zimna T. 2011;3(163):244
Porady eksperta. Zimna T. 2011;4(164):442-443
Porady eksperta. Zimna T. 2011;5(165):543
Porady eksperta. Zimna T. 2011;6(166):641-642
Porady eksperta. Zimna T. 2011;7-8(167-168):731-733
Porady eksperta. Zimna T. 2011;9(169):841-842
Porady eksperta. Zimna T. 2011;10(170):1002-1003
Porady eksperta. Zimna T. 2011;11(171):1061
Porady eksperta. Zimna T. 2011;12(172):1128-1129
Porady eksperta. Zimna T. 2012;1(173):28-29
Porady eksperta. Zimna T. 2012;2(174):187
Porady eksperta. Zimna T. 2012;3(175):236-237
Porady eksperta. Zimna T. 2012;4(176):337
Porady eksperta. Zimna T. 2012;5(177):427
Porady eksperta. Zimna T. 2012;6(178):521
Porady eksperta. Zimna T. 2012;7-8(179-180):617
Porady eksperta. Zimna T. 2012;7-8(179-180):625
Porady eksperta. Zimna T. 2012;11(183):824
Porady eksperta. Zimna T. 2012;12(184):891
Porady eksperta. Zimna T. 2013;1(185):
Porady eksperta. Zimna T. 2013;2(186):
Porady eksperta. Zimna T. 2013;3(187):
Porady eksperta. Zimna T. 2013;4(188):
Porady eksperta. Zimna T. 2013;5(189):
Porady eksperta. Zimna T. 2013;6(190):
Porady eksperta. Zimna T. 2013;7-8(191-192):
Porady eksperta. Zimna T. 2013;9(193):557
Porady eksperta. Zimna T. 2013;10(194):
PORADY EKSPERTA. Zimna T. 2013;11(195):
Porady eksperta. Zimna T. 2013;12(196):
Porady eksperta. Zimna T. 2014;2(199):
Porady eksperta. Zimna T. 2014;3(199):193
Porady eksperta. Zimna T. 2014;4(200):
Porady eksperta. Zimna T. 2014;5(201):369
PORADY EKSPERTA. Zimna T. 2014;6(202):433
Porady eksperta. Zimna T. 2014;7-8(203-204):511
Porady eksperta. Zimna T. 2014;9(205):573
Porady eksperta. Zimna T. 2014;10(206):649
Porady eksperta. Zimna T. 2014;11-12(207-208):719-721
Praktyka
Zespół praktyki lekarza rodzinnego. Banaś I. 2008;3(127):268-272
Moja praktyka. Boguszewska H. 2008;3(127):275-277
Moja praktyka ta sama, lecz nie taka sama. Stecka B. 2008;4(128):391-393
Konflikty w praktyce lekarza rodzinnego. Banaś I. 2008;5(129):598-601
Moja praktyka. Bednarz-Kanafa M. 2008;6(130):700-701
Moja praktyka, akredytacja i czas. Krzyszowska-Kamińska A. 2008;10(134):1028-1030
Środki na inwestycje praktyki lekarza rodzinnego. Programy unijne i programy pomocowe Klich J. 2008;10(134):1031-1034
Portal sprzętowy. Rozmowa z Przemysławem Kanią 2008;11(136):1147
O nas, o naszych zmaganiach z systemem, o satysfakcji…. Cebula T. 2008;11(136):1148-1149
Kredyty i leasing. Finansowanie inwestycji w praktykach Klich J. 2008;11(136):1149-1153
Zdrowe inwestycje z udziałem dotacji. Grodnicka M. 2008;11(136):1154-1156
Sprawozdawanie świadczeń z zakresu cukrzycy i chorób serca. Kacorzyk R. 2008;12(136):1189
Biznesplan tworzenia praktyki lekarza rodzinnego. Klich J. 2009;1(137):86-89
Nowy rok i nowy kontrakt. Kacorzyk R. 2009;1(137):90
Bezpieczeństwo elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Kacorzyk R. 2009;2(138):201
Kreowanie wizerunku. Klich J. 2009;2(138):202-206
Przychodnia spełnionych nadziei…. Gryko A. 2009;2(138):206-207
Drukowanie zwolnień lekarskich. Kacorzyk R. 2009;3(139):313
Zakres samodzielnych decyzji pielęgniarek. Krzyszowska-Kamińska A. 2009;3(139):314-316
Motywowanie pracowników. Adamiec M, Dębiec-Martyniuk A. 2009;4(140):410-412
Ściąga z rozliczenia z NFZ. Tworzymy raporty i wysyłamy Kacorzyk R, Zdziarska A. 2009;4(140):413
Zapis wizyty w EDM. Kacorzyk R, Zdziarska A. 2009;5(141):515
Ocenianie pracy personelu. Dębiec-Martyniuk A, Adamiec M. 2009;6(142):610-613
Funkcje ułatwiające zapis wizyty. Kacorzyk R, Zdziarska A. 2009;6(142):614
Wynagradzanie personelu. Klich J. 2009;7-8(143-144):731-735
Rozliczenie cudzoziemców z kartą EKUZ. Zdziarska A. 2009;7-8(143-144):736
W szponach nałogu. Krzysztoń J. 2009;9(145):850
Koszty funkcjonowania praktyki. Klich J. 2009;9(145):851-855
Nowy moduł sprawozdawczy w programie drEryk. Kacorzyk R, Zdziarska A. 2009;10(145):964
Zmieniaj z nami program drEryk. Kacorzyk R, Zdziarska A. 2009;11(147):1078
Reklama i konkurencyjność w praktyce lekarza rodzinnego. Klich J. 2009;12(148):1168-1172
Zmieniaj z nami program drEryk. Kacorzyk R, Zdziarska A. 2009;12(148):1173
Problemy komunikowania się lekarza z pacjentem. Część I. Komunikacja niewerbalna Adamiec M. 2010;1(149):76-79
Wszyscy moi przyjaciele. Krzysztoń J. 2010;1(149):80
Nowy interfejs raportowania. Zdziarska A. 2010;2(150):173
Problemy komunikowania się lekarza z pacjentem. Część II. Komunikacja werbalna Adamiec M. 2010;2(150):174-176
Poprawne sprawozdawanie świadczeń pielęgniarki i położnej. Zdziarska A. 2010;3(151):291
Kontrola praktyki lekarskiej. Klich J. 2010;4(152):373-376
Zdalny i bezpieczny dostęp do aplikacji drEryk z dowolnego miejsca na świecie. Zdziarska A. 2010;5(153):451
Kontrola zewnętrzna praktyki lekarskiej przeprowadzana przez NFZ. Klich J. 2010;6(154):548-550
Nowa funkcja w programie drEryk – korekta raportów do NFZ. Zdziarska A. 2010;7-8(155-156):650
Korekta świadczeń rozliczonych z NFZ. Zdziarska A. 2010;9(157):768
Sprawozdawczość roczna do GUS i MZ. Kwaczyńska M. 2010;10(158):864
Sieć Ratunkowo-Alarmowa „Linia życia”. Kwaczyńska M. 2010;11(159):964
Zmiany w sprawozdawczości do NFZ. Kwaczyńska M. 2010;12(160):1094
Zmiany w harmonogramie pracy i terminarzu wizyt. Kwaczyńska M. 2011;1(161):87
Nowe reguły raportowania. Kwaczyńska M. 2011;2(162):190
Nasza praktyka. Ślusarczyk A. 2011;3(163):332-333
Nowe funkcjonalności w module wystawiania recept. Kwaczyńska M. 2011;3(163):334
Nowa oferta usług Asysty Technicznej. Kwaczyńska M. 2011;4(164):446
Moja praktyka. Sułowska J. 2011;5(165):544-545
Korekty rachunków. Kwaczyńska M. 2011;5(165):548
Zmiany w dokumentacji medycznej. Kwaczyńska M. 2011;6(166):676
Karty opieki nad pacjentem w panelu pielęgniarki i położnej. Kwaczyńska M. 2011;7-8(167-168):779
Moje doświadczenia w ostatnim dwudziestoleciu. Dubiel O. 2011;9(169):906-908
Uprawnienia do świadczeń. Kwaczyńska M. 2011;9(169):912
Zarządzanie czasem. Praktyczne wskazówki Klich J. 2011;10(170):1004-1007
Medycyna szkolna w programie drEryk. Kwaczyńska M. 2011;10(170):1014
Nowoczesny sposób przesyłania danycho skierowaniach i wynikach badań. Kwaczyńska M. 2011;11(171):1106
Import umów na 2012 r.. Kwaczyńska M. 2011;12(172):1215
Wymagania sanitarne dla przychodni i praktyk medycyny rodzinnej. Zimna T. 2012;11(183):818-823
Zasady kierowania pacjentów do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej. Stojak Z. 2013;1(185):
Przychodzi lekarz do architekta. Czyli czego nie wiemy o procesie budowlanym i boimy się zapytać Adamiec M, Pluskota-Gajewska B. 2013;7-8(191-192):
Choroby wewnętrzne. Czyli jak powstają nieudane wnętrza (nie tylko medyczne...) Pluskota-Gajewska B, Adamiec M. 2013;9(193):639
Prawo i medycyna
Eksperyment medyczny. Koziarska-Rościszewska M. 2008;1(125):102-106
Nowy czas pracy lekarzy. Zimna T. 2008;2(126):238-242
Rozporządzenie o odpadach medycznych. Zimna T. 2008;3(127):350-355
Ubezpieczenie OC lekarza rodzinnego. Zimna T. 2008;4(128):470-475
Zgoda pacjenta a odpowiedzialność lekarza. Koziarska-Rościszewska M. 2008;4(128):476-482
Prawne formy udzielania świadczeńzdrowotnych przez lekarza. Zimna T. 2008;6(130):706-710
Postępowanie przymusowe. Koziarska-Rościszewska M. 2008;7-8(131-132):812-816
Nowela ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zimna T. 2008;9(133):920-923
Zasady kierowania na leczenie szpitalne. Zimna T. 2008;10(134):1036-1038
Zasady kierowania na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne. Zimna T. 2008;11(136):1157-1160
Zawieszenie prowadzenia praktyki lekarskiej. Zimna T. 2008;12(136):1254-1257
Reklama leków u lekarza rodzinnego. Zimna T. 2009;1(137):82-85
Prawa pacjenta. Zimna T. 2009;2(138):208-211
Ubezpieczenie mienia w praktyce lekarza rodzinnego. Zimna T. 2009;3(139):317-320
Nowa ustawa zakaźna. Zimna T. 2009;4(140):414-418
Udostępnianie dokumentacji medycznej. Zimna T. 2009;6(142):615-621
Stwierdzenie zgonu. Zimna T. 2009;7-8(143-144):737-743
Badania profilaktyczne dzieci. Zimna T. 2009;9(145):856-860
Status i znaczenie przysięgi lekarskiej. Zimna T. 2009;10(145):965-968
Kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy. Zimna T. 2009;11(147):1079-1082
Nowelizacja ustawy o świadczeniach. Koszyk gwarantowanych świadczeń zdrowotnych Zimna T. 2009;12(148):1174-1178
Zasady kierowania na rehabilitację leczniczą. Zimna T. 2010;1(149):82-85
Uprawnienie małżonka do reprezentacji współmałżonka. Zimna T. 2010;2(150):180-184
Nowa ustawa o izbach lekarskich. Zimna T. 2010;3(151):292-296
Nowy katalog kar orzekanych w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej lekarzy. Zimna T. 2010;4(152):377-380
Ograniczenia egzekucji prowadzonej w stosunku do zadłużonych świadczeniodawców. Zimna T. 2010;5(153):452-454
Zgoda małoletniego pacjenta. Kryj-Radziszewska E, Kryj-Radziszewska K. 2010;5(153):455-456
Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza. Zimna T. 2010;6(154):552-555
Udzielanie pomocy lekarskiej w przypadkach nagłych. Zimna T. 2010;7-8(155-156):645-649
Odpowiedzialność NFZ za kontraktowanieświadczeń opieki zdrowotnej. Zimna T. 2010;9(157):769-773
Prawne aspekty leczenia dzieci. Zimna T. 2010;10(158):865-869
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zimna T. 2010;11(159):965-968
Zmiany w POZ w 2011 roku. Zimna T. 2010;12(160):1095-1097
Szczepienia ochronne w 2011 roku. Zimna T. 2011;1(161):14-19
Dokumentowanie działań zapobiegających zakażeniom. Zimna T. 2011;2(162):108-112
Dokumentacja medyczna lekarza rodzinnego – przepisy wspólne. Zimna T. 2011;3(163):218-223
Dokumentacja medyczna lekarza rodzinnego – przepisy szczegółowe. Zimna T. 2011;4(164):358-363
Wymagania sanitarne dla przychodni POZ. Zimna T. 2011;5(165):460-463
Odmowa przyjęcia pacjenta na listę POZ. Zimna T. 2011;6(166):564-571
Wystawianie recept dla osób przewlekle chorych. Zimna T. 2011;7-8(167-168):690-693
Przyjęcie pacjenta na listę. Zdaniem Rzecznika… Zimna T. 2011;7-8(167-168):694-695
Formy zatrudnienia lekarza rodzinnego w świetle nowej Ustawy o działalności leczniczej. Zimna T. 2011;9(169):804-809
Refundacja leczenia dzieci w POZ. Zimna T. 2011;11(171):1028-1032
Nowy tryb dochodzenia odszkodowaniaza zdarzenia medyczne. Zimna T. 2011;12(172):1124-1128
Kontrowersyjna ustawa refundacyjna. Zimna T. 2012;1(173):16-22
Nowe zasady realizacji szczepień obowiązkowych. Zimna T. 2012;1(173):24-27
Odpowiedzialność lekarza za ordynację leków w POZ. Zimna T. 2012;2(174):123-130
Obowiązkowe ubezpieczenie OC po 1 stycznia 2012 r.. Zimna T. 2012;2(174):132-135
Bezpieczeństwo pacjenta POZ w ujęciu systemowym. Zimna T. 2012;3(175):220-225
Naruszenie bezpieczeństwa pacjenta. Zimna T. 2012;4(176):318-322
Nowe zasady wystawiania recept. Zimna T. 2012;5(177):408-412
Indywidualna praktyka zawodowa lekarza rodzinnego. Zimna T. 2012;6(178):514-520
Ochrona prawna dla lekarza POZ. Zimna T. 2012;7-8(179-180):612
Dokumentowanie rozpoznania zakażeń i chorób zakaźnych. Zimna T. 2012;10(182):
Doskonalenie zawodowe lekarza rodzinnego a kontrakt w POZ. Zimna T. 2012;10(182):
Potwierdzanie uprawnień refundacyjnych pacjenta
po 1 stycznia 2013 roku.
Zimna T. 2013;1(185):
Opieka nad seniorami w POZ. Zimna T. 2013;2(186):
Specjalizacja z medycyny rodzinnej. Zimna T. 2013;3(187):
Dokumentacja medyczna lekarza POZ w 2013 r.. Zimna T. 2013;4(188):
Weryfikacja list pacjentów w POZ. Zimna T. 2013;5(189):
Kara umowna w POZ. Zimna T. 2013;6(190):
Kontrola działalności leczniczej lekarza rodzinnego. Zimna T. 2013;7-8(191-192):
Ekspozycja na zranienia w POZ. Zimna T. 2013;9(193):558
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zimna T. 2013;10(194):
Recepta lekarska w orzecznictwie sądowym. Zimna T. 2013;11(195):
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ. Zimna T. 2013;12(196):
Indywidualne nauczanie czy kształcenie specjalne dziecka przewlekle chorego lub z problemami zdrowotnymi? Strecker D, Kaczmarek D, Strecker B. 2014;1(197):12-15
Kontynuacja zaopatrzenia pacjenta w wyroby medyczne w 2014 r.. Zimna T. 2014;2(199):
Zgłoszenia powikłań polekowych. Zimna T. 2014;3(199):186
Prawo do opieki zdrowotnej dzieci nieubezpieczonych. Zimna T. 2014;4(200):
Deklaracja wyboru w orzecznictwie sądowym. Zimna T. 2014;5(201):360-365
Podwykonawstwo kontraktu z NFZ. Zimna T. 2014;6(202):424-428
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej i w Polsce – zagadnienia prawne. Zimna T, Tomasik T. 2014;7-8(203-204):502-508
Uwarunkowania prawne klauzuli sumienia lekarzy. Zimna T. 2014;9(205):562-568
Dokumentacja medyczna w POZ po 1 stycznia 2015 roku. Zimna T. 2014;10(206):640-644
Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia wirusem Ebola. Zimna T. 2014;11-12(207-208):710-715
Problemy kliniczne
Zaostrzenia POChP. Najczęściej zadawane pytania Maciejewski J. 2008;1(125):42-54
Zaostrzenia POChP. Komentarz do artykułu Zieliński J. 2008;1(125):55
Choroba refluksowa przełyku. Najczęściej zadawane pytania Wocial T, Bartnik W. 2008;1(125):56-63
Guzy i guzki tarczycy. Brennan M, French J. 2008;1(125):74-81
Nudności i wymioty u osób dorosłych. Podejście diagnostyczne Metz A, Hebbard G. 2008;1(125):82-87
Problemy z paznokciami mogą wskazywać na chorobę ogólnoustrojową. Stollery N. 2008;1(125):88-92
Postępowanie po ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST. Aktualne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Wierzbowska-Drabik K, Kasprzak JD. 2008;2(126):148-160
Zakażenia związane ze zwierzętami domowymi. Rabinowitz PM, Gordon Z, Odofin L. 2008;2(126):180-190
Zakażenia związane ze zwierzętami domowymi. Komentarz do artykułu Jędrzejczyk U. 2008;2(126):190-192
Cukrzyca typu 2. Wytyczne dotyczące rozpoczynania insulinoterapii Yeap BB. 2008;2(126):194-204
Zakażenia grzybicze. Stollery N. 2008;2(126):206-213
W postępowaniu z dyspepsją kluczowe znaczenie mają objawy alarmujące. Smith G. 2008;2(126):214-220
Opcje terapeutyczne w bezsenności. Ramakrishnan K, Scheid DC. 2008;2(126):222-232
Opcje terapeutyczne w atopowym zapaleniu skóry. Buys LM. LR Opieka nad dziećmi 2008;marzec:20-26
Alergia na białka soi. Gieruszczak-Białek D, Pieścik M, Szajewska H. LR Opieka nad dziećmi 2008;marzec:28-32
Zaburzenia u młodzieży związane z jedzeniem. Gonzalez A, Kohn MR, Clarke SD. LR Opieka nad dziećmi 2008;marzec:36-42
Rozpoznanie i leczenie zapalenia ucha środkowego. Ramakrishnan K, Sparks RA, Berryhill WE. LR Opieka nad dziećmi 2008;marzec:6-19
Zapobieganie nagłym zgonom pacjentów z kardiomiopatiami. Li A, Zaidi A, Camm AJ. 2008;3(127):278-289
Opieka nad chorym po usunięciu krtani. Latkowski JB, Kosiek K. 2008;3(127):290-296
Leczenie przeziębienia. Simasek M, Blandino DA. 2008;3(127):300-309
Nowe osiągnięcia w leczeniu astmy oskrzelowej. Douglas G. 2008;3(127):320-327
Czas to mózg. Postępowanie w ostrym udarze mózgu Dhamija RK, Donnan GA. 2008;3(127):328-333
Czas to mózg. Komentarz do artykułu Mazur R. 2008;3(127):334-335
Zmiany chorobowe kończyn dolnych. Stollery N. 2008;3(127):336-341
Niedoczynność tarczycy łatwo przeoczyć. Lynn WR, Lynn JA. 2008;3(127):342-345
Postępowanie w migotaniu przedsionków. Kistler PM, Habersberger J. 2008;4(128):406-413
Sezonowa choroba afektywna. Lurie SJ, Gawinski B, Pierce D, Rousseau SJ. 2008;4(128):426-431
Potrzeby starszych osób z astmą oskrzelową. Cousens NE, Goeman DP, Douglass JA, Jenkins CR. 2008;4(128):432-438
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Rozpoznawanie i leczenie Langan RC, Gotsch PB, Krafczyk MA, Skillinge DD. 2008;4(128):440-450
Łagodny rozrost gruczołu krokowego. Najczęściej zadawane pytania Malendowicz W, Kwias Z. 2008;4(128):452-460
„Czerwone oko” u osób noszących soczewki kontaktowe. Obraz kliniczny wskazujący na wysokie ryzyko Cronin B, Todd B, Lee G. 2008;4(128):462-463
Nadciśnienie tętnicze sprawiające trudności. Opis przypadków Abramczyk P, Jędrusik P. 2008;5(129):532-540
Przy bólu wielostawowym kluczowe jest wczesne rozpoznanie. Ley R, Conaghan PG. 2008;5(129):542-551
Choroba wrzodowa. Ramakrishnan K, Salinas RC. 2008;5(129):552-567
Leczenie kardiostymulatorami w kardiologii. Toogood G. 2008;5(129):576-583
Niuanse neuropatii obwodowych. Lunn MP. 2008;5(129):588-595
Celiakia nie tylko dla lekarzy rodzinnych. Chmielewska A, Dziechciarz P, Szajewska H. LR Opieka nad dziećmi 2008;czerwiec:12-20
Diagnozowanie problemów dotyczących układu oddechowego u małych dzieci. Doherty G, Bush A. LR Opieka nad dziećmi 2008;czerwiec:22-27
Skóra noworodka. Część I. Częste wysypki skórne O’Connor NR, McLaughlin MR, Ham P. LR Opieka nad dziećmi 2008;czerwiec:28-33
Wymiotujące dziecko. Co robić i kiedy konsultować? Allen K. LR Opieka nad dziećmi 2008;czerwiec:6-11
Wczesne wykrycie zaburzeń wzwodu może zapobiec chorobie sercowo-naczyniowej. Cottrell AM, Gillatt D. 2008;6(130):652-656
Rzucanie palenia. Co działa? Zwar N. 2008;6(130):658-665
Pomoc pacjentom w przezwyciężaniu zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Conlan L, Heyman I. 2008;6(130):676-684
Pomaganie pacjentom w odchudzaniu. Co działa? Egger G. 2008;6(130):686-691
Chrypka jako objaw chorobowy. Kosiek K, Latkowski JB. 2008;6(130):692-696
Przewlekły ból barku. Część I. Diagnostyka i rozpoznanie Burbank KM, Stevenson H, Czarnecki GR, Dorfman J. 2008;7-8(131-132):764-775
Leczenie hipolipemizujące osób dorosłych z cukrzycą. Jackowski L, Crockett J, Rowett D. 2008;7-8(131-132):776-780
Zapobieganie progresji choroby nerek: nefropatia cukrzycowa. Wytyczne CARI Nicholls K. 2008;7-8(131-132):782-785
Antykoncepcja hormonalna. Perenc M. 2008;7-8(131-132):786-790
Kamica pęcherzyka żółciowego. Najczęściej zadawane pytania Kozicki I. 2008;7-8(131-132):794-799
Problemy dotyczące owłosionej skóry głowy i włosów. Stollery N. 2008;7-8(131-132):806-810
Przewlekły ból barku. Część II. Leczenie Burbank KM, Stevenson H, Czarnecki GR, Dorfman J. 2008;9(133):860-869
Ropień okołomigdałkowy. Galioto NJ. 2008;9(133):870-877
Postępowanie w astmie oskrzelowej u dorosłych. Aktualizacja wytycznych GINA 2007 Kryj-Radziszewska E. 2008;9(133):884-895
Alergiczny nieżyt nosa. Praktyczne strategie postępowania Hu W, Katelaris CK, Kemp AS. 2008;9(133):896-903
Dna moczanowa jest czynnikiem ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Perry ME, Sturrock RD. 2008;9(133):904-908
Bądź wyczulony na objawy depresji okołoporodowej. Blake F. 2008;9(133):910-916
Zalecenia żywieniowe w pierwszym roku życia. Szajewska H, Horvath A. LR Opieka nad dziećmi 2008;wrzesień:14-22
Skóra noworodka. Część II. Znamiona wrodzone McLaughlin MR, O’Connor NR, Ham P. LR Opieka nad dziećmi 2008;wrzesień:22-26
Częste zakażenia grzybicze u dzieci. Andrews MD, Burns M. LR Opieka nad dziećmi 2008;wrzesień:28-34
Postępowanie z zapaleniem uchyłków jelita. Das R, Kenefick N. 2008;10(134):1002-1006
Problemy ze stopami. Stollery N. 2008;10(134):1016-1021
Kiedy pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego należy kierować do specjalisty? Kirby R. 2008;10(134):1022-1027
Co nowego w diagnostyce zawału mięśnia sercowego? Wraga M, Figiel Ł, Kasprzak JD. 2008;10(134):966-978
Pozaszpitalne zapalenie płuc leczone w domu. Część I. Etiologia, rozpoznawanie, diagnostyka mikrobiologiczna i podziały Radzikowski A, Krenke R. 2008;10(134):982-996
Pozaszpitalne zapalenie płuc leczone w domu. Część II. Ciężkość choroby, antybiotykoterapia, leczenie wspomagające Radzikowski A, Krenke R. 2008;11(136):1084-1096
Lepsze wykrywanie bólu u pacjentów w starszym wieku. Juss JK, Forsyth DR. 2008;11(136):1104-1113
Zakażenia układu moczowego. Opis przypadków Pietrasiewicz B, Zawiasa A, Nowicki M. 2008;11(136):1114-1121
Alergia na pokarm u osób dorosłych. Wrobel JP, O’Hehir RE, Douglass JA. 2008;11(136):1122-1130
Które pacjentki z upławami należy skierować do specjalisty? Bowen-Simpkins P. 2008;11(136):1132-1137
Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. „To te moje zatoki, panie doktorze!” Brown C. 2008;12(136):1210-1217
Dostosuj leczenie do pacjenta z migreną. Krishnan A, Silver N. 2008;12(136):1224-1232
Toksokaroza w praktyce lekarza rodzinnego. Wójcik K, Kacerka A. 2008;12(136):1232-1235
Wiedza kluczem do postępowania z depresją u osób w starszym wieku. Gargiulo A, Ebmaier KP. 2008;12(136):1236-1241
Odczyny alergiczne. Część I Stollery N. 2008;12(136):1242-1244
Atopowe zapalenie skóry u dzieci a nowe wytyczne NICE. Pustkowski M, Zalewska-Janowska A. LR Opieka nad dziećmi 2008;grudzień:18-25
Jąkanie się. Przegląd Prasse JE, Kikano GE. LR Opieka nad dziećmi 2008;grudzień:26-31
Bóle głowy u dzieci. Wendorff J, Połatyńska K. LR Opieka nad dziećmi 2008;grudzień:32-41
Mikroelementy: żelazo, cynk, jod. Patro B, Szajewska H. LR Opieka nad dziećmi 2008;grudzień:8-17
Systematyczna ocena ryzyka kluczem do prewencji CVD. Savill P. 2009;1(137):32-37
Zakażenie stopy cukrzycowej. Bader MS. 2009;1(137):38-48
Racjonalne badania dodatkowe w przypadku bólu w nadbrzuszu. Grimpen F, Pavli P. 2009;1(137):50-58
Postępowanie z pacjentami z cukrzycą typu 2. Gadsby R. 2009;1(137):72-76
Reakcje alergiczne. Część II Stollery N. 2009;1(137):76-77
Stany nagłe dotyczące oczu. Hodge C, Lawless M. 2009;1(137):78-82
Postępowanie w dyslipidemii. Potwierdzone dane i zalecenia praktyczne Nestel PJ, O’Brien R, Nelson M. 2009;2(138):140-147
Zmniejszanie liczby zaostrzeń u pacjentów z POChP. Walker P, Ashish A. 2009;2(138):148-154
Postępowanie w zapaleniu sutka u kobiet karmiących piersią. Spencer JP. 2009;2(138):162-169
Zachować zdrowie kobiet po menopauzie. Rao SS, Singh M, Parkar M, Sugumaran R. 2009;2(138):170-180
Choroba hemoroidalna. Najczęściej zadawane pytania Hasiura R. 2009;2(138):182-189
Postępowanie z nawracającą depresją. Howell C, Marshall C, Opolski M, Newbury W. 2009;2(138):190-194
Diagnostyka kaszlu u dzieci. Mazurek E, Mazurek H. LR Opieka nad dziećmi 2009;marzec:16-22
Choroba meningokokowa uzasadnia natychmiastowe skierowanie. Hague R. LR Opieka nad dziećmi 2009;marzec:23-26
Lekarze rodzinni pełnią istotną rolę w rozpoznawaniu maltretowania i wykorzystywania dziecka. Mowat A. LR Opieka nad dziećmi 2009;marzec:26-30
Czy to może być Legionella? Darby J, Buising K. 2009;3(139):286-292
Dostosowanie leczenia do pacjenta w zespole jelita drażliwego. Whorwell PJ, Shekhar C. 2009;3(139):294-300
Lekarze rodzinni pełnią istotną rolę w rozpoznawaniu maltretowania i wykorzystywania dziecka. Komentarz do artykułu Michalak M. LR Opieka nad dziećmi 2009;marzec:31-32
Problemy dotyczące dłoni. Stollery N. 2009;3(139):310-312
Ocena otyłości i czynników ryzyka ChSN u dzieci i młodzieży. Spiotta RT, Luma GB. LR Opieka nad dziećmi 2009;marzec:8-15
Lekarze rodzinni mają osiową rolę w postępowaniu z przewlekłą niewydolnością serca. Witte KK, Clark AL. 2009;4(140):366-373
Helicobacter pylori. Najnowsze osiągnięcia dotyczące diagnostyki i leczenia Stenström B, Mendis A, Marshall B. 2009;4(140):374-382
„Po prostu nie czuję się dobrze”. Ee C. 2009;4(140):386-391
Wyzwania w postępowaniu z cukrzycą. Harris MF. 2009;4(140):392-399
Postępowanie w astmie oskrzelowej w praktyce lekarza rodzinnego. Priorytet zdrowotny wśród chorób przewlekłych Rudolphy S. 2009;4(140):400-406
Problemy dotyczące języka. Stollery N. 2009;4(140):408-409
Kobiety, choroba wieńcowa i cukrzyca. Phillips PJ. 2009;5(141):466-469
Ćwiczenia są konieczne dla pacjentów ze zwyrodnieniem stawów. Wenham CY, Conaghan PG. 2009;5(141):470-478
Odleżyny: zapobieganie, ocena, postępowanie. Bluestein D, Javaheri A. 2009;5(141):482-493
Postępowanie z żylakami. Jones RH, Carek PJ. 2009;5(141):494-501
Lekarze rodzinni odgrywają główną rolę w postępowaniu z chorobą zapalną jelit. Orchard T. 2009;5(141):502-509
Prowadzenie pacjentów z trudną astmą oskrzelową. Douglas G. 2009;5(141):510-514
Wysypki wieku dziecięcego. Część 1 Stollery N. LR Opieka nad dziećmi 2009;czerwiec:16-18
Wysypki wieku dziecięcego. Część 2 Stollery N. LR Opieka nad dziećmi 2009;czerwiec:20-21
Utykające dziecko. Systematyczne podejście do rozpoznania Sawyer JR, Kapoor M. LR Opieka nad dziećmi 2009;czerwiec:22-32
Wytyczne pomogą wcześnie wykryć hipercholesterolemię rodzinną. Savill P. 2009;6(142):568-571
Dieta w dyslipidemii cukrzycowej. Grabowska T, Rogowska-Patyk E, Bronisz A, Kamińska A, Szałek A. 2009;6(142):572-576
Żylna zatorowość zakrzepowa. Postępowanie w warunkach praktyki lekarza rodzinnego Chapman NH, Brighton T, Harris MF, Caplan GA, Braithwaite J, Chong BH. 2009;6(142):596-601
Przewlekły nienowotworowy ból w opiece podstawowej. Jackman RP, Purvis JM, Mallett BS. 2009;6(142):602-609
Redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego. Połączenie kryteriów klinicznych i laboratoryjnych Tognarini DP, Sullivan DR, Thomas DW, Sikaris K, McNeil AR, Meerkin M, Appleton CA. 2009;7-8(143-144):684-690
Współczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Omówienie wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2005 r. Timler D. 2009;7-8(143-144):692-695
Diagnozowanie bólu barku. Barnes J, Dunkley A, Johnson DP. 2009;7-8(143-144):696-705
Rozpoznawanie i postępowanie z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego. Edwards JL. 2009;7-8(143-144):706-713
Kontrowersje dotyczące cukrzycy typu 2. Uaktualnienie Yeap BB. 2009;7-8(143-144):714-718
Postępowanie w chorobie Alzheimera w podstawowej opiece zdrowotnej. Gargiulo A, Ebmaier KP. 2009;7-8(143-144):720-725
Pozaszpitalna sepsa u dzieci. Grzesiowski P. LR Opieka nad dziećmi 2009;wrzesień:18-27
Zakażenia pneumokokowe. Jaka profilaktyka jest obecnie dostępna?  Stryczyńska-Kazubska J, Małecka I, Wysocki J. LR Opieka nad dziećmi 2009;wrzesień:28-35
Preparaty mlekozastępcze dla niemowląt. O’Connor NR. LR Opieka nad dziećmi 2009;wrzesień:8-17
Ścisła kontrola poprawia wyniki leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Östör AJ, Conaghan PG. 2009;9(145):797-807
Postępowanie w astmie oskrzelowej u dorosłych. Aktualizacja wytycznych GINA 2008 Kryj-Radziszewska E. 2009;9(145):808-820
Trądzik. Stollery N. 2009;9(145):822-823
W osteoporozie kluczowe znaczenie ma ocena ryzyka złamania. Compston J. 2009;9(145):824-827
Ocena i postępowanie z pacjentem z trudnym do kontrolowania lub opornym nadciśnieniem tętniczym. Viera AJ, Hinderliter AL. 2009;10(145):908-917
Rozpoznawanie i leczenie paciorkowcowego zapalenia gardła. Choby BA. 2009;10(145):918-933
Rola węglowodanów w diecie cukrzycowej. Rogowska-Patyk E, Grabowska T, Bronisz A, Kamińska A, Świątek E. 2009;10(145):934-939
Rozpoznawanie POChP. Stephens MB, Yew KS. 2009;10(145):940-946
Czop woskowinowy. McCarter DF, Courtney AU, Pollart SM. 2009;10(145):948-953
EECP: nieinwazyjna terapia opornej na leczenie dusznicy bolesnej. Beaini Y, Morley C. 2009;11(147):1032-1041
Leczenie zapalenia płuc nabytego w domu opieki. Mills K, Nelson AC, Winslow BT, Springer KL. 2009;11(147):1042-1051
Atypowy obraz kliniczny żołądkowo-przełykowej choroby refluksowej. Heidelbaugh JJ, Gill AS, Harrison RV, Nostrant TT. 2009;11(147):1052-1058
Bakteryjna waginoza. Więcej pytań niż odpowiedzi Pirotta M, Fethers KS, Bradshaw CS. 2009;11(147):1062-1066
Bezdech podczas snu. Postępowanie lekarza rodzinnego Kee K, Naughton MT. 2009;11(147):1068-1074
Wyprysk. Stollery N. 2009;11(147):1074-1075
Rozpoznawanie depresji w opiece podstawowej. Bland P. 2009;12(148):1128-1134
Rozpoznanie: ból ucha. Ely JW, Hansen MR, Clark EC. 2009;12(148):1136-1150
Badanie niepłodności w opiece podstawowej. Barratt CL. 2009;12(148):1152-1155
Wczesna interwencja ma kluczowe znaczenie w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów. Shaikh MF, Östör AJ. LR Opieka nad dziećmi 2009;grudzień:16-21
Dziecięce nocne strachy. Davey M. LR Opieka nad dziećmi 2009;grudzień:22-26
Identyfikowanie pacjentów z zespołem metabolicznym. Krentz AJ. 2010;1(149):34-40
Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010. Ostre zapalenie gardła lub migdałków 2010;1(149):42-51
Potliwość i nieprzyjemny zapach rąk i stóp. Scarff CE. 2010;1(149):56-59
Potliwość i nieprzyjemny zapach rąk i stóp. Komentarz do artykułu Zalewska-Janowska A. 2010;1(149):60
Alergia na pokarm i nietolerancja pokarmowa. Hodge L, Swain A, Faulkner-Hogg K. 2010;1(149):64-67
Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2010. Ostre zapalenie jam nosowych i zatok przynosowych 2010;2(150):132-138
Retinopatia. Zalecenia dotyczące badań przesiewowych Spurling G, Askew D, Jackson C. 2010;2(150):142-147
Postępowanie z dyspepsją w opiece podstawowej. Summers A, Khan Z. 2010;2(150):148-157
Przewlekły ból krzyża. Ocena i postępowanie Last AR, Hulbert K. 2010;2(150):158-168
Zmiany chorobowe w jamie ustnej i wokół ust. Stollery N. 2010;2(150):170-172
Rozpoznanie ostrego udaru mózgu. Yew KS, Cheng E. 2010;3(151):232-242
Pozaszpitalne zapalenia płuc u osób dorosłych. Według Rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego NPOA 2010 – praktyczne implikacje dla lekarzy rodzinnych Chlabicz S. 2010;3(151):244-249
Płukanie nosa roztworem soli w schorzeniach górnych dróg oddechowych. Rabago D, Zgierska A. 2010;3(151):250-254
Rozpoznawanie i postępowanie w stwardnieniu rozsianym. Jenkins TM, Thompson AJ. 2010;3(151):256-263
Leczenie ostrego infekcyjnego zapalenia spojówek oparte na potwierdzonych danych. Przerwanie błędnego koła przepisywania antybiotyków Visscher KL, Hutnik CM, Thomas M. 2010;3(151):264-269
Diagnozowanie i leczenie łysienia. Mounsey AL, Reed SW. 2010;3(151):269-275
Postępowanie w hipercholesterolemii rodzinnej. Jones JL, Lakasing E, Archontakis S. 2010;4(152):332-336
Ogarnianie utrzymującego się bólu krzyża w opiece podstawowej. Comer C, Conaghan PG. 2010;4(152):338-345
Zespół jelita drażliwego. Rola środków komplementarnych w leczeniu Pirotta M. 2010;4(152):346-350
Zmniejszanie utraty wzroku w przewlekłej chorobie oczu. Fong A, Lee G. 2010;4(152):360-364
Kluczowa rola lekarzy rodzinnych w łączonej opiece nad pacjentami z toczniem rumieniowatym układowym. Amissah-Arthur M, Gordon C. 2010;4(152):366-372
Stenty wieńcowe uwalniające lek. Dehmer GJ, Smith KJ. 2010;5(153):414-420
Rozpoznanie i leczenie osteoporozy. Sweet MG, Sweet JM, Jeremiah MP, Galazka SS. 2010;5(153):422-429
Lepsze rozpoznawanie łuszczycowego zapalenia stawów. Conaghan PG, Coates LC. 2010;5(153):430-435
Astma oskrzelowa związana z pracą zawodową. Rozpoznawanie i postępowanie Hoy RF, Abramson MJ, Sim MR. 2010;5(153):436-441
Obturacyjny bezdech senny zwiększa ryzyko choroby sercowo-naczyniowej. Meek D, Chakravorty I. 2010;5(153):442-446
Problemy dotyczące paznokci. Stollery N. 2010;5(153):448-449
Radikulopatia szyjna: postępowanie nieoperacyjne z bólem szyi i objawami korzeniowymi. Eubanks JD. 2010;6(154):502-511
Sen a depresja. Teoria i praktyka Berk M. 2010;6(154):512-515
Problemy dotyczące stóp. Stollery N. 2010;6(154):516-517
Ocena i leczenie ciężkiego bezobjawowego nadciśnienia tętniczego. Pacjent zgłasza się ze znacznie podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi (tj. ciśnieniem skurczowym ≥ 180 mmHg lub rozkurczowym ≥ 110 mmHg). Jak rozróżnić nadciśnienie tętnicze będące stanem nagłym od znacznie podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi bez objawów podmiotowych i przedmiotowych uszkodzenia narządów końcowych (ciężkie bezobjawowe nadciśnienie tętnicze)? Kessler CS, Joudeh Y. 2010;7-8(155-156):592-598
Ocena i leczenie ciężkiego bezobjawowego nadciśnienia tętniczego. Komentarz do artykułu Windak A. 2010;7-8(155-156):599
Diagnozowanie bólu stawów u osób starszych. Bhagat S, Östör AJ. 2010;7-8(155-156):600-609
Postępowanie z zaburzeniami wzwodu. Heidelbaugh JJ. 2010;7-8(155-156):610-619
Normalne pogarszanie się funkcji poznawczych czy otępienie? Ebmaier KP. 2010;7-8(155-156):620-626
POChP. Rozpoznanie, postępowanie i rola lekarza rodzinnego Walters J. 2010;7-8(155-156):628-633
Lekarze rodzinni odgrywają osiową rolę w opiece nad pacjentami z udarem. Best C, Mead G. 2010;9(157):688-693
Postępowanie w astmie oskrzelowej. Kryj-Radziszewska E. 2010;9(157):694-704
Rozpoznanie i leczenie owrzodzeń żylnych. Collins L, Seraj S. 2010;9(157):708-715
Wirusowe zapalenie wątroby typu B. Rozpoznanie i leczenie Wilkins T, Zimmerman D, Schade RR. 2010;9(157):716-725
Wirusowe zapalenie wątroby typu B. Komentarz do artykułu Kuydowicz J. 2010;9(157):726-727
Postępowanie z zakażeniami dolnych dróg oddechowych u dorosłych w lokalnej społeczności. Anderson W, Winter J. 2010;9(157):728-732
Postępowanie z zakażeniami dolnych dróg oddechowych u dorosłych w lokalnej społeczności. Komentarz do artykułu Chlabicz S. 2010;9(157):733-734
Diagnozowanie zaburzeń urologicznych u starzejących się mężczyzn. Mevcha A, Gulur DM, Gillatt D. 2010;9(157):734-738
Kardiomiopatie. Przegląd Wexler R, Elton T, Pleister A, Feldman D. 2010;10(158):810-819
Kardiomiopatie: perspektywa Europejczyka. Komentarz do artykułu Kardiomiopatie Kasprzak JD. 2010;10(158):820-821
Wysypka uogólniona. Część I. Rozpoznanie różnicowe Ely JW, Stone MS. 2010;10(158):822-830
Ból, krwawienie oraz guzki odbytu i odbytnicy. Daniel WJ. 2010;10(158):832-838
Postępowanie w zaostrzeniach POChP. Evensen AE. 2010;10(158):838-844
Postępowanie w zaostrzeniach POChP. Komentarz do artykułu Chlabicz S. 2010;10(158):845-846
Zespół Ramsaya Hunta w opiece podstawowej. Bhupal HK. 2010;10(158):848-851
Bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego u kobiet. Chung A, Arianayagam M, Rashid P. 2010;10(158):852-857
Problemy dotyczące oczu. Stollery N. 2010;10(158):858-860
Prewencja wtórna po ostrych zespołach wieńcowych. • Jaka jest rola lekarza rodzinnego w prewencji wtórnej po ostrych zespołach wieńcowych?• Jakich porad dotyczących stylu życia należy udzielić pacjentowi po ostrym zespole wieńcowym?• Jakie leczenie farmakologiczne zaleca się choremu po zawale serca? Magiera T. 2010;11(159):908-915
Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego – 2010. Zakażenia górnych dróg oddechowych – najczęściej zadawane pytania Kotowska M, Radzikowski A, Hryniewicz W. 2010;11(159):916-923
LASIK: elementarz dla lekarzy rodzinnych. Messmer JJ. 2010;11(159):924-930
LASIK: elementarz dla lekarzy rodzinnych. Komentarz do artykułu Czepita D. 2010;11(159):931-932
Wysypka uogólniona. Część II. Postępowanie diagnostyczne Ely JW, Stone MS. 2010;11(159):934-939
Nietrzymanie moczu u kobiet: rozpoznanie i postępowanie. Price N, Currie I. 2010;11(159):940-948
Cukrzyca: rozpoznanie i badania przesiewowe. Patel P, Macerollo A. 2010;11(159):950-956
Cukrzyca: rozpoznanie i badania przesiewowe. Komentarz do artykułu Fabian W. 2010;11(159):957
Przewlekła pokrzywka. Ocena i leczenie Fernando S, Broadfoot A. 2010;12(160):1060-1064
Świeży ból w klatce piersiowej wymaga pilnej diagnostyki. Savill P. 2011;1(161):24-29
Czy EKG wysiłkowe rzeczywiście trafiło do drugiej ligi? Komentarz do artykułu Świeży ból w klatce piersiowej wymaga pilnej diagnostyki Bissinger A. 2011;1(161):30-31
Rozpoznanie i leczenie zapalenia cewki moczowej u mężczyzn. Brill JR. 2011;1(161):32-41
Rozpoznanie i leczenie zapalenia cewki moczowej u mężczyzn. Komentarz do artykułu Majewski S. 2011;1(161):42
Choroba zwyrodnieniowa stawów. Opcje postępowania w warunkach praktyki lekarza rodzinnego McKenzie S, Torkington A. 2011;1(161):50-57
Zakrzepica żył głębokich. Zagrożenia i rozpoznanie Ho WK. 2011;1(161):58-64
Zakrzepica żył głębokich. Komentarz do artykułu Niżankowski R. 2011;1(161):65-66
Zakażenia drożdżakowe. Stollery N. 2011;1(161):66-67
Rozpoznanie i postępowanie w kontaktowym zapaleniu skóry. Usatine RP, Riojas M. 2011;1(161):68-74
Postępowanie z niestabilną dławicą i zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. Akhtar MM, Iqbal YH, Kaski JC. 2011;2(162):114-122
Ostre zespoły wieńcowe bez przetrwałego uniesienia odcinka ST: nieustające wyzwanie. Komentarz do artykułu Postępowanie z niestabilną dławicą i zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST Kasprzak JD. 2011;2(162):122-124
Nawracające zakażenia dróg moczowych u kobiet. Rozpoznanie i postępowanie Kodner CM, Gupton EKT. 2011;2(162):126-135
Nawracające zakażenie dróg moczowych u kobiet. Komentarz do artykułu Słojewski M, Torbé B. 2011;2(162):135-136
Reumatoidalne zapalenie stawów. Ngian G. 2011;2(162):144-150
Zapalenie gruczołu krokowego. Rozpoznanie i leczenie Sharp VJ, Takacs EB, Powell CR. 2011;2(162):152-164
Zapalenie gruczołu krokowego. Komentarz do artykułu Gołąbek P. 2011;2(162):165
Bezsenność. Najczęściej zadawane pytania Skalski M. 2011;2(162):166-172
Osteoporoza u mężczyzn. Rao SS, Budhwar N, Ashfaque A. 2011;2(162):174-179
Osteoporoza u mężczyzn. Komentarz do artykułu Horst-Sikorska W. 2011;2(162):180
Napady przemijającego niedokrwienia mózgu. Ocena i postępowanie Leung ES, Hamilton-Bruce MA, Koblar SA. 2011;3(163):224-229
Napady przemijającego niedokrwienia mózgu. Komentarz do artykułu Ryglewicz D. 2011;3(163):230-233
Rozpoznanie i leczenie ostrego zapalenia oskrzeli. Albert RH. 2011;3(163):234-241
Rozpoznanie i leczenie ostrego zapalenia oskrzeli. Komentarz do artykułu Chlabicz S. 2011;3(163):242-243
Opryszczka zwykła umiejscowiona poza narządami płciowymi. Usatine RP, Tinitigan R. 2011;3(163):254-262
Diagnostyka i postępowanie z czerwonym okiem w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej. Cronau H, Kankanala RR, Mauger T. 2011;3(163):264-272
Przewlekła niewydolność serca. Poprawa jakości życia dzięki nowoczesnym metodom leczenia Sindone A, Naoum C. 2011;4(164):380-386
Na co warto zwracać uwagę w ambulatoryjnym leczeniu niewydolności serca? Komentarz do artykułu Przewlekła niewydolność serca Bissinger A. 2011;4(164):386-388
Postępowanie w ostrym i przewlekłym zapaleniu trzustki. Skipworth JR, Shankar A, Pereira SP. 2011;4(164):396-405
Cukrzyca typu 2. Kontrola hiperglikemii dzięki wczesnemu stosowaniu insuliny MacIsaac R, Cheung A, Jerums G. 2011;4(164):406-413
Cukrzyca typu 2. Komentarz do artykułu Szymczyk I. 2011;4(164):414
Zakażenia skóry i tkanek miękkich u osób z prawidłową odpornością. Breen JO. 2011;4(164):416-423
Zakażenia skóry i tkanek miękkich u osób z prawidłową odpornością. Komentarz do artykułu Drzewiecki A. 2011;4(164):423-424
Diagnozowanie wtórnego nadciśnienia tętniczego. Postępowanie zależne od wieku pacjenta Viera AJ, Neutze DM. 2011;5(165):464-471
Rozpoznawanie i leczenie POChP w świetle aktualnych zaleceń. Chlabicz S, Mróz RM. 2011;5(165):472-481
Optymalizacja kontroli bólu w chorobie zwyrodnieniowo-zapalnej stawów. Wenham CY, Conaghan PG. 2011;5(165):482-493
Złamania przeciążeniowe. Rozpoznanie, leczenie i zapobieganie Patel DS, Roth M, Kapil N. 2011;5(165):500-508
Złamania przeciążeniowe. Komentarz do artykułu Wiśniewski A. 2011;5(165):509-511
Leczenie brodawek zwykłych. Opcje i potwierdzone dane Leung L. 2011;5(165):516-521
Leczenie brodawek zwykłych. Komentarz do artykułu Zalewska-Janowska A. 2011;5(165):522
Manifestacje chorób ogólnoustrojowych w jamie ustnej. Chi AC, Neville BW, Krayer JW, Gonsalves WC. 2011;5(165):524-533
Manifestacje chorób ogólnoustrojowych w jamie ustnej. Komentarz do artykułu Peterson-Jęckowska R, Kłosek S. 2011;5(165):533-535
Migotanie przedsionków. Rozpoznanie i leczenie Gutierrez C, Blanchard DG. 2011;6(166):572-582
Kiedy warto walczyć o rytm zatokowy? Komentarz do artykułu Migotanie przedsionków Bissinger A. 2011;6(166):582-583
Celem leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów jest remisja choroby. Nisar MK, Östör AJ. 2011;6(166):584-593
Celem leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów jest remisja choroby. Komentarz do artykułu Tłustochowicz W. 2011;6(166):594-595
Jej Wysokość Astma Oskrzelowa. Kryj-Radziszewska E. 2011;6(166):616-622
Oporne brodawki o lokalizacji poza narządami płciowymi. Leung L. 2011;6(166):622-625
Oporne brodawki o lokalizacji poza narządami płciowymi. Komentarz do artykułu Zalewska-Janowska A. 2011;6(166):626
Choroba kociego pazura. Klotz SA, Ianas V, Elliott SP. 2011;6(166):628-631
Lepsze postępowanie w przewlekłej niewydolności serca. Cowie MR. 2011;7-8(167-168):696-701
Leczenie pacjentów z niewydolnością serca powinno być działaniem priorytetowym w POZ. Komentarz do artykułu Lepsze postępowanie w przewlekłej niewydolności serca Bissinger A. 2011;7-8(167-168):701-702
Zlepne zapalenie torebki stawu barkowego: przegląd. Ewald A. 2011;7-8(167-168):704-712
Zlepne zapalenie torebki stawu barkowego: przegląd. Komentarz do artykułu Tłustochowicz W. 2011;7-8(167-168):713
Postępowanie w astmie oskrzelowej. Aktualizacja wytycznych GINA 2010 Kryj-Radziszewska E. 2011;7-8(167-168):714-722
Leczenie ostrego migrenowego bólu głowy. Gilmore B, Michael M. 2011;7-8(167-168):736-747
Nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Galioto NJ, Danley DL, Maanen RJv. 2011;7-8(167-168):748-754
Nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Komentarz do artykułu Niżankowski R. 2011;7-8(167-168):754-756
Wczesne otępienie. Optymalne postępowanie w poradni lekarza rodzinnego Workman B, Dickson F, Green S. 2011;7-8(167-168):758-762
Wczesne otępienie. Komentarz do artykułu Barcikowska M. 2011;7-8(167-168):763
Wczesne, agresywne leczenie poprawia rokowanie w złożonym zespole bólu regionalnego. Lee J, Nandi P. 2011;9(169):822-828
Decydujące znaczenie w rozpoznawaniu POChP ma wykrywanie przypadków podczas wizyty z innego powodu. Walker P. 2011;9(169):830-839
Decydujące znaczenie w rozpoznawaniu POChP ma wykrywanie przypadków podczas wizyty z innego powodu. Komentarz do artykułu Chlabicz S. 2011;9(169):839-841
Uaktualnienie oceny i postępowania w dyspepsji czynnościowej. Loyd RA, McClellan DA. 2011;9(169):852-858
Uaktualnienie oceny i postępowania w dyspepsji czynnościowej. Komentarz do artykułu Wocial T. 2011;9(169):859
Różnicowanie i rozpoznawanie drżenia. Crawford P, Zimmerman EE. 2011;9(169):860-867
Różnicowanie i rozpoznawanie drżenia. Komentarz do artykułu Fiszer U. 2011;9(169):868-869
Jak opanować zakażenia górnych dróg oddechowych. Manoharan A, Winter J. 2011;9(169):870-874
Postępowanie farmakologiczne w stabilnej chorobie wieńcowej. Pflieger M, Winslow BT, Mills K, Dauber IM. 2011;10(170):940-949
Leczenie stabilnej choroby wieńcowej – trudne czy łatwe? Komentarz do artykułu Postępowanie farmakologiczne w stabilnej chorobie wieńcowej Kasprzak JD. 2011;10(170):949-951
Ostre zapalenie jam nosowych i zatok przynosowych u dorosłych. Aring AM, Chan MM. 2011;10(170):952-960
Ostre zapalenie jam nosowych i zatok przynosowych u dorosłych. Komentarz do artykułu Hryniewicz W. 2011;10(170):961-962
Lepsze rozpoznawanie zaburzenia lękowego uogólnionego. Bland P. 2011;10(170):984-989
Lepsze rozpoznawanie zaburzenia lękowego uogólnionego. Komentarz do artykułu Kiejna A. 2011;10(170):989-990
Zakażenie parwowirusem B19 a praktyka lekarza rodzinnego. Koślińska-Berkan E, Wójcik K. 2011;10(170):990-992
Rozpoznanie i postępowanie w zapaleniu płuc nabytym w lokalnej społeczności u dorosłych. Watkins RR, Lemonovich TL. 2011;11(171):1062-1071
Leczenie gonartrozy. Ringdahl E, Pandit S. 2011;11(171):1072-1078
Jak zmniejszyć objawy ze strony dolnych dróg moczowych w łagodnym rozroście gruczołu krokowego. Kirby R. 2011;11(171):1080-1086
Półpasiec i neuralgia popółpaścowa. Zapobieganie i postępowanie Fashner J, Bell AL. 2011;12(172):1144-1152
Pokrzywka. Ocena i leczenie Schaefer P. 2011;12(172):1158-1165
Leczenie choroby Alzheimera. Winslow BT, Onysko MK, Stob CM, Hazlewood KA. 2011;12(172):1166-1175
Częste problemy sportowców uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe. Cosca DD, Navazio F. 2011;12(172):1176-1184
Częste problemy sportowców uprawiających dyscypliny wytrzymałościowe. Komentarz do artykułu Wiśniewski A. 2011;12(172):1184-1185
Zaburzenia lękowe. Ocena i postępowanie w praktyce lekarza rodzinnego Kyrios M, Mouding R, Nedeljkovic M. 2011;12(172):1186-1191
Zaburzenia lękowe. Komentarz do artykułu Kucharska-Mazur J. 2011;12(172):1192
Rozpoznanie i postępowanie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Wasserman AM. 2012;1(173):34-43
Guzki krwawnicze. Mounsey AL, Halladay J, Sadiq TS. 2012;1(173):60-69
Podejście diagnostyczne do świądu. Reamy BV, Bunt CW, Fletcher S. 2012;1(173):70-78
Podejście diagnostyczne do przewlekłych zaparć u dorosłych. Jamshed N, Lee Z, Olden KW. 2012;1(173):80-88
Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego wymaga szybkiego przeprowadzenia badań dodatkowych. Hopper AD, Sanders DS. 2012;1(173):90-96
Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego wymaga szybkiego przeprowadzenia badań dodatkowych. Komentarz do artykułu Wocial T. 2012;1(173):97-98
Ocena pacjenta z przewlekłym kaszlem. Benich III JJ, Carek PJ. 2012;2(174):148-156
Zespół napięcia przedmiesiączkowego i przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne. Biggs WS, Demuth RH. 2012;2(174):164-171
Powysiłkowy skurcz oskrzeli. Rozpoznanie i postępowanie Krafczyk MA, Asplund CA. 2012;2(174):172-179
Kamica moczowa. Ocena i postępowanie Macneil F, Bariol S. 2012;2(174):180-185
Rozpoznawanie i leczenie ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego. Colgan R, Williams M. 2012;2(174):188-193
Postępowanie w fazie podostrej udaru niedokrwiennego mózgu. Bernheisel CR, Schlaudecker JD, Leopold K. 2012;3(175):228-235
Choroba zwyrodnieniowa stawów. Rozpoznanie i leczenie Sinusas K. 2012;3(175):238-246
Przewlekła biegunka. Ocena Juckett G, Trivedi R. 2012;3(175):256-265
Niewydolność serca u osób starszych. Nessler J, Nessler B. 2012;4(176):324-332
Wczesne rozpoznanie ma zasadnicze znaczenie w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa. Malaviya AP, Östör AJ. 2012;4(176):340-346
Objawy ze strony dolnych dróg moczowych. Sposób postępowania u mężczyzn w starszym wieku Arianayagam M, Arianayagam R, Rashid P. 2012;4(176):376-386
Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym. Dzieża A, Grodzicki T. 2012;5(177):414-423
Depresja w praktyce lekarza rodzinnego. Murawiec S. 2012;5(177):460-465
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). Epidemia ślepoty XXI wieku Stankiewicz A. 2012;5(177):482-489
Nadciśnienie tętnicze oporne. Rudzińska M, Kasprzak JD. 2012;6(178):526-532
Identyfikacja alergenu wywołującego sezonowy alergiczny nieżyt nosa. Vaitla PM, Drewe E. 2012;6(178):552-561
Postępowanie z zaostrzeniami astmy oskrzelowej. Pollart SM, Compton RM, Elward KS. 2012;6(178):562-571
Nadciśnienie tętnicze a łagodny rozrost stercza. Najczęściej zadawane pytania Kostka-Jeziorny K, Tykarski A. 2012;6(178):572-578
Rozpoznanie i postępowanie w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Wilkins T, Jarvis K, Patel J. 2012;7-8(179-180):626
Rozpoznanie i leczenie ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u kobiet. Colgan R, Williams M, Johnson JR. 2012;7-8(179-180):640
Rozpoznanie: ból pięty. Tu P, Bytomski JR. 2012;7-8(179-180):648
Oparzenia leczone pozaszpitalnie. Zapobieganie i opieka Lloyd EC, Rodgers BC, Michener M, Williams MS. 2012;7-8(179-180):656
Najczęściej popełniane błędy w ambulatoryjnej antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych. Albrecht P, Kotowska M. 2012;9(181):
Ocena i postępowanie w częstych chorobach odbytu i odbytnicy. Fargo MV, Latimer KM. 2012;9(181):
Osteoporoza. Zapobieganie oraz wykrywanie w praktyce lekarza rodzinnego Ewald D. 2012;9(181):
Problemy dotyczące uszu. Stollery N. 2012;9(181):
Choroby pęcherzowe. Stollery N. 2012;10(182):
Nefropatia cukrzycowa – rola lekarza rodzinnego. Roett MA, Liegl S, Jabbarpour Y. 2012;10(182):
Niedosłuch u osób starszych. Walling AD, Dickson GM. 2012;10(182):
Opanowanie lęku i depresji u starszych osób w podstawowej opiece zdrowotnej. Bland P. 2012;10(182):
Rozpoznanie i leczenie ostrego bólu krzyża. Casazza BA. 2012;10(182):
Rozpoznanie i ocena niewydolności serca. King M, Kingery J, Casey B. 2012;11(183):828
Leczenie przeziębienia u dorosłych i dzieci. Fashner J, Ericson K, Werner S. 2012;11(183):840
Rozpoznanie i postępowanie z IBS u dorosłych. Wilkins T, Pepitone C, Alex B, Schade RR. 2012;11(183):852
Przyczyny i ocena przewlekłej duszności. Wahls SA. 2012;11(183):862
Szybkie leczenie trądziku poprawia jakość życia. Tidman MJ. 2012;11(183):870
Niedawne osiągnięcia w postępowaniu w niewydolności serca. Cowie MR. 2012;12(184):896
Co nowego w bólach głowy? Uaktualnienie informacji na temat pierwotnych bólów głowy Prusiński A. 2012;12(184):904
Diagnozowanie i postępowanie w ostrym zapalenia uchyłków. Humes DJ. 2012;12(184):912
Kiła drugorzędowa w jamie ustnej – opis przypadku. Dudko A, Adamiecki M, Kłosek S. 2012;12(184):916
Wczesna i ścisła kontrola glikemii. Kluczowy czynnik w postępowaniu z cukrzycą typu 2 Deed G, Barlows J, Kuo I. 2012;12(184):920
Co robić z przeziębieniem? Leczenie objawowe zakażeń górnych dróg oddechowych Albrecht P. 2013;1(185):
Przejściowy napad niedokrwienny. Część I. Rozpoznanie i ocena Simmons BB, Cirignano B, Gadegbeku AB. 2013;1(185):
Przejściowy napad niedokrwienny. Część II. Modyfikacja czynników ryzyka i leczenie Simmons BB, Gadegbeku AB, Cirignano B. 2013;1(185):
Zakażenia skórne. Stollery N. 2013;1(185):
Zespół drażliwego jelita*. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Palka MM. 2013;1(185):
Zespół przewlekłego zmęczenia. Rozpoznanie i leczenie Yancey JR, Thomas SM. 2013;1(185):
Dwadzieścia badań najważniejszych
dla lekarzy opieki podstawowej w roku 2011.
Ebell MH, Grad R. 2013;2(186):
Jak leczyć pacjenta ze stabilną POChP w świetle wytycznych GOLD 2011? Kryj-Radziszewska E. 2013;2(186):
Nietypowa choroba refluksowa przełyku – pułapki dla lekarza rodzinnego. Wocial T. 2013;2(186):
Stosowanie antybiotyków
w ostrych zakażeniach górnych dróg oddechowych.
Zoorob R, Sidani MA, Fremont RD, Kihlberg C. 2013;2(186):
Zakażenia Chlamydia trachomatis: badania przesiewowe, rozpoznanie i postępowanie. Mishori R, McClaskey EL, Winklerprins VJ. 2013;2(186):
Alergiczny nieżyt nosa w świetle najnowszych wytycznych postępowania w ANN. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Gurda-Duda A. 2013;3(187):
Zespół pęcherza nadreaktywnego. Arnold J, McLeod N, Thani-Gasalam R, Rashid P. 2013;3(187):
Zmiany na dłoniach i podeszwach. Stollery N. 2013;3(187):
Astma oskrzelowa. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Kryj-Radziszewska E. 2013;4(188):
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. Wyzwanie dla hepatologa czy dla lekarza rodzinnego? Zboińska J. 2013;4(188):
Niedokrwistość z niedoboru żelaza. Ocena i postępowanie Short MW, Domagalski JE. 2013;4(188):
Ostry ból krzyża. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Szamkołowicz G. 2013;4(188):
Poprawa wykrywania i leczenia migotania przedsionków. Betts TR. 2013;4(188):
Przewlekła choroba nerek u osób starszych. Ocena i postępowanie Phoon RK. 2013;5(189):
Zespół metaboliczny. Narastający problem medyczny we współczesnym świecie Michalski B, Kasprzak JD. 2013;5(189):
Zmiany pęcherzowe w jamie ustnej. Adamiecki M, Dudko A, Peterson-Jęckowska R, Kłosek S. 2013;5(189):
Aktualne zasady leczenia zakażenia Helicobacter pylori. Palka MM. 2013;6(190):
Ból neuropatyczny. Uaktualnienie postępowania Votrubec M, Thong I. 2013;6(190):
Pierwotne zaburzenia snu u osób w wieku podeszłym. Jarczewska DŁ, Krztoń-Królewiecka A, Windak A. 2013;6(190):
Wyprysk kontaktowy. Zalewska-Janowska A. 2013;6(190):
Choroba Parkinsona: uaktualnienie. Gazewood JD, Richards DR, Clebak K. 2013;7-8(191-192):
Choroby ze zmianami grudkowo-złuszczającymi. Stollery N. 2013;7-8(191-192):
Insulinoterapia w cukrzycy typu 2. Kuryłek B. 2013;7-8(191-192):
Optymalizacja postępowania w przypadku pacjentów z niepłodnością. Child T. 2013;7-8(191-192):
Uszkodzenia ścięgien. Praktyczne porady dla lekarzy rodzinnych Paoloni J. 2013;7-8(191-192):
Zespół Guillaina i Barrégo. Walling AD, Dickson GM. 2013;7-8(191-192):
Hipertriglicerydemia. Czy na pewno wiemy, jak ją diagnozować i leczyć zgodnie z najnowszymi standardami klinicznymi? Michalski B, Kasprzak JD. 2013;9(193):578
Złożona cukrzyca typu 2 . Wyzwania i pułapki postępowania Kennedy M, Roberts A. 2013;9(193):588
Osteoporoza wyzwaniem dla lekarzy rodzinnych. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Wawrzyniak A. 2013;10(194):
Samokontrola w cukrzycy typu 2. Kuryłek B. 2013;10(194):
Wtórne zaburzenia snu u osób w wieku podeszłym. Jarczewska DŁ, Krztoń-Królewiecka A, Krzysztoń J, Windak A. 2013;10(194):
Zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych. Najczęstsze pytania i odpowiedzi Albrecht P. 2013;10(194):
Guzki tarczycy. Knox MA. 2013;11(195):
Obrzęk: rozpoznanie i postępowanie. Trayes KP, Studdiford JS, Pickle S, Tully AS. 2013;11(195):
Rozpoznanie i leczenie choroby tętnic obwodowych. Hennion DR, Siano KA. 2013;11(195):
Intensywny świąd w nocy powinien wzbudzać podejrzenie świerzbu. Tidman AS, Tidman MJ. 2013;12(196):
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Rola lekarza rodzinnego Johnson C, Blair-West S. 2013;12(196):
Łysienie plackowate: problem głębszy niż skóra. MacLean KJ, Tidman MJ. 2013;12(196):
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Uaktualnienie Golder V, Schachna L. 2014;1(197):30-35
Postępowanie w częstych zaburzeniach snu. Ramar K, Olson EJ. 2014;1(197):38-47
Krztusiec: powracająca infekcja. Kline JM, Lewis WD, Smith EA, Tracy LR, Moerschel SK. 2014;1(197):50-59
Ocena nudności i wymiotów u osób dorosłych. Podejście oparte na analizie przypadków Anderson III WD, Strayer SM. 2014;1(197):76-85
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. Rozpoznanie i postępowanie Wilkins T, Tadkod A, Hepburn I, Schade RR. 2014;2(199):
Ostre zapalenie ucha zewnętrznego. Uaktualnienie Schaefer P, Baugh RF. 2014;2(199):
Podejście do bólu szyi. Zalecenia dla lekarza rodzinnego Teichtahl AJ, McColl G. 2014;2(199):
Zawał mięśnia sercowego. Postępowanie w okresie podostrym Mercado MG, Smith DK, McConnon ML. 2014;2(199):
Łojotokowe zapalenie skóry. Płatkowska A, Zalewska-Janowska A. 2014;2(199):
Ocena pacjenta z bólem biodra. Wilson JJ, Furukawa M. 2014;3(199):198
Postępowanie z alkoholowym zespołem odstawiennym w warunkach ambulatoryjnych. Muncie Jr. HL, Yasinian Y, Ogè L. 2014;3(199):208
Poprawa postępowania z żylakami kończyn dolnych. Onida S, Lane TR, Davies AH. 2014;3(199):218
Grzybica paznokci. Obecne trendy w diagnostyce i leczeniu Westerberg DP, Voyack MJ. 2014;3(199):224
Rozpoznanie oraz postępowanie w polimialgii reumatycznej i olbrzymiokomórkowym zapaleniu tętnic. Caylor TL, Perkins A. 2014;3(199):234
Częste pytania dotyczące przełyku Barretta. Zimmerman TG. 2014;4(200):
Leczenie stabilnej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Wytyczne GOLD Lee H, Kim J, Tagmazyan K. 2014;4(200):
Ostra biegunka. Barr W, Smith A. 2014;4(200):
Przypadek opornego bakteryjnego zapalenia spojówek. Aboshiha J. 2014;4(200):
Częste pytania dotyczące stymulatora serca. Denay KL, Johansen M. 2014;5(201):370-374
Wczesne rozpoznanie poprawia rokowanie u osób z RZS o początku w starszym wieku. Negoescu A, Östör AJ. 2014;5(201):376-383
Encefalopatia wątrobowa. Postępowanie w warunkach praktyki lekarza rodzinnego Juszczyk J. 2014;5(201):390-397
Rozpoznanie i wstępne postępowanie w bolesnym miesiączkowaniu. Osayande AS, Mehulic S. 2014;5(201):398-405
Problemy dotyczące oczu. Stollery N. 2014;5(201):406-407
Przewlekły codzienny ból głowy: rozpoznanie i postępowanie. Yancey JR, Sheridan R, Koren KG. 2014;6(202):434-441
Zgaga, przełyk Barretta i rak. Następstwa dla podstawowej opieki zdrowotnejI Watson A, Galloway J. 2014;6(202):442-445
Wyprzenie i wtórne zakażenia skóry. Kalra MG, Higgins KE, Kinney BS. 2014;6(202):446-450
Stopniowane podejście do interpretacji czynnościowych badań płuc. Johnson JD, Theurer WM. 2014;6(202):452-460
Kontrola czynników ryzyka jest kluczowa w nefropatii cukrzycowej. Lewis G, Maxwell AP. 2014;6(202):462-467
Częste pytania o porażenie Bella. Albers JR, Tamang S. 2014;7-8(203-204):516-519
Częste pytania o zakażenie Clostridium difficile. Winslow BT, Onysko MK, Thompson KA, Caldwell K, Ehlers GH. 2014;7-8(203-204):520-527
Choroby tarczycy w ciąży. Carney LA, Quinlan JD, West JM. 2014;7-8(203-204):528-535
Zapobieganie hipoglikemii. Ważne zadanie lekarza rodzinnego w postępowaniu z chorym na cukrzycę typu 2 Kuryłek B. 2014;7-8(203-204):536-543
Bartonellozy. Szamkołowicz G. 2014;7-8(203-204):544-549
Samodzielne postępowanie ma zasadnicze znaczenie w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Negoescu A, Östör AJ. 2014;9(205):574-581
Złamanie bliższego odcinka kości udowej. Rozpoznanie, leczenie i prewencja wtórna LeBlanc KE, Muncie jr. HL, LeBlanc LL. 2014;9(205):582-589
Postępowanie chirurgiczne i niechirurgiczne w kamicy żółciowej. Abraham S, Rivero HG, Erlikh IV, Griffith LF, Kondamudi VK. 2014;9(205):590-598
Zakażenia skóry. Stollery N. 2014;9(205):600-601
Depresja u osób w starszym wieku jest niedostatecznie często rozpoznawana. Allan CE, Valkanova V, Ebmaier KP. 2014;9(205):602-607
Objawowe leczenie zakażeń dróg oddechowych. Wanke M. 2014;10(206):674-680
Łupież. Stollery N. 2014;10(206):692-693
Dwadzieścia najważniejszych badań naukowych z 2013 roku dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Ebell MH, Grad R. 2014;11-12(207-208):744-751
Bisfosfoniany w leczeniu osteoporozy. 2014;11-12(207-208):752-763
Pogryzienia przez psa i kota. Ellis R, Ellis C. 2014;11-12(207-208):764-769
Autosomalnie dominująca wielotorbielowatość nerek. Srivastava A, Patel N. 2014;11-12(207-208):770-775
Kontaktowe zapalenie skóry. Płatkowska A, Zalewska-Janowska A. 2014;11-12(207-208):776-783
Liszajec: rozpoznanie i leczenie. Hartmann-Adams H, Banvard C, Juckett G. 2014;11-12(207-208):784-789
Przedłużająca się choroba gorączkowa i gorączka o nieznanym pochodzeniu u dorosłych. Artykuł tylko w wersji on-line Elizabeth C. H, Oh RC. 2014;11-12(207-208):810
Profilaktyka
Profilaktyka nawracającego niedokrwiennego udaru mózgu. Dickerson LM, Carek PJ, Quattlebaum RG. 2008;1(125):32-41
Interwencje w problemach alkoholowych. Co jest skuteczne? Lee NK, Moore E. 2008;7-8(131-132):800-805
Praktyczne aspekty realizacji PSO na 2008 r.. Wysocki J, Szymiec M. LR Opieka nad dziećmi 2008;wrzesień:6-12
Chory na przewlekłą chorobę wątroby. Piekarska A. 2008;10(134):1008-1014
Profilaktyka choroby przewlekłej. Relacja z VII Szkoły Profilaktyki i Promocji Zdrowia lekarzy rodzinnych Wrzeciono B. 2009;1(137):24-25
Szczepienia przeciw meningokokom typu C – nie tylko dla dzieci. Radzikowski A, Albrecht P. 2009;6(142):588-593
Zapobieganie alergii. Aktualne zalecenia i nowe spostrzeżenia Tang ML, Robinson M. LR Opieka nad dziećmi 2009;czerwiec:8-15
Zalecenia Zespołu Ekspertów dotyczące profilaktyki krwawienia z niedoboru witaminy K u noworodków i niemowląt. LR Opieka nad dziećmi 2009;grudzień:14-15
Rola suplementacji witaminą D i K u niemowląt i małych dzieci. Wanke M, Szajewska H. LR Opieka nad dziećmi 2009;grudzień:8-14
Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D – 2009. 2010;1(149):52-54
Profilaktyka szkód związanych ze spożywaniem alkoholu. Pomierna I. 2010;5(153):450
Wtórna prewencja choroby wieńcowej. Hall SL, Lorenc T. 2010;6(154):494-501
Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Prewencja u osób podróżujących Mayer CA, Neilson AA. 2010;6(154):518-521
Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Komentarz do artykułu Majda-Stanisławska E. 2010;6(154):522
Choroba wieńcowa. Korzyści z ćwiczeń fizycznych Wise FM. 2010;7-8(155-156):634-640
Zapobieganie złamaniom osteoporotycznym u osób starszych. McCloskey E. 2011;10(170):978-983
Przeglądy kliniczne
Ból pleców, klatki piersiowej i brzucha. Czy jest to ból odniesiony z kręgosłupa? Harding G, Yelland M. 2008;2(126):168-178
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Sharma K, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2008;4(128):394-404
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Sharma K, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Lewis K, Rees J. 2008;5(129):524-530
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Sharma K, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Lewis K, Rees J. 2008;6(130):642-648
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Sharma K, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2008;7-8(131-132):752-757
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2008;9(133):848-856
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Sharma K, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2008;10(134):956-964
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2008;11(136):1062-1071
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2008;12(136):1192-1197
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2009;1(137):26-30
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2009;2(138):134-139
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2009;3(139):244-250
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2009;4(140):362-365
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2009;5(141):460-465
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2009;6(142):554-566
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2009;7-8(143-144):666-673
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2009;9(145):786-794
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2009;10(145):897-906
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2009;11(147):1022-1031
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2009;12(148):1110-1119
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2010;1(149):28-33
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2010;2(150):112-118
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2010;3(151):224-230
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2010;4(152):326-331
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2010;5(153):408-412
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2010;6(154):482-486
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2010;7-8(155-156):588-591
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Saul P, Ma R, Rees J. 2010;9(157):682-687
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2010;10(158):804-809
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2010;11(159):902-907
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2010;12(160):1008-1013
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2011;1(161):76-79
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2011;2(162):182-186
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2011;3(163):286-290
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2011;4(164):437-441
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2011;5(165):538-543
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2011;6(166):632-636
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2011;7-8(167-168):764-768
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2011;9(169):875-879
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2011;10(170):994-998
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2011;11(171):1094-1098
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2011;12(172):1139-1142
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2012;1(173):100-104
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2012;2(174):194-199
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2012;3(175):268-273
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2012;5(177):490-495
Przeglądy kliniczne. Thompson J, Savill P, Lockyer M, Bland P, Barclay C, Saul P, Ma R, Rees J. 2012;6(178):522-525
Recenzja
Jak sobie radzić z POChP. Recenzja poradnika pod redakcją profesora Jana Zielińskiego Chlabicz S. 2011;11(171):1032
Savoir-vivre lekarza rodzinnego
Rodzina pacjentem. 2010;6(154):486
Osaczony. 2010;7-8(155-156):587
Szef adorator. 2010;9(157):681
Zbuntowany nastolatek. 2010;11(159):963
Doktor Gawędziarz. 2010;12(160):1013
Sprawdź się
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2008;1(125):68
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2008;2(126):140
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2008;3(127):311
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2008;4(128):413
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2008;5(129):508
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2008;6(130):636
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2008;7-8(131-132):748
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2008;9(133):857
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2008;10(134):980
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2008;11(136):1071
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2008;12(136):1209
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2009;2(138):123
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2009;3(139):250
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2009;4(140):347
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2009;7-8(143-144):659
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2009;11(147):1003
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2009;12(148):1155
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2010;5(153):405
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2010;6(154):492
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2010;9(157):681
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2010;10(158):845
Sprawdź się. Szamkołowicz G. 2010;11(159):915
Sprawozdanie z konferencji
Zdrowie kobiety. Relacja z konferencji Zachodniopomorskiego OW KLRwP Fabian W, Modlińska B. 2011;12(172):1213-1214
Bezpieczna Opieka Podstawowa. Dziesięć lat profilaktyki i promocji zdrowia KLRwP Tomiak E, Kosiek K. 2012;1(173):105-107
Kongres w roku jubileuszu. Kowalczyk A, Kosiek K. 2012;9(181):
Kolegium u Prezydenta. Łuczak JR, Kowalczyk A, Godycki-Ćwirko M. 2012;12(184):886
XI Konferencja Szkoły Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Lekarzy Rodzinnych. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2012;12(184):888
Umiejętności praktyczne
Barwienie metodą Grama preparatu bezpośredniego z wymazu mikrobiologicznego z pochwy. Mierzecki A, Szamkołowicz G, Godycki-Ćwirko M. 2008;1(125):111
Ocena mikroskopowa preparatu bezpośredniego wymazu z pochwy barwionego metodą Grama. Mierzecki A, Szamkołowicz G, Godycki-Ćwirko M. 2008;2(126):243
Pobieranie wymazu z odbytu u dziecka. Mierzecki A, Szamkołowicz G, Godycki-Ćwirko M. 2008;3(127):357
Test Schirmera. Mierzecki A, Szamkołowicz G, Godycki-Ćwirko M. 2008;4(128):483
Zakładanie szwów na ranę z brzegami o nierównej długości. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2008;5(129):609
Szycie rany w kształcie litery T. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2008;6(130):719
Dekontaminacja rąk. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2008;7-8(131-132):820
Przygotowanie się do mycia chirurgicznego przed zabiegiem. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2008;9(133):925
Badanie w zwyrodnieniu stawu barkowo-obojczykowego. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2008;10(134):1039
Zakładanie elektrod do badania EKG. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2008;11(136):1161
Badanie tętna nad tętnicami kończyn dolnych. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2009;5(141):517
Wykrywanie zeza za pomocą testu Hirschberga. Mierzecki A, Strecker D, Godycki-Ćwirko M. 2009;7-8(143-144):745
Badanie łąkotek - test McMurraya. Mierzecki A, Strecker D, Godycki-Ćwirko M. 2009;9(145):861
Wykrywanie zeza ukrytego przy użyciu testu zasłaniania – odsłaniania oka. Mierzecki A, Strecker D, Godycki-Ćwirko M. 2009;10(145):969
Badanie ścięgna piętowego (Achillesa). Mierzecki A, Strecker D, Godycki-Ćwirko M. 2009;11(147):1083
Badanie przedmiotowe przy podejrzeniu uszkodzenia nerwu łokciowego. Mierzecki A, Strecker D, Godycki-Ćwirko M. 2009;12(148):1181
Badanie objawu Homansa. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M, Strecker D. 2010;1(149):86
Badanie objawu Lasegue'a. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M, Strecker D. 2010;2(150):187
Sączkowanie rany. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2010;3(151):297
Zakładanie drenu do rany. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M, Strecker D. 2010;4(152):381
Ćwiczenia Bürgera-Allena. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M, Strecker D. 2010;5(153):457
Próba Adsona. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M, Strecker D. 2010;6(154):557
Próba Adsona w modyfikacji Langa. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M, Strecker D. 2010;7-8(155-156):651
Test Gaenslena. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M, Strecker D. 2010;9(157):775
Usunięcie woszczyny z przewodu słuchowego zewnętrznego. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2010;10(158):872
Przygotowanie do badania otoskopowego u niemowlęcia. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M, Strecker D. 2010;11(159):976
Usunięcie woszczyny z przewodu słuchowego zewnętrznego u niemowlęcia. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M, Strecker D. 2010;12(160):1098
Próba Valsalvy w celu sprawdzenia drożności trąbki słuchowej. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M, Strecker D. 2011;1(161):92
Obkurczenie błon śluzowych jamy nosowej w diagnozowaniu zapalenia zatok przynosowych. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M, Strecker D. 2011;2(162):200
Płukanie przewodów nosowych. Mierzecki A, Strecker D. 2011;3(163):344
Zdejmowanie szwów skórnych. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2011;4(164):444
Cewnikowanie pęcherza moczowego u mężczyzny. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2011;5(165):546
Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiety. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2011;6(166):674
Punkcja stawu kolanowego. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2011;7-8(167-168):784-786
Leczenie zanokcicy. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2011;9(169):910
Przygotowanie dożylnego wlewu kroplowego. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2011;10(170):1012
Zewnątrzoponowe podanie leku przeciwbólowego. Mierzecki A, Godycki-Ćwirko M. 2011;11(171):1104
Wytyczne
Zasady postępowania w cukrzycy: wytyczne KLRwP i PTD 2009. Kluczowe zagadnienia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Fabian W, Grzeszczak W. 2009;6(142):578-587
Najnowsze wytyczne dotyczące postępowania w dyslipidemiach. Stanowisko ESC/EAS Pawlak M, Kasprzak JD. 2011;12(172):1130-1138
Rozpoznawanie i leczenie POChP w świetle zaleceń GOLD 2011. Chlabicz S. 2012;4(176):368-374
Postępowanie w alergicznym nieżycie nosa. Samoliński B, Wojas O. 2012;5(177):440-450
Postępowanie w astmie oskrzelowej. Aktualizacja wytycznych GINA 2011 Kryj-Radziszewska E. 2012;5(177):452-459
Europejskie wytyczne dotyczące prewencji chorób układu krążenia w praktyce klinicznej – wersja 2012. Pawlak M, Kasprzak JD. 2012;9(181):
Postępowanie w astmie oskrzelowej. Aktualizacja wytycznych GINA 2012 Kryj-Radziszewska E. 2013;5(189):
Zasady postępowania w POChP w świetle aktualnych zaleceń GOLD 2013. Chlabicz S. 2013;9(193):570
Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym. Wytyczne dla lekarzy rodzinnych – podsumowanie Tomasik T, Gryglewska B, Grodzicki T, Windak A. 2013;10(194):
Omówienie najnowszych (2013) wytycznych postępowania w nadciśnieniu tętniczym ESH/ESC. Bissinger A. 2013;11(195):
Uaktualnione wytyczne pozaszpitalnego leczenia przeciwzakrzepowego. Wigle P, Hein B, Bloomfield HE, Tubb M, Doherty M. 2014;1(197):62-75
Amerykanie kontra Europejczycy – czyli kontrowersje wokół aktualnych wytycznych leczenia nadciśnienia tętniczego. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym u dorosłych według wytycznych JNC 8 oraz ESC/ESH Wikło K, Kasprzak JD. 2014;10(206):654-662
Postępowanie w astmie oskrzelowej. Zrewidowane wytyczne GINA 2014 Kryj-Radziszewska E. 2014;10(206):684-689
Wytyczne - Cochrane dla lekarzy
Stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekiem przeciwwymiotnym lub bez niego w przypadku dorosłych pacjentów cierpiących na ostre migrenowe bóle głowy. Saguil A, Herness J. 2014;4(200):
Wytyczne amerykańskie
Uaktualnienie wytycznych ACC/AHA dotyczących postępowania z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST. Campbell-Scherer DL, Green LA. 2010;2(150):120-131
Czop woskowinowy – rozpoznawanie i postępowanie. Armstrong C. 2010;4(152):352-355
Leczenie farmakologiczne astmy oskrzelowej. Zaktualizowane wytyczne NAEPP Elward KS, Pollart SM. 2011;4(164):426-434
Leczenie farmakologiczne astmy oskrzelowej. Komentarz do artykułu Kryj-Radziszewska E. 2011;4(164):435-436
Wdrażanie przeglądów AHRQ
dotyczących skutecznej opieki zdrowotnej
– analgetyki w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Pomoc dla lekarzy w podejmowaniu lepszych decyzji terapeutycznych
Fogleman CD. 2013;5(189):
ACCF i AHA publikują wytyczne na temat postępowania w niewydolności serca. Armstrong C. 2014;11-12(207-208):722-724
ACC/AHA publikują uaktualnione wytyczne dotyczące leczenia podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi w celu zmniejszenia ryzyka ASCVD. Lambert M. 2014;11-12(207-208):738-743
Wytyczne kanadyjskie
Kanadyjskie wytyczne dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania opioidów w przewlekłym bólu nienowotworowym. Kliniczne podsumowanie dla lekarzy rodzinnychCzęść I: Populacja ogólna Kahan M, Mailis-Gagnon A, Wilson L, Srivastava A. 2012;4(176):350-366
Kanadyjskie wytyczne dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania opioidów w przewlekłym bólu nienowotworowym. Część IKomentarz do artykułu Malec-Milewska M. 2012;4(176):366-367
Kanadyjskie wytyczne dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania opioidów w przewlekłym bólu nienowotworowym. Kliniczne podsumowanie dla lekarzy rodzinnychCzęść II. Szczególne grupy pacjentów Kahan M, Wilson L, Mailis-Gagnon A, Srivastava A. 2012;5(177):466-478
Kanadyjskie wytyczne dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania opioidów w przewlekłym bólu nienowotworowym. Część IIKomentarz do artykułu Malec-Milewska M. 2012;5(177):479-480
Kanadyjskie wytyczne dotyczące ostrego bakteryjnego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych. Podsumowanie kliniczne Alan K. 2014;11-12(207-208):726-735
Wytyczne polskie
Zasady postępowania w cukrzycy. Aktualizacja 2010 Fabian W. 2010;6(154):488-492
Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego – 2010. Zakażenia dolnych dróg oddechowych – najczęściej zadawane pytania Kotowska M, Radzikowski A, Hryniewicz W. 2010;12(160):1046-1053
Zasady postępowania w cukrzycy 2010. Najczęściej zadawane pytania Fabian W. 2010;12(160):1054-1059
Cukrzyca typu 2 w praktyce lekarza rodzinnego. Nowe (2011) wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Szymczyk I. 2011;6(166):604-613
Cukrzyca typu 2 w praktyce lekarza rodzinnego w świetle wytycznych PTD 2012. Szymczyk I. 2012;5(177):432-438
Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym Część I.. Grodzicki T, Gryglewska B, Tomasik T, Windak A. 2013;3(187):
Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym Część II.. Grodzicki T, Gryglewska B, Tomasik T, Windak A. 2013;4(188):
Zapewnianie jakości
Dobra praktyka lekarza rodzinnego. Rudzka D, Stecka B. 2008;1(125):94
Akademia jakości. Polański P. 2008;2(126):142-144
Poprawa jakości opieki w praktykach lekarzy rodzinnych. Informacja o realizowanym programie Leonardo da Vinci Tomasik T, Domagała A, Kijowska V. 2011;9(169):903-905
Technologia na rzecz poprawy atrakcyjności i jakości programów nauczaniaw medycynie rodzinnej. Informacja o narzędziu do oceny potrzeb edukacyjnych i luk kompetencyjnych lekarzy rodzinnych opracowanym w celu poprawy jakości opieki w ramach projektu Leonardo da Vinci Kijowska V, Tomasik T, Domagała A, Czabanowska K. 2012;10(182):
Indeks zawiera większość artykułów klinicznych od 2003 roku podzielonych na poszczególne działy Zaznaczając poniższe opcje (jedną lub więcej) można filtrować zawartość indeksu w zależności od potrzeb