Strony polskojęzyczne
Przyjaciele Lekarza Rodzinnego
Organizacje pozarządowe
NFZ
Leki
Izby lekarskie
Instytuty naukowe
Instytucje rządowe
Strony anglojęzyczne
Ważne organizacje/urzędy
National Institute for Health and Clinical Excellence
Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (UK)
National Institutes of Health (NIH)
Narodowe Instytuty Zdrowia (Stany Zjednoczone)
World Health Organization (WHO)
Światowa Organizacja Zdrowia
Food and Drug Administration (FDA)
Urząd ds. Żywności i Leków Stanów Zjednoczonych
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Ośrodki Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Stany Zjednoczone)
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)
Agencja ds. Badań Klinicznych i Jakości w Opiece Zdrowia
Essential Medicines and Pharmaceutical Policies
Podstawowe Strategie Medyczne i Farmakologiczne (WHO)
Organizacje lekarzy rodzinnych
American Academy of Family Physicians
Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych
Royal College of General Practitioners
Królewskie Kolegium Lekarzy Rodzinnych (Zjednoczone Królestwo)
Royal Australian College of General Practitioners
Królewskie Australijskie Kolegium Lekarzy Rodzinnych
College of Family Physicians of Canada
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Kanadzie
World Organization of Family Doctors
Światowa Organizacja Lekarzy Rodzinnych
Inne
Harvard Medical Web
Strona wydzialu medycznego Uniwersytetu Harvarda
British Medical Association
Brytyjskie Stowarzyszenie Lekarzy
American Medical Association
Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy
Bazy internetowe
The Merck Manual of Diagnosis and Therapy
Podręcznik diagnostyki i terapii Mercka