2014-12-18
FPZ: W negocjacjach bez przełomu

Federacja „Porozumienie Zielonogórskie” na swojej stronie poinformowała o wyniku kolejnego spotkania z przedstawicielami MZ i NFZ: „Nie dogadaliśmy się – jeszcze długa droga przed nami. Jak pojawi się projekt rozporządzenia kolejna tura negocjacji. Dzisiejsze zagrożenia dla POZ, wynikające z planowanych zmian, są porównywalne do tych z 2003 r.!”.

W środę 17 grudnia 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Federacji i KLRwP z przedstawicielami NFZ i MZ. Delegacji NFZ przewodniczył prezes NFZ, Tadeusz Jędrzejczyk, ze strony ministerstwa rozmowy prowadzili: minister zdrowia Bartosz Arłukowicz oraz wiceministrowie: Sławomir Neumann oraz Piotr Warczyński.

Na początku spotkania strony ustaliły treść noweli Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uwzględniający zgłaszane uwagi Federacji i KLRwP. Projekt noweli ma być w piątek, 19 grudnina 2014 r., przekazany do konsultacji społecznych, a jego wejście w życie ma nastąpić w dniu 1 stycznia 2015 r.

Jak relacjonują przedstawiciele Federacji w dalszej części spotkania przedmiotem rozmów było Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Uzgodniono, iż zlikwidowany zostanie (w stosunku do projektu Zarządzenia) zapis dotyczący obowiązku wywieszania, na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, tablic informujących o „możliwości uzyskania w procesie udzielania świadczeń karty diagnostyki i leczenia onkologicznego”.

W pozostałym zakresie strony nie doszły do porozumienia. W szczególności nie ustalono sposobu i wysokości finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na 2015 rok.

Dodatkowo, przedstawiciele NFZ potwierdzili obawy Federacji w zakresie usuwania – i to do czasu złożenia nowych deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ – z list aktywnych świadczeniodawców poz tych pacjentów, którzy choćby jeden raz zostaną zweryfikowani w systemie eWUŚ jako nie posiadający prawa do świadczeń.


Źródło: Federacja PZ