Medycyna rezydenta
Powikłania grypy
Skrzydlik
Zapalenie kątów ust
Do praktyki lekarza rodzinnego zgłosił się 56-letni pacjent, dotychczas nieleczony, skarżąc się na uczucie niepełnego wypróżniania, świąd odbytu oraz dwa epizody krwawienia świeżą krwią po defekacji. W badaniu fizykalnym, poza otyłością (BMI = 34 kg/m2), nie stwierdziłem istotnych odchyleń od stanu prawidłowego. Badaniem per rectum w pozycji kolankowo-łokciowej w kanale odbytu stwierdziłem obecność guzka „na godzinie” 2.
Do praktyki lekarza rodzinnego zgłosiła się matka z 6-letnim chłopcem, ponieważ otrzymała wezwanie z punktu szczepień. Dziecko powinno zostać poddane obowiązkowemu uodpornieniu przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTaP). Zaniepokojona matka pytała, czy syn nie powinien zostać zaszczepiony tylko przeciw błonicy i tężcowi, ponieważ po ostatnim podaniu szczepionki DTP w 18. m.ż. wystąpił u niego stan podgorączkowy i nieznaczna bolesność w miejscu podania szczepionki. Dziecko nie chorowało na żadne choroby przewlekłe. Do poradni zgłaszało się dotychczas tylko z powodu kilkakrotnych zakażeń górnych dróg oddechowych oraz na badania bilansowe i szczepienia ochronne. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego.
Do praktyki lekarza rodzinnego zgłosiła się 58-letnia pacjentka skarżąca się na uczucie przygnębienia, zaburzenia snu, spadek aktywności życiowej, zaburzenia koncentracji i pamięci oraz uczucie lęku. Dolegliwości trwają od około 8 tygodni i stopniowo narastają. Pacjentka nie miesiączkuje od 45. r.ż., nie stosuje hormonoterapii zastępczej. Od 10 lat jest leczona ramiprilem z powodu nadciśnienia tętniczego. Ciśnienie tętnicze jest dobrze kontrolowane.

Do praktyki lekarza rodzinnego zgłosił się 56-letni pacjent planujący za 2 tygodnie wyjazd służbowy do Meksyku. Zaniepokojony informacjami prasowymi o epidemii tzw. świńskiej grypy występującej w tym kraju chciałby zabezpieczyć się przed zachorowaniem. Z wywiadu i dotychczasowej historii choroby pacjenta dostępnej w poradni wynika, że jest wieloletnim palaczem tytoniu, a przed dwoma laty rozpoznano u niego przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pacjent dotąd nie szczepił się na grypę sezonową. W badaniu przedmiotowym bez istotnych odchyleń od normy.

Do praktyki lekarza rodzinnego zgłosiła się 53-letnia pacjentka skarżąca się na uczucie zmęczenia i pojawiający się zwykle w nocy, zakłócający sen ból głowy. Dolegliwości te pojawiły się mniej więcej 2 miesiące wcześniej. Od około 3 tygodni pacjentka miała podwyższoną temperaturę ciała (37-37,7oC) i nadmiernie się pociła. Kobieta straciła w ciągu ostatnich 2 miesięcy około 8 kilogramów masy ciała, co wiązała ze zmniejszonym łaknieniem. W badaniu przedmiotowym z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdziłam bolesne obrzmienie lewej tętnicy skroniowej z osłabieniem jej tętna. Wartości ciśnienia tętniczego wynosiły 130/75 mmHg. Podejrzewałam olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic.
Do praktyki lekarza rodzinnego zgłosiła się 20-letnia studentka skarżąca się na zaparcia. Pacjentka od około roku oddawała twardy stolec koloru brązowego średnio dwa razy w tygodniu. Prawie każdej defekacji towarzyszyło nadmierne parcie na stolec oraz uczucie niecałkowitego wypróżnienia. Poza tym kobieta nie zgłaszała innych dolegliwości. Masa ciała pacjentki wynosiła 57 kg przy 160 cm wzrostu (BMI = 22,3 kg/m2). Podczas wizyty przyznała, że dolegliwości pojawiły się, gdy wyjechała z rodzinnego domu na studia i zmieniła nawyki żywieniowe (kupowała głównie produkty przetworzone, zawierające duże ilości cukrów prostych, takie jak białe pieczywo, pizzę, ciastka, słodzone napoje gazowane i rzadko spożywała warzywa). W badaniu przedmiotowym jamy brzusznej i badaniu per rectum nie stwierdziłam żadnych odchyleń od stanu prawidłowego.
Wpływ ciąży na uzębienie i błonę śluzową jamy ustnej