Zalecana lista lektur w ramach specjalizacji z medycyny rodzinnej


Podręcznik podstawowy:

 • Latkowski B. Lukas W. i inni "Medycyna rodzinna" Wydawnictwo Lekarskie PZWL: Warszawa, 2004.
 • Latkowski B. Lukas W. "Medycyna rodzinna - repetytorium" Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.


Podręczniki uzupełniające:

 • Szczeklik A. "Choroby wewnętrzne" t.I i II Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005/2006.
 • Woynarowska B. (red.): "Profilaktyka w pediatrii". PZWL, Warszawa 1998, wyd. I.
 • Tomasik T. i inni: "Elektrokardiografia dla lekarza praktyka". Vesalius, Kraków 1994.
 • De Walden-Gałuszko K. i inni: "Podstawy opieki paliatywnej" Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004.
 • Rybakowa M. I inni: "Medycyna wieku młodzieńczego" Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2004.
 • Kułakowski A.: "Onkologia w praktyce lekarza rodzinnego". PZWL, Warszawa 2000, wyd. I.
 • Barański J. Waszyński E. Steciwko A.: "Komunikowanie się lekarza z pacjentem". Astrum, Wrocław 2000.
 • Tatoń J.: "Postępowanie w cukrzycy typu 2 oparte na dowodach. Standardy dla lekarzy." Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, wyd. I, s.174.
 • Pużyński S. (red.): "Zaburzenia depresyjne w praktyce lekarza rodzinnego". Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa 2000, wyd. I.


Czasopisma:

 • "Lekarz Rodzinny"
 • "Problemy Medycyny Rodzinnej"
 • "Polska Medycyna Rodzinna"
 • "Essentia Medica"


Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce:

 • Zasady postępowania w astmie oskrzelowej u dorosłych
 • Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym

 • Zasady postępowania w astmie u dzieci

 • Zasady postępowania w infekcji Helicobacter Pylori

 • Wytyczne postępowania w bólu przewlekłym

 • Wytyczne postępowania w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP)

 • Profilaktyka i leczenie grypy

 • oraz następne, które ukażą się w najbliższym czasie


Akty prawne:

 • Aktualne ustawy oraz rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące zawodu lekarza.