Program specjalizacji dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w 2005 r.
Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chorobach wewnętrznych
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w pediatrii
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia albo tytuł specjalisty w chirurgii ogólnej lub w medycynie ogólnej lub w położnictwie i ginekologii
Program specjalizacji dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację do 31 grudnia 2004
Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji)
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej lub specjalizację I stopnia w położnictwie i ginekologii
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w pediatrii
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach wewnętrznych
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w medycynie ogólnej
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w pediatrii
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w chorobach wewnętrznych
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w medycynie ogólnej
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w pediatrii i udzielających świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej co najmniej sześć lat
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chorobach wewnętrznych i udzielających świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej co najmniej sześć lat
Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w medycynie ogólnej i udzielających świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej co najmniej sześć lat
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w pediatrii i udzielających świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej co najmniej sześć lat
Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w chorobach wewnętrznych i udzielających świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej co najmniej sześć lat